Mitä kansalaiset poliittiselta päättäjältä haluavat?

Kansalaiset kaipaavat tavallisia, työelämässä kokemusta hankkineita ihmisiä mukaan politiikkaan. Tutkimuksen mukaan ihmiset ovat tyytymättömiä tämän hetken politiikkaan. 51% vastaajista kertoi olevansa tyytymättömiä Suomen hallituksen ja/tai kannattamansa puolueen toimiin.* Liike Nyt teetti tämän artikkelin lähteenä käytetyn tutkimuksen viime syksynä. Kyselyssä oli 1134 vastaajaa.

Millaisia ihmisiä halutaan nähdä poliitikkoina nykyistä enemmän? Vastauksista erottuu kolme keskeistä teemaa.

Korkeasti koulutettuja asiantuntijoita eri aloilta.

Eri alojen kokonaisvaltaisia asiantuntijoita tarvitaan enemmän poliittiseen päätöksentekoon. Päätöksenteko ei ole helppoa eikä sitä saa nähdä sellaisena. Ihmiset haluavat politiikkaan korkeasti koulutettuja ihmisiä, joiden koulutustausta on muualta kuin politiikan parista. Poliitikkoina vain koulutus ja ammatillinen tausta eivät ainoastaan riitä, vaan pitää osata kerätä ympärilleen ihmisiä, jotta kannatusta asioille saa aikaiseksi.

”Sekä korkeasti koulutettuja että työelämässä olleita. En kannattaisi ihmisiä, jotka ovat vain opiskelleet ja opetelleet “puhumaan puppua” – kokemusta tavallisen ihmisen arjesta pitäisi olla, toki vähintään opistotasoinen koulutus taustallaan.” – Nainen, 59

Ihmiset, joilla on kokemusta tavallisista töistä ja tavallisen ihmisen elämästä.

Kokemusta työelämästä, ja etenkin yritysmaailmasta ja yksityiseltä sektorilta. Tutkimuksen mukaan parhaan pohjan poliitikoiksi muodostavat eri alojen pitkälle koulutetut, työelämää kokeneet, ei-politiikka-taustaiset ammattilaiset, joilla olisi mahdollisesti kokemusta myös kansainvälisiltä työmarkkinoilta.

”Olisi ihanteellista, että poliittinen organisaatio koostuisi niin ’hyvistä’ kuin ’huonoista’ oloista lähteneiltä/sellaisen elämän kokeneilta. Monenlaisia kokemuksia työelämästä, pitkään opiskelleita, pitkäaikaistyöttömiä. Sellaisia tavallisia ihmisiä.” – Nainen, 23

Politiikan ulkopuolelta tulevat (ts. ei-ammattipoliitikot).

Tärkeää on, että poliitikko ymmärtää laajoja kokonaisuuksia, pystyy itsenäiseen ajatteluun, ymmärtää syy-seuraussuhteita laaja-alaisesti sekä näkee eri näkökulmia.

Ammatillinen- ja koulutustausta ovat henkilön ulkopuolelta tulevia, opittavia ja opeteltavia asioita.

”Poliitikko ei voi olla ammatti. Työelämän eri tasojen ymmärtäminen omaan kokemukseen perustuen ensiarvoisen tärkeää.” – Mies, 63

Laaja-alainen ja järkiperäinen henkilö saa kannatusta:

Ihannepoliitikon ominaisuuksia kuvattiin mm. seuraavilla adjektiiveilla: Laaja-alainen, sivistynyt, rationaalinen, perehtynyt, inhimillinen, hyvät vuorovaikutustaidot, tavallinen.

 

Ei-toivottuja politiikan hahmoja olivat monien mielestä:

  • ”Poliittiset broilerit” ja puoluekoneistojen kasvatit
  • Eturyhmien asioita ajavat
  • Henkilökohtaista menestystä tavoittelevat opportunistit
  • Julkkikset, joilla ei muita ansioita kuin julkisuudessa olo

 

Asiantuntijuuteen perustuva päätöksenteko, koulutukseen ja tuotekehitykseen satsaaminen, selkokielisyys, ekologinen edistyksellisyys sekä heikoimmista huolehtiminen ovat liikkeen kannatetuimpia asioita.

Liikkeessä organisoidutaan ja viestitään tavalla, joka vastaa tätä päivää. Ja tänä päivänä menestyvä organisaatio on ketterä. Ihmisten kanssa käyty keskustelu osoittaa, että asiat halutaan tehdä toisenlailla. Miten tehdään, on nyt merkityksellistä.

*Kyselytutkimus toteutettiin syyskuussa 2017. Kyselyssä oli 1134 vastaajaa. Taloustutkimus.

  • Asian ytimessä, ammattipoliitikot ajavat henkilökohtaista uraa.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat