Vihreiden entinen puoluesihteeri Panu Laturi pitää Liike Nytiä tarpeellisena

Päämäärä voi olla tehdä itsensä tarpeettomaksi.

Kun vihreät perustettiin, yksi puolueen keskeisiä tavoitteita oli tehdä itsensä tarpeettomaksi. Vihreät halusivat, että asiat kuten ympäristö, kansalaisten osallistaminen päätöksentekoon ja vähemmistöjen oikeudet nousevat keskeisiksi poliittisiksi kysymyksiksi. Koska muut puolueet eivät olleet ottaneet kyseisiä asioita tarpeeksi vakavasti omalle agendalleen, tarvittiin liike, joka sen tekee. Samalla monille vihreille oli päämääränä se, että kun muut puolueet ovat ottaneet nämä kysymykset tarpeeksi vakavasti, voidaan liike tarpeettomana lakkauttaa.

Vihreistä ei kuitenkaan tullut tarpeettomia, eikä vihreitä liikkeenä lakkautettu, vaikka ympäristö ja vähemmistöjen oikeudet nousivat marginaalista keskiöön myös muilla puolueilla. Edelleen tarvittiin voimaa, joka huolehtii kunnianhimon säilymisestä näissä kysymyksissä. Vihreät kasvoi liikkeestä puolueeksi ja yleispuolueeksi, jonka keskeistä DNA:ta alkuperäiset tavoitteet ovat edelleen.

Nyt kun digitalisaatio, internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet tapojamme toimia, ja ihmisten kommunikaatio ja dialogi ovat muuttuneet avoimemmaksi ja helpommaksi, ei politiikka ole pysynyt perässä. Tämän muutoksen pitäisi helpottaa politiikkaan osallistumista, mutta valitettavasti nykyiset toimijat eivät ole kyenneet vastaamaan tähän, ja muutos on ollut hidasta ja varovaista. Kuvaavaa on, että politiikan toimintatavat ovat edelleen lähes samoja kuin ennen tätä murrosta.

Siksi olen tyytyväinen, että Liike Nyt on syntynyt. Se haastaa puolueet ja politiikan tekemisen ja pakottaa uudistuksiin, jotka siirtävät toimintatavat nykyaikaan. Tuleeko Liike Nyt joskus toimintatapojen uudistajana ja haastajana tarpeettomaksi? Tähän en osaa vastata. Tilanne riippuu siitä, onnistummeko me nykyiset poliittiset toimijat olemaan tarpeeksi nopeita, rohkeita ja avoimia muutokselle sekä kykeneviä muuttamaan toimintatapojamme.

Panu Laturi, Vihreiden entinen puoluesihteeri

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat