Liikkeen perustajajäsen Karoliina Kähönen: “Eikö Liike Nyt saa mitään aikaan?”

Liikkeen tavoite on uudistaa sitä tapaa, jolla päätöksiä tehdään joka päivä. Liikkeen tarina alkoi yksinkertaisesta kysymyksestä: Miten päätöksiä voisi tehdä paremmin?

 

Muutos tapahtuu silloin, kun se koskettaa tarpeeksi montaa ihmistä. Matkamme tähän päivään saakka on osoittanut sen, että uudelle tavalle toimia on tilausta. Kun kansalaisten toiveet ja päättäjien teot eivät kohtaa, on reagoitava. Kokeilemalla asioita ja lisäämällä vuorovaikutusta ja läpinäkyvyyttä politiikasta tulee parempaa. Liike on mahdollisuus muuttaa Suomea.

Liike luo alustan sille, mitä päätöksenteko parhaimmillaan on. Kuulemme erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä, keskustelemme ja vähennämme eripuraa. Vastakkainasettelun aika ei ole ohi. Mutta hyvä vastakkainasettelu on asiaan keskittyvää dialogia, jossa paras argumentti voittaa. Se ei ole henkilöön tai toisen ideologiseen taustaan menevää pilkkaa.

Liikkeen kuusi periaatetta eivät ole ohjelma. Ne ovat pienin yhteinen nimittäjä. Jos siis joku on sitä mieltä, että ilmastonmuutos ei ole totta tai että sosialismi on markkinataloutta ja yrittäjyyttä parempi keino ohjata yhteiskuntaa, Liike ei ole oikea paikka toimia. Jotta syntyy toimintaa, on oltava joitain yhteisiä suuntaviivoja.

Hyviä ratkaisuja ei synnytetä hetkessä. Ennen kuin asioista esitetään ratkaisuja, tulee käyttää paljon aikaa ongelmien ja syiden pohtimiseen. Liike ei ota osaa yksityiskohtaiseen poliittiseen debattiin. Liikkeen idea on vaikuttaa siihen, miten asioista päätetään.

Liike ei tarjoile mitään valmista pakettia, vaikka osa ihmisistä innokkaasti sellaista odottaa. Valmista agendaa ei ole. Tämä tapa toimia voi olla vaikea ymmärtää, kun politiikassa on totuttu saamaan kaikki ylhäältä alas valmiiksi pureskeltuna. On aika totuttautua siihen, että tehdään toisin. Haluamme puhutella ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita ratkaisuista poliittisten lupausten sijaan. Heitä, jotka vievät yhteiskuntaa aidosti eteenpäin.

Olemme kehittäneet toimintaamme jatkuvasti ja tulemme pääsemään maaliin. Meillä on jo nyt hyviä ajatuksia, jotka toimivat. Ja toimimme niin, että asioita tapahtuu.

Teknologiaa kehitetään. Alustan työstäminen edistyy ja se paranee koko ajan. Liike Nyt julkaisee lähiaikoina oman sote-mallin. Tiekarttaa suunnitellaan ja aikataulutetaan äänestämistä varten. Isot asiat ottavat aikaa, mutta ne tapahtuvat lopulta.

 • Kiitos, Liike Nytkähti taas eteenpäin!

 • Kaipaan vielä Liikkeeltä metodia, miten se toteuttaa kansalaiskeskustelun verkossa? Deliberatiivisen demokratian periaatteista saattaisi olla liikkeelle hyötyä. Yksinkertainen äänestysmenettely ei vie Liikettä eteenpäin. Annan mielelläni lisätietoja aiheesta.

  • Mielestäni hyvin yksinkertainen äänestysmenettely on paras ratkaisu liikkeen alku ja ns. keihäänkärkivaiheessa ja paras tapa viedä liikettä eteenpäin. Se millaiseksi äänestysmenettely ja kansalaiskeskustelu konsepti sitten mahdollisesti tulevaisuudessa kehittyy on sitten eri asia, koska pientä hienosäätöä ja konseptin uudistamista tulee luultavasti tapahtumaan koko ajan.

 • Liikkeenhän pitää jollakin tieteelliselläkin tasolla argumentoida nykyyistä poliittista järjestelmää kohtaan. Muutoinhan Liike menettää uskottavuutensa poliittisessa kentässä. Annan mielelläni tähän reseptejä. Teen Tampereen yliopistolla parhaillaan väitöskirjaa kuntalaisten osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Uskoisin, että voisin tuoda Liikkeen peruslähtökohtiin ns. lihaa luiden ympärille. Yksinkertainen äänestysmenettely ei ole tätä päivää vaan deliberaatio. Annan mielelläni lisätietoja jotta Liikkeen alkuhuuma ei tyssää siihen, että Liikkeellä ei ole demokratian eri vaihtoehdoista vahvaa pohjaa ja oikeaa valintaa.

 • Pidän yhä enemmän ” liike nyt” ideasta…syynä päätökset joita juuri politiikot ovat tehneet. Olisi hienoa, jos saisimme enemmän ottaa kantaa yhteisen maapallomme asoihin ja voisimme olka tyytyväisiä perinnöstä, jonka jätämme jälkeen. Hieno juttu!

 • Aluksi kannattaa astua “ulos laatikosta”, out of the box, luopua omista ennakkoasenteista. Havainnoida ympäristöä ennakkoluulottomasti, kuunnella mitä ihmiset puhuvat, yrittää ymmärtää.

 • Kiitos Karoliina tästä erinomaisesta tekstistä! Ihmiset eivät todellakaan taida olla tottuneita toisin tekemiseen tai vuorovaikutukselliseen tapaan tehdä asioita. Liikkeen tapa toimia siis mullistaa jo nyt suomalaista tapaa tehdä politiikkaa. Ihmiset ovat taipuvaisia pysymään omassa, turvalliseksi kokemassaan poterossa ja pitämään kynsin ja hampain kiinni “hyviksi havaituista” tavoista, omista eduistaan ja valta-asemistaan. Uskon, että kun me turvallisuushakuiset suomalaiset hetken seuraamme Liikkeen tapaa tehdä asioita, me kyllä ymmärrämme, mistä on kyse.

  Ratkaisukeskeisyys on sosiaali- ja terveydenhuollissa toimiville ammattilaisille tuttu ajattelu- ja terapiamalli. Sen valossa on helppo ymmärtää Liikkeen toiminta-ajatusta. Ratkaisukeskeisyys on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita. Ratkaisukeskeinen toimija pyrkii ja innostaa muita kehittämään luovia ratkaisuja korostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä ja yhteistyötä. Kirjoituksesi saa minut näkemään Liike Nytin ratkaisukeskeisyyden soveltajana poliittisella kentällä. On tärkeää pohtia ongelmien syitä, mutta ratkaisukeskeisyydessä ei takerruta menneisyyteen ja sen ongelmiin. Tärkein kysymys on, miten? Miten me menemme eteenpäin? Miten me pääsemme uuteen ja parempaan ratkaisuun? Miten me päätämme paremmin?

 • Ehkä suurin odotukseni on se, että edustaja jonka olen valinnut eduskuntaan, saisi äänestää oman tahtonsa eikä puolueen määräyksen mukaan. Viime päivät ovat olleet semmoista farssia, että enää en pysty äänestämään Kokoomuksen ehdokasta. Naiset vaiennettiin niin tärkeässä naisten asemaa koskevassa äänestyksessä. Multa meni viimeinenkin usko politiikkaan ja Kokoomukseen. Valitettavasti.

 • KYSYMYKSIÄ LIIKKESTÄ:

  En koe olevani mikään kirjoittaja enkä omaa kokemusta politiikasta (siten, kun se määritellään aatteeseen pohjautuvana toimintana, jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin, valtioiden välisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin tai jolla hoidetaan niitä, ts. puolueen toimintana), mutta olen yleisesti kiinnostunut vaikuttamisesta teorian – ja käytännön tasolla.
  – 1. Haluaisin kysyä, onko liikkeen pitkän tähtäimen visiona muuttua/tehdä itsensä tarpeettomaksi eli ravistella puolueita tekemään politiikkaa eri tavoin (demokraattisemmin) vai pyrkiä syrjäyttämään muut puolueet Suomen suurimpana puolueena (ja tarkoitan nyt vaikkapa 20 vuoden päästä – en tulevan vaalikauden aikana)?
  – 2. Haluaisin kysyä, mitä politiikan rakenteita ainakin liikkeen mielestä tulisi muuttaa eli konkreettisesti, miten asioista tulisi tulevaisuudessa päättää ja toimeenpanna? Muokkaisiko liike rankalla kädellä esimerkiksi perustuslakia? Tulisiko valiokuntatyöskentelyä vähentää?
  – 3. Haluaisin kysyä, miten liike aikoo erottua lisäarvon tuottamisen näkökulmasta vaikkapa Suomi24-keskustelufoorumista, kansalaisaloitteesta? Lähdetäänkö alustaa luomaan ”tyhjästä” vai onko teillä toimistolla jokin visio tähän valmiina?
  – 4. Haluaisin kysyä, mitkä ovat/miten päätetään liikkeen yhteisestä agendasta? Tällä hetkellä liikkeen neljä perusperiaatetta on listattu, mutta näillä ei synny poliittista aatetta taustalle (varsinkin mikäli liike lähtee vaaleihin, on otettava kantaa tai todettava, että kansa saa päättää demokraattisesti liikkeen kannan).
  Jatkokysymys 1: kuuluu, saako demokraattisesti äänestetty tulos liikkeen tuen taakseen (kunhan vain perusperiaatteet täyttyvät) oli tulos sitten ns. johtoportaan mielenmukainen tai ei (konkreettinen, täysin hypoteettinen esimerkki: jos kansa olisikin ollut Sote-uudistuksen kannalla, olisiko Hjallis äänestänyt sen puolesta, vaikka itse toi etukäteen vahvasti julki oman kielteisen kantansa)?
  Jatkokysymys 2: Ketkä kaikki saavat tulevaisuudessa tehdä aloitteen päätöstä edeltävän kyselyn luomisesta ja julkaisemisesta?
  – 5. Millaisena näette tulevaisuuden Suomen poliittisen hierarkian? Onko
  Lopuksi haluan korostaa, että viestini ei ole tarkoitus olla hyökkäävä tai kritisoiva vaan olen aidosti kiinnostunut toimintasuunnitelmasta, sillä (kiireen ja ajanpuutteen) ymmärtäen toiminnasta on vielä toistaiseksi jäänyt vähän abstrakti kuva. Samalla viestini toimii myös testinä, että näitä joku lukee 😀 Vastauksella ei puolestani ole kiire, mielummin kuulen vastauksia, kun niitä on kuin sitä ns. poliittista jargonia.

  AJATUKSIA POLITIIKASTA:

  Itse olen kiinnostunut politiikasta (vaikuttamisesta) etenkin pienemmissä yksiköissä (kaveriporukat, pienet yhdistykset, pienemmät kunnat..), sillä näissä istutaan saman pöydän ääreen ja puhutaan demokraattisesti ja ihmislähtöisesti. Mutta mitä suurempaan kuvaan mennään, on harmittavan usein kyse siitä, että etsitään virheitä toisista ryhmistä, käytetään mediaa manipulaation apuna (sillä ihmisten mediakriittisyys ei riitä), aletaan puhua asiantuntijuudesta (jolloin kouluttamaton ihminen ei voikaan kokea itseään tärkeäksi/hyödylliseksi), ihmisiä (usein puheenjohtajan kanssa samalla tavoin ajattelevia ihmisiä) aletaan nimittää takahuoneissa suuriin virkoihin ja sen jälkeen puhua johtoportaan päättämistä asioista suuren kansanjoukon mielipiteenä. Tällainen lakkaa valitettavasti kiinnostamasta osaa ihmisistä, koska systeemi ei takaa jokaiselle valtaa. Valtahan on se, mitä moni ihminen toiminnallaan hakee. Ja huipulle päästäkseen on osattava sumuttaa, pelata kortit oikein ja jopa pikkuisen likaisella pelillä. Politiikka myös näyttäytyy aikuisten leikkikenttänä. On luotava asiantunteva vaikutelma, pukeuduttava pukuun tai jakkuun ja hoettava varovaista jargonia, joka iskee mahdollisimman moneen, muttei pahoita herättele ketään. Kieli ei tavoita kaduntallaajaa. Kun valtionjohto antaa poliittista lausuntoa, tuntuu, että vastapuolen ei haluta täysin ymmärtävän vaan jätetään vapaus tulkinnalle. Kun sitten hommat ei menekkään niin kuin Strömsössä, vedotaan siihen, että “en ole koskaan sanonut näin”. Ajattelen kuitenkin, että näin lähes jokainen ihminen toimii, ihmistä ei ole luotu hallitsemaan liikaa valtaa tai rahaa.
  Puoluekuri on sellainen asia, mihin itse haluaisin puuttua. Sen näkee jokaisessa eduskunnan äänestyksessä: käsittelyyn tuodaan “hallituksen esitys” (lue: hallituspuolueiden puheenjohtajien luoma kompromissi), hallituspuolueiden ehdokkaat puolustavat, opposition ehdokkaat vastustavat (tai jos jokin puolue on saanut luvan poiketa protokollasta). Kätevää. Ymmärrän toki, että näin varmistetaan, että asioita saadaan edes vietyä eteenpäin, mutta järjestelmän pitäisi olla nopeampi. Se takaisi sen, että asioita uskallettaisiin tuoda käsittelyyn tietämättä etukäteen, menevätkö ne läpi. Kauhea määrä suhmurointia taustalla ja kaava tuntuu olevan se, että pääministeripuolue harvemmin uusii paikkaansa seuraavissa vaaleissa ja pääoppositiopuolue nousee pääministeripuolueeksi. Eli myös tilastollisesti luotto politiikkaan horjuu ja uusia yrittäjiä tulee, koska vanhoille ei anneta heti perään uutta mahdollisuutta. Myöskin hankkeet ja projektit ovat niin pitkiä, ettei yksi hallitus ehdi saattamaan niitä loppuun oman hallituskautensa aikana, osin ehkä tarkoituksella jatkokauden toivossa.
  Mihin tässä kentässä asettuu Liike Nyt? Miten liike haluaa tähdätä tulevaisuuteen (eduskuntavaalit 2019, kunnallisvaalit 2021..?) Mielestäni ensiarvoisen tärkeää liikkeenjohdolta on tiedotus, se, että kansa tietää, mistä puhutaan, mitä asioita on pöydällä. Sosiaalinen media, koska esim. Instagram, Snapchat, YouTube on niitä alustoja, joissa nämä 18-30-vuotiaat pyörivät. Facebook, Twitter ja sähköpostilistat ovat niitä, jotka tavoittavat varttuneempia.
  Nuoren saa mukaan toinen nuori. Me ihmiset ollaan erilaisia; yksi tykkää tehdä ja lyödä kädet saveen, toinen tykkää pohtia, kolmas keskustella, neljäs panna käytäntöön, viides tykkää jalkautua kadulle, kuudes pelkää ottaa kontaktia ihmisiin. Näillä kaikilla voi olla potentiaali kuulua tähän liikkeeseen. Toiminnan monimuotoisuus, vertaistuki, itselle tärkeät asiat ja konkreettisuus.

  TULEVAISUUS:

  Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että osallistuminen tapahtuu asiantuntijaverkoston kautta (https://liikenyt.fi/asiantuntija/), nostan tämän nyt tähän, koska moni ei välttämättä tiedä, missä tällä hetkellä mennään, varsinkin kun ko. lomakkeen lähettäminen ei onnistu ja on hankalasti löydettävissä liikkeen etusivun kautta. Mutta tällä hetkellä siis “valiokunta” valmistelee tiekarttaa… Itse en tiedä, minkä alan asiantuntijana voisin panostani erityisesti tuoda ja miten sen toisin julki, joten odottelen. Tässä asiantuntijuudessakin tullaan äkkiä saman asian äärelle, mistä Hjallis puhui Apollossa: (video 15:05-17:55) tällä hetkellä nuoria ei kiinnosta politiikka, koska politiikkaa ei käydä oikeilla nuorten foorumeilla, ei puhuta kieltä, mitä nuoret puhuu… Kuitenkin (video 19.30->) hyviä tyyppejä eri aloilta, tehny töitä, menestyny eri aloilla, omaa elämänkokemusta, näitä halutaan ehdokkaiksi. Eli suomeksi sanottuna kaikki halutaan mukaan, keskustelevampaa ilmapiiriä, jokainen voi tuoda ajatuksensa julki. Lisäksi kuitenkin herää kysymys, millä porukalla on päätetty nykyiset 6 yhteistä periaatetta (esim. aluksi niitä oli neljä, yhtäkkiä niihin lisättiin kaksi lisää)? Millä tavoin saadaan liikkeeseen mukaan esim. ihminen, joka ei usko ilmastonmuutokseen tai on vähemmän Eurooppa-myönteinen, kun kuitenkin on todettu, että liikkeessä puhutaan asioista eikä ideologioista? Johdolla on haasteena se, että kaikki kokevat tulevansa kuulluksi asioissa, tilannetta kuvastaa se, että kuulemma ensimmäisen viiden päivän aikana jäseniä liittyi nettisivuille yli 8000, tällä hetkellä Liikettä seuraa FB:ssä yli 3000 ja IG:ssä yli 700 ihmistä. Onhan siinä 3 työntekijälle hommaa tiekartan, liiketilan avaamisen, Liikkeen brändäämisen, ympäri Suomea kulkemisen ja myös muun toiminnan ohella. Nostan hattua sille! Haluaisin kuulla, onko tarkoituksenmukaista ja tietoinen päätös, että tiekarttaa ei julkaista pala palalta keskeneräisenä vai onko työtaakka niin suuri, ettei ole vielä mitään julkaistavaa ja siksi pyydetään kärsivällisyyttä? Ymmärrän toki myös, että jos määräajoin tuhannet ihmiset pyytävät infoa siitä, missä mennään, yksitellen heidän kommenteihinsa vastaamiseen käytetty aika on kaikki työajasta pois. Mielestäni kaikki osa-alueiden rippeetkin, mitä on valmiina, niin yleiseen jakoon ja niitä voidaan kommentoida ja ottaa kantaa. Koen, että se helpottaa kaikkien hommaa ja kärsivällisyyttä. Se, että muutosta tarvitaan ja nykyinen malli ei riitä, on jo selvää. Nyt focus siihen, mitkä ne muutokset on: “Tähän asti suunnitellut tiekartan osat tässä, ota kantaa. Huom. päivittäin täydennellään, kun saadaan uusia osia uomiinsa. Mitään ei toistaiseksi esitetä valmiina vaan tällä taataan se, että jokainen pääsee osallistumaan.” Toki ymmärrän asiantuntijoiden käytön, mutta jossain kohtaa kansa alkaa kokea, että suunnitelmia puidaan toimistolla, mutta niistä ei kerrota. Viimeisin maili on päivätty 12.9. ja sen aiheena oli, että Apollon tilaisuudessa luvassa suuria uutisia. Suuri uutinen oli se, että Helsinkiin perustettiin Liike Nyt -valtuustoryhmä. Myös Pirkanmaalla on alkanut tapahtua. Keep going! ?
  – Mikä on se uusi tapa tehdä politiikkaa? On puhuttu Sveitsin mallista: Sveitsin systeemi – kansalaiset saavat kerätä aloitteen – informaatio annetaan kansalle puolesta ja vastaan – sen jälkeen sitova kansanäänestys – jos päätösehdotus on demokraattinen ja yksimielinen niin kansanedustajien pitää noudattaa sitä. Ajaako Liike Suomeen suoraa demokratiaa? Miten se eroaa esim. Muutos2011-puolueesta, piraattipuolueesta, Terve Helsinki -ryhmästä? Mihin Liikkeen edustajat sitoutuvat (sen lisäksi, että kannustavat kansalaisaloitteisiin). Oletteko halukkaat luomaan Suomeen mallin, jossa kuka tahansa voi ehdottaa jostain asiasta sitovaa kansanäänestystä vai miten tiekartta etenee tästä eteenpäin? Jos valmista pakettia ei ole, niin luokaa äänestyksiä ja kuulkaa kansaa. Asiantuntijat eivät välttämättä edusta kansantahtoa, käytetäänhän niitä nykyäänkin…

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat