Ajatuksia kansainvälisyydestä opiskelijan näkökulmasta

Kansainvälisyys on osa jokapäiväistä toimintaa. Opiskelijana huomaan,
että monet tutkinto-ohjelmat Suomessa ovat kansainvälisesti toteutettuja
tai ainakin niihin sisältyy kansainvälinen jakso ulkomailla. Monipuolisesti
toteutettu tutkinto auttaa menestymään työmarkkinoilla. Opiskelu
ulkomailla on mielenkiintoinen kokemus, joka avartaa ja auttaa
ymmärtämään kansainvälisyyden merkityksen.

Suomalaisissa yliopistoissa on tällä hetkellä opiskelijoita useista eri
maista. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa on
opiskelijoita lähes 70 eri maasta ja he ovat päivittäin vuorovaikutuksessa
suomalaisten opiskelijoiden kanssa. Tämä lisää uusiin kulttuureihin ja
kieliin tutustumista uudella tavalla, sekä luo tulevaisuuden kontakteja
työelämää ja kaupankäyntiä ajatellen.

Tulevaisuuden koulutuksessa korostuu yhä enemmän kansainvälisyys.
Myös varhaisemmassa vaiheessa aloitettu kieltenopetus, sekä eri
kulttuurien tuntemus tulee yhä tärkeämmäksi. Mielestäni rohkeus
avartaa katsetta, mikä on tulevaisuuden kannalta erittäin merkityksellistä.

Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston 20-vuotias opiskelija.

  • Ihan ongelmatonta elämä LUT ei ole. Luennoitsijat aloittavat luentoja Suomeksi kysymällä onko ulkomaalaisia opiskelioita. Syitä tähän on monia. Englannin kielen taito voi olla Suomalaisilla opiskelioilla sekä luennoitsijalla sillä tasolla ettei oppiminen englannin kielellä toimi. Ulkkareita saattaa olla yksi ja suomalaisia 40. Resursseja opettaa kaikkea Englanniksi ei ole. Sama resurssi pula näkyy myös Suomen kielisessäkin opetuksessa.

    Päätäjät ovat säästäneet vähentämällä opetukseen käytettävää työvoimaa että materiaali resursessa niin peruskoulussa kuin yliopistossa ja tämä alkaa näkymään. Rimaa lasketaan ja työelämään siirtyvien osaaminen on matalampi vuosi vuodelta. Tätä kutsutaan hienosti “nuoret tulevat työmarkkinoille tuorein tiedoin”

    Sosiaaliset, kulttuuri taidot on toki tärkeitä mutta ilman osaamista niillä ei ole mitään arvoa.

    Jokainen ulkomaalainen opiskelia jos ja kun palaa kotimaahansa voi avata ja helpottaa kaupankäyntiä ja luoda yhteyksiä.

    Ensiksi pitäisi olla varaa laadukkaaseen opetukseen Siomen kielellä, kun siihen on varaa on kansainvälistyminen tärkeä asia.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat