HUS:in toimitusjohtaja Aki Lindén: Selkeä ratkaisu sote-sotkuun!

Tunnetussa poliittisessa kaskussa kysytään: mikä on kameli? Vastaus: se on komitean suunnittelema hevonen. Suomen sote- ja maakuntauudistuksen on käymässä samalla tavalla.

Niin monet lobbarit ja lehmänkaupat ovat muokanneet uudistusta, että alkuperäiset tavoitteet ovat jääneet kauaksi taakse. Tuloksena on tavattoman vaikeaselkoinen kokonaisuus, jonka sadoista yksityiskohdista esiintyy lukuisia erilaisia tulkintoja. Varmimmalta näyttää, että uudistuksen tärkein tavoite – julkisten sosiaali- ja terveysmenojen kasvun hillitseminen – ei ainakaan toteudu. Sekavalta näyttää myös suunniteltu valinnanvapaus. Se ei tule merkitsemään sitä mitä moni on odottanut ja toteutusvaiheessa onkin edessä suuri pettymys.

Monimutkaisen järjestelmän vaatimat tietojärjestelmien lisäkustannukset ovat satoja miljoonia euroja. Nykyisin kohtuullisen hyvin toimiva päivystävien sairaaloiden toiminta uhkaa joutua koko uudistuksen maksumieheksi.

Kolmea asiaa, joita sote-uudistuksessa on luvattu, ei ole mahdollista toteuttaa yhtä aikaa. Ne ovat:
1. Hyvät ja korkealaatuiset palvelut
2. Laaja valinnanvapaus
3. Kustannusten kasvun hillintä.

Näistä kolmesta voidaan kaksi toteuttaa saman aikaisesti, mutta tällöin jää ”se kolmas” toteuttamatta. Perustelen väitteeni.

1. Korkealaatuiset palvelut ja laaja valinnanvapaus

Näiden toteuttaminen johtaa vääjäämättä kustannusten nousuun, koska tällaisen mallin nimenomainen tarkoitus on lisätä julkisesti rahoitettuja korkeatasoisia palveluja, joista kansalaiset voivat sitten valita itselleen parhaiten soveltuvat – mitä se kunkin kohdalla merkitseekään.
Tällainen malli on erittäin kallis. Potilaat ovat siihen usein tyytyväisiä, kuten myös palveluiden tuottajat, jotka ansaitsevat hyvin, mutta rahoitusvastuussa oleva taho on pysyvästi ongelmissa. Herkullisesti tätä mallia kritisoi aikanaan mm. tunnettu amerikkalainen teollisuusjohtaja Lee Iacocca kirjassaan ”Autoelämäkerta”. Hänen mukaan ”sairaalat ja lääkärit tuhoava talouden”.

2. Korkealaatuiset palvelut ja kustannusten hillintä.

Tällainen malli kuulostaa kaikin puolin hyvältä. Se perustuu tiukkaan kokonaisuuden ohjaukseen, jossa rajalliset resurssit kohdennetaan niiden tuottaman terveyshyödyn perusteella. Järjestelmän ei tarvitse perustua vain julkiseen tuotantoon, vaan tuottajat voidaan myös kilpailuttaa. Mutta laaja valinnanvapaus ei tähän malliin sisälly. Suppea valinnanvapaus, jossa tuottajat ensin kilpailutetaan, on tässä mallista mahdollista.

3. Laaja valinnanvapaus ja kustannusten hillintä.

Tämäkin kuulostaa hyvältä, mutta se on mahdollinen toteuttaa vain joko siten, että valinnanvapauden piiriin tulevien palvelujen sisältö on niukka, ts. palveluiden korkealaatuisuudesta on tingitty. Saa siis valita, mutta tarkasti määriteltyjen ja sisällöltään karsittujen palveluiden välillä. Toinen tapa toteuttaa tämä malli on nostaa asiakkaiden ja potilaiden maksamia omavastuuosuuksia. Tällöinkin saa valita, mutta joutuu maksamaan nykyistä enemmän.

Mitä sitten pitäisi tehdä?

On perusteltua suurentaa terveyspalveluiden järjestäjien asukaspohjaa. Pieni kunta ei voi olla terveydenhuollon järjestäjä ja rahoittaja. Kyse on eräänlaisesta vakuutuksesta. Voit olla vuosia terve, mutta sairastuessasi vakavasti tarvitset hoitoa, joka maksaa kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia euroja. Parasta olisi jos koko Suomi olisi vastuussa terveydenhuollon kustannuksista.

Viisi suurta aluetta olisi myös hyvä malli, mutta ei missään tapauksessa tarvita 18 maakuntaa. Helsingin kaupunki on jo yksin suurempi kuin 17 näistä maakunnista ja Espoo suurempi kuin 14 maakuntaa. Tukipalveluiden ja osin myös hoitopalveluiden kilpailutuksilla voitaisiin saada kuluja alennettua.

Lääkäripalvelut, joiden saatavuuden ongelmista eniten puhutaan, ovat nopeimmin ratkaistavissa siten, että sovitaan terveyskeskusten ja yksityisten lääkäriasemien kanssa mallista, jossa ne saavat 70 euron korvauksen 15-20 minuutin kestoisesta yleislääkärin vastaanottokäynnistä ja 90 euron korvauksen 30 minuutin vastaanottoköynnistä. Yli 18- vuotiaan potilaan maksaessa itse 20 euroa vastaanottoköynnistä, saadaan 200 miljoonalla euroa kolme miljoonaa lääkärin vastaanottokäyntiä lisää. Jonotus loppuu saman tien.

Jokainen lääkäriä tarvitseva potilas pääsee nopeasti valitsemalleen lääkärille. 200 miljoonaa euroa on 1 prosentti kaikista julkisista sote-kuluista. Hammashuollossa tarve on toiselle 200 miljoonalle eurolle. Tällä hetkellä jo pelkät sote-uudistuksen hallinnolliset valmistelut nielevät tuon verran rahaa eikä kenenkään hoitoon pääsy ole parantunut.

Aki Lindén

Kirjoittaja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n toimitusjohtaja.

Liike Nytin pyynnöstä tunnettu terveysalan asiantuntija ja vaikuttaja, HUSin toimitusjohtaja Aki Linden, kommentoi kesällä 2018 sote-uudistusta ja palveluiden valinnanvapautta seuraavalla poleemisella mielipidekirjoituksella, jonka julkaisemiseen hän on antanut luvan.

 • Miten tämä viisaus saataisiin pöljien politikkojen pään sisään. Karmea tieto että jo tämän vireillä olevan sotehuuhaamallin valmistelu on niellyt julkisia verovaroja aivan kauheasti. Ja ensi vuodeksi on varattu 213 miljoonaa maakuntasoteen. Voi v…u!

 • Aki Linden, nykyiset sairaanhoitopiirit, myös HYKSin ovat pääosin alueeltaan samat kuin maakunnat. Molempia on n. 20. Eli erikoissairaanhoidon osalta ei aluemuutoksia tapahtuisi ehdotetussa maakuntamallissa ja pienet terveyskeskukset jäisivät itsenäisinä pois tässäkin mallissa. Tulisi ne suuremmat hartiat, minkä tarpeellisuudesta olen samaa mieltä kanssanne. Se, mikä maakuntamallissa on vahvaa, myös Uudellamaalla, on, että sosiaali-ja terveydenhuoltoa tarkastellaan osana yhteiskuntaa sekä valtion, että aluetasolla. Hyvin tiedätte, että asunto-ympäristö-koulutus jne vaikuttavat ihmisten terveyteen sosiaalisesta selviytymisestä puhumattakaan. On mielestäni hyvä, jos aluepäättäjä rahoitusta allokoidessaan tarkastelee yhteiskuntaa kokonaisnäkökulmasta. Itse toiminta toki tapahtuu erityisosaajien arvostetulla osaamisella. Yhden asian rahoitusvastuu vie väkisinkin siihen, että jokin taho voimistuu toisen kustannuksella, eikä se välttämättä ole yhteiskunnan kokonaisuuden kannalta järkevää.

  Viiden alueen aluejako on tuttua aika harvalle hallinnolle ja maakunta-ajatteluakin kauempana ihmisestä, muuten isompi alue on tietenkin helpompi valtakunnantasolla tarkastella.

 • Sairastuneen (akuutin , ym , olisipäästävä ,hoitoon ilmoittautumalla, johonkin ? Terveyskeskukseen tai sairaalaan ( lähimpään , ja päivustys taattava kaikissakohteissa , ! ,ko kohteesta suoraan heti ohjaus,vaat
  ivampaahoitoa, tarvitseva hoitoon ! , ei pompottelua luukulta luukulle !
  Kela, heti mukaan ,jos sairaus on korvattavaa, lääkäri harkitsee, hoidontarpeen, ohjelman .

 • Liike Nyt!:n mallin suunnittelijoilta puuttuu talouden dynamiikan ymmärrys samalla tavoin kuin hallitukseltakin. Mallin kehittelijät eivät ymmärrä, mistä julkista sektoria ylläpitävät varat tulevat. Kelamaksujen tilapäinenkin korotus johtaisi verotuksen kiristämiseen, samoin valinnanvapaus ylipäänsä, puhumattakaan sairaanhoitopiirin verotusoikeudesta. Viimeksi mainittu vaikuttaakin lähinnä vitsiltä. Malli on tavallaan hallituksen maakuntamalli riisutussa muodossa. Verotuksen kiristäminen johtaisi konaisverotulojekon vähenemiseen, negatiiviseen kierteeseen, lisääntyvään työttömyyten jne.
  Liike Nyt!:n pitäisi esittää jotain nerokasta kokonaistaloudellista uudistusta. Samalla kun sotea uudistetaan, pitäisi tehdä rakenneuudistus, joka mahdollistaisi aidon, yrityksistä tulevan verotulon lisäyksen eli yritysten määrän, toimintaedellytysten ja työllisyysasteen nostamiseen vähintään 75%:in, vähitellen (80%:in). Rakenneuudistus edellyttäisi Suomen, Euroopan korkeimman julkisen hallinnon osuuden bruttokansantuotteesta alentamisen päällekkäistä hallintoa karsimalla. Se mahdollistaisi verotuksen tuntuvalla alentamisella verotulojen tuntuvan kasvun, kun ostovoima lisäisi yritysten kannattavuutta, määrää ja työllisyyttä. Yhdistämällä sairaanhoitopiirien kattava kunnat uusiksi suurkunniksi päästäisiin noin 10 Mrd€:n vuosittaisiin säästöihin, joilla voitaisiin tehdä Suomesta oikeasti maailman onnellisin kansa. Mutta jo keskimäärin neljän työssäkäyntialueen kunnan yhdistämällä päästäisiin yli 40 000 päällekkäisen hallintoviran lopettamiseen ja vuotuiseen parin miljardin euron säästöön. Pienemmät tai isommat suurkunnat voisivat muodostaa sotealuueet. Ei tarvittaisi uutta välihallintotasoa, uutta veronkantotasoa, verojen korotuksi, lisää työttömyyttä, jne.
  Liike Nyt! voisi esittää jotain todella uutta!

  • Hei Vesa. Kiitos hyvästä näkökulmastasi.

 • Hyvä Aki Linden, sinä olit tietääkseni sen takana, että Porvoosta lopetettiin esim. sairaalan synnytysosasto. Syyksi kerrottiin, että meillä syntyi vain vähän yli 900 lasta, kun olisi pitänyt syntyä 1000. Mutta mistä tämä johtui: siitä että synnytysosasto suljettiin heinäkuuksi, jolloin Porvoossa olisi syntynyt yli 100 lasta. Nyt synnyttävien matka sairaalaan on 50-70 km riippuen sairaalan valinnasta. Porvoossa on myös ollut suosittu polvi- ja lonkkaleikkausten kirurgia ja nyt on kyseessä useimmiten vanhempi väestö, joiden pitäisi taas mennä kymmenien kilometrien päähän leikkaukseen. Toivottavasti Porvoon sairaalaa ei ajeta kokonaan alas, kun sairaalan laajennuksestakaan ei ole kuin muutama vuosi.

  Mihin ihmeeseen on hukkunut aikoinaan erittäin hyvä omalääkärisysteemi. Se toimi vallan mainiosti, mutta nyt ei pääse lääkärille kuin parin kuukauden jonotuksella. Kaikki muuttui huonommaksi välittömästi, kun ruvettiin puhumaan soteuudistuksesta. Aikaisemmin Porvoossa oli kaksi terveyskeskusta, nyt vain yksi ja sekin pois keskustasta. Siis jos sote toteutuu esitetyssä muodossa kärsijöinä on eläkeläiset ja vanhat ihmiset. Palatkaa vanhaan malliin ja parantakaa sitä, jos on tarvetta. Se tulisi kaikin tavoin halvemmaksi, muuta perääntyä pitäisi välittömästi, koska suunnittelu- ym. kulut ovat jo nyt valtavat.

  Kuka maksaisi Lindénin esittämän 70-90 euron lääkärimaksun lyhyestä lääkärillä käynnistä, jos potilas maksaisi 20 euroa, mikä olisi kohtuullista. Miksi lääkärin veloitus on noin suuri, 180 euroa/h, kun tavallisen työläisen palkka on 10-16 euroa/h. Veloituksia olisi kohtuullistettava.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat