Äänestä Liikkeen kansanedustajaehdokkaiden valintakriteereistä

Liike Nyt julkistaa ensimmäiset ehdokkaansa 7.1.2019. Voit nyt äänestää ja kertoa mielipiteesi kriteereistä, joilla Liikkeen kansanedustajat lähtevät ehdolle. Äänestääksesi sinun täytyy olla Liikkeen vaikuttaja. Äänestys aukeaa 4.1.2019.

 1. Ehdota, montako eduskuntavaalikautta Liike Nytin ehdokas voi istua eduskunnassa.  Taataan jatkuva uudistuminen ja kehittyminen. Kaksi kautta on tapa saada uusia kykyjä eduskuntaan. Mahdollistetaan tämän kriteerin myötä se, että uudet ajatukset ja uudet ihmiset tulevat mukaan päätöksentekoon. Voiko poliitikko olla ammatti?
 2. Ehdokas sitoutuu istumaan vain yhdellä vaaleilla valitulla pallilla. Tällä hetkellä noin 80 % kansanedustajista istuu myös kunnan- tai kaupunginvaltuustossa. Intressiristiriidat voivat jarruttaa isoja uudistushankkeita.
 3. Kansanedustaja voi istua julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden hallituksissa ainoastaan erityisen kokemuksen ja pätevyyden vuoksi. Tulisiko poliittiset virkanimitykset hyväksyä? Osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden pitää olla ensisijaisia valintakriteerejä.
 4. Voiko Liikkeen kansanedustajalla olla rikostaustaa? 

 • Mielestäni rajan asettaminen on hieman kyseenalaista, sillä mikäli esimerkiksi suosittu edustaja joutuu siirtymään sivuun, hakeutuuko hän jonkun puolueen leipiin tai mitä mieltä ovat äänestäjät, jotka haluaisivat jonkun tietyn henkilön jatkavan? Kokemuksesta lienee kuitenkin hyötyä eduskuntatyössä. Toisaalta taas noin puolet ehdokas-/edustajamäärästä olisi hyvä vaihtua joka vaaleissa.
  Mielestäni on hyödyllistä, että kansanedustaja kuuntelee äänestäjiään, eli oman alueensa väkeä ja omia kuntalaisiaan. Ruohonjuuritason luottamustehtävät ovat myös tärkeitä. Kaupungin- ja kunnanvaltuustoista en sulkisi pois Liikkeen edustajia.
  Hallitusammattilaisen rooli ei sovi kansanedustajalle. Kansanedustajan tulee olla puolueeton. Poliittisia virkanimityksiä ei voi hyväksyä. Valinnan tulee perustua noihin mainittuihin kriteereihin. Kansanedustajilla on kuitenkin velvollisuus valvoa valtionyhtiöiden toimintaa. Hallituksiin “asiantuntijajäsenyys”.
  Mikäli henkilö on rikkeestään kärsinyt rangaistuksen, ei se voi lähtökohtaisesti estää edustajuutta. Kiinnittäisin huomiota talous- sekä seksuaali- ja väkivaltarikoksiin, jotka voisivat estää ehdokkuuden ja edustajuuden.

 • Kaksi kautta peräkkäin
  2.Vain yksi “palli”
  Ei tulis
  Tulee olla nuhteeton Suomen kansalainen ja jos joku tuomio tulee on automaattisesti ITSE erottava. (Sirpa Pietikäinen ?)

 • Max 2 kautta ja vain eduskunta ei voi olla samaan aikaan kunta päättäjänä. Oman edun ajamisen takia ei saa olla sellaisten yhtiöiden hallituksessa joka saa valtiolta jotain tukea. Toki yritystuet pitäisi ajaa myös alas, koska se vääristää kilpailua. Eikä saa olla rikostausta eikä korruptoitunut.

  • Miten tuon korruption sitten määrittelee?? Eihän rikostausta varmaankaan eduksi ole, mutta sitten taas toisaalta, kansalaisethan vaaleissa sen arvioivat voiko olla vai eikö voi olla kansanedustaja. Toisaalta “liian” kunnollisten edustajien valinta yksipuolistaa keskustelua, ja voi johtaa myös ylilyönteihin lain/rangaistusten säätämisessä. Tietynlainen kokemus voi olla tarpeen myös tässä asiassa.

   Paljon ongelmallisemmaksi tilanne muuttuu silloin jos kansanedustaja, tai sellaiseksi aikova on vasta epäiltynä rikoksesta, tai on keskeneräisiä rikos- tai riita-asioita käräjillä, jolloin riski korruptoitumiseen ja vääränlaiseen vaikuttamiseen kasvaa, kun ajaa ns. omaa etuaan, tai voi käyttää asemaansa tai kuvitella kansanedustajan aseman antavan joitain erityisoikeuksia ko. asioissa. Suoritetun rangaistuksen ei automaattisesti tulisi vaikuttaa ehdokkuuteen. Onhan rikolliselle muutenkin tarjottava mahdollisuus parantaa tapansa ja mahdollisuus rehellisiin töihin myös muualla yhteiskunnassa.

 • Ehdota, montako eduskuntavaalikautta Liike Nytin ehdokas voi istua eduskunnassa.

  Kansanedustajan kaudet pitäisi rajata kolmeen, jolloinka se olisi ajallisesti sama, kuin Presidentin kaksi kautta. Politiikassakin pitää verkostoitua, jos aikoo saada jotakin aikaiseksi.

  Ehdokas sitoutuu istumaan vain yhdellä vaaleilla valitulla pallilla.

  Vielä tärkeämpää on, että ehdokas sitoutuu ajamaan suomen etua, eikä vain oman vaalipiirinsä etua.

  Kansanedustaja voi istua julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden hallituksissa ainoastaan erityisen kokemuksen ja pätevyyden vuoksi.

  Tämähän aivan selvä asia, tietysti poliittisista virkanimityksistä olisi pitänyt luopua jo aikoja sitten. Tämä oikeastaan sama asia, kuin politiikot haluavat, että henkilön nimen, sukupuolen, jne. Ei pitäisi vaikuttaa hänen työllistymiseen, vaan pätevyyden pitäisi aina ratkaista.

  Voiko Liikkeen kansanedustajalla olla rikostaustaa?

  Tähän olisi helppo vastata kieltävästi, eli ei saisi olla. Mutta, toisealta pitäisi katso kokonais kuvaa; koska ja mistä tuomio on tullut, onko useita tuomioita.

 • Kaksi kautta on ihan maksimi, maailma muuttuu nopeasti ja kuitenkin ratkaisut joita tehdään ovat vaikutukseltaan hyvin pitkäaikaisia.
  Kansanedustaja on kansanedustaja eli vain yhdellä pallilla istutaan, näin taataan keskittyminen Oy Suomi Ab:n eteenpäin viemiseen.
  Poliittiset virkanimitykset jäävät usein piiloon kansalaisilta, osaaminen, kokemus ja pätevyys voi olla vaikka kuinka hyvää, mutta myös ajankäyttöä muuttuvassa maailmassa pitää osata arvostaa, jos ei ole aikaa ja silti ottaa pestin vastaan, voi tehdä pitkäkantoisen väärän päätöksen.
  Ei saa olla Rikostaustaa

 • Kansanedustaja ei voi istua julkisten yritysten hallituksissa, sinne tulee valita poliittisesti sitoutumattomia ja päteviä henkilöitä. Yleisohjeena rikostausta estää edustajuuden

 • Aivan loistavat kriteerit, jotka kaikki ovat mielestäni kohtuullisia ja perusteltuja. Poliitikko ei ole ammatti. Ammatin perustella ja pohjalta tuodaan erityisosaaminen ja kokemus politiikkaan ja päätöksen tekoon. Päätöksen tekijöillä tulisi olla käytännön kokemusta mahdollisimman laaja-alaisesti. Hienoa, että pääsemme äänestämään tästä!

 • Kaksi kautta riittää ja sitten ainakin jäähylle yhdeksi kaudeksi ja jos vielä jaksaa niin voi yrittää uudestaan.
  Sitoutuminen yhteen palliin ehdoton. Näin saadaan paikkoja useammalle kun kellokkaat eivät ahmi kaikkia
  mahdollisa.
  Poliittisista virkanimityksistä luovuttava ja valittava pätevin, sopiva ei ole riittävä kriteeri.
  Sakkotuomio voi olla. Nykyinen poliisin rahankeräys johtaa ennemmin tai myöhemmin “selfiekuvaan”
  liikenteessä.

 • 1 kyllä mielestäni ainakin kolme kautta voi olla eduskunnassa. Ensimmäinen on opettelua.
  2 pienillä paikkakunnilla pitää voida olla valtuustossa, mutta ei hallituksessa. Kaupunginhalliruksessa pitää olla tätsillä kaupungin asioissa eikä hoitaa vaan toisella kädellä.
  3. Asiantuntija voi olla hallituksissa
  4. Ei missään tapauksessa rikostaustaa

 • Kausien määrää ei tule absoluuttisesti rajata, koska myös kansanedustajan hommassa kokemuksesta on hyötyä. Kuitenkin ehdokkaan kompetenssin ja motivaation tulee olla hyvällä tasolla.
  Kannatan sitä että yksi henkilö on vain mukana joko kunnallisessa päätöksenteossa tai sitten eduskunnassa. Tämä tulee kuitenkin mielestäni toteuttaa niin että eduskuntaan valittavan ei tarvitse erota jo olemassa olevasta tehtävästä, vaan luopuu paikasta sitte seuraavien vaalien jälkeen. Tämä on myös äänestäjien etujen mukaista, että henkilö jota he ovat äänestäneet hoitaa vaalikauden loppuun.
  Hallituspaikat tulee aina jakaa pätevyyden perusteella, tätä ei poliittinen luottamustehtävä saa muuttaa suuntaan eikä toiseen.
  Kansanedustajalla vou olla rekisterissään yksittäinen vähäinen merkintä, joka ei selvästi ole omiaan aiheuttamaan epäluottamusta.

 • Hyviä kysymyksiä? On!

  Mielestänki Liikkeen kansanedustaja voi istua eduskunnassa ainakin 2 vaalikautta edellyttäen että hän on p ä t e v ä k s i ja ahkeraksi osoittautunut työssään.

  Istukoon ‘yhdell’ä pallilla’! kansanedustajan on tarkkaan harkittava istuuko myös asuinkuntansa valtuustossa. Valta pakkaa turmelemaan, joten kallistun yhdelle pallille. Poikkeuksena olkoon erityisen ansioitunut ja kansanlaisia kuunnellut henkilö, ns. positiivinen seniori ( Ben Zyskovitsin vastakohta!), ei rahan ja/tai maineen ahne populisti!

  Kyllä:”Kansanedustaja voi istua julkisessa omistuksessa olevien yhtiöiden hallituksissa ainoastaan erityisen kokemuksen ja pätevyyden vuoksi” Tästä kun on koko yhteiskunnalle hyötyä. Tarkkaan harkittava ketkä tällaiselle postille sopivat!
  En missään tapauksessa kannata nykyisenlaisia poliittisia virkanimityksiä.
  Enkä ns. ‘puoluekuria’ em. hallituksen jäseniltä!

  Rikostaustaisia ei tulisi valita eduskuntaan. Sellaisia siellä muuten istuu tällä hetkellä aivan l i i k a a !
  Parkkisakkoja, jos on muutama harva, älköön laskettakoa rikoksiksi 🙂
  Talous- ja väkivaltarikolliset ovat pahimpia. Myös valehtelevat, juoruilevat ja rumia puhuvat ovat huono valinta.

 • Kyllä 3 kautta on ehdoton maximi. Myös ehdokkaan tulisi olla talousasioissa sen verran kyvykäs että oma talous olisi ok, jotta voi hoitaa yhteisiä asioita. Jos on kansanedustaja niin muut luottamustoimet tulisi lopettaa. Ainakin maakunta ja kunnallinen politikointi. Lisäksi kansanedustajien palkka tulisi olla sen suuruinen, että kaikki muut korvaukset ja verovapaat kulukorvaukset lopetettaisiin. Myös puoluetuki ja sillä HKIN keskustasta hankitut kalliit toimistot eivät ole tätä päivää.

 • 1) Naivi ajatus. Kausien rajoittaminen johtaisi vallan keskittymiseen virkaniehiin.

  2) Tutkimisen arvoinen ehdotus. Jonkinlainen “kellokalle-tarkkailu” olisi tarpeen

  3) Puoluejäsenyys ei saisi olla “raskauttava” tekijä tai rasite. Koko kysymyksen asettelu osoitta vahvaa ja kapeakatsoista ennakkoluuloa. Pätevyys ilman muuta ykkösenä, mutta pätevyys on hyvin laaja käsite ja asiantuntijavalta varmin tie totaliaristiseen yhteiskuntaan. Kysymys paljastaa (liikkeen osalta?) sen verran asiantuntemattomuutta, että alkaa epäillä onko ymmärretty, mitä demokratia on.

  4) Rangaistksensa kärsinyt on sovittanut rikoksensa ja sillä siisti. Sivistysvaltion oikeusajattelun peruyskivejä. Sen sijaan voisi harkita kansalaisluottamuksen menettämisen palauttamista rabgaistuspalettiin.

  Saanen lisätä, että Liikken ilolla tervehtineenä puolustajana alan epäillä. Saa ottaa yhteyttä.

  TR

 • Enintään 3
  Vain yhdellä pallilla
  Pätevyys ehdottomast määräävin tekijä
  Ei

 • Ei poliittisia virkanimityksiä, ei pidä hyväksyä ehdokkaaksi rikoksesta tuomittua, kaksi perättäistä kautta sopiva rajoite kansanedustajalle. Kohta kolme hyvä myös.

 • Kaksi kautta on hyvä maksimi ja paluun voi tehdä yhden poissaolokauden jälkeen. On hyvä olla välillä tavallisessa työssä, ettei ajaudu liian kauas tavallisen kansan elämästä, jossa ei ajeta koko ajan taksilla.
  Kansanedustajilla on hyvä olla syvää paikallistakin tietoa ohjeena päätöksentekoon joten joskus voi olla hytötyäkin tunnistaa miten esimerkiksi Sote tai liikennejärjestelyt todellisesti vaikuttavat Suomessa. Toisaalta kansanedustajat aika usein liukenevat joka tapauksessa pois kunnasta aika nopeasti eli eivät jaksa todllisesti hoitaa kahta isoa tehtävää. Yksi iso vastuualue riittää.
  Kannatan ehdottomasti, että yhtiöiden hallituksiin valitaan vain päteviä ja asiantuntevia henkilöitä.
  Suomen lain mukaan rikoksen rangaistuksen sovittaminen pyyhkii pois rikoksen ja ihmisestä tulee yhdenvertainen, mutta kansanedustajuus on sen kaltainen luottamustoimi, että mielellään en näkisi kansanedustajana rikostaustaista ihmistä. Se joka tapauksessa kertoo ihmisen luottamuksellisuudesta ja en voisi luottaa 100% rikokseen syyllistyneeseen henkilöön vaikka voisinkin antaa hänelle anteeksi.

 • Kaksi kautta on perussääntö, poikkeuksena voi olla henkilö jolla erityisen suuri kannatus ja osaaminen, jolloin voisi olla kolmannen kauden. Maksimissaan 2 henkilöä 3 kaudelle.
  Vain yhdellä pallilla kerrallaan, jotta voi täysipainoisesti ottaa asiosta selvää eduskuntatyön aikana ja puhua sitten faktoilla.
  Ei
  Mielestäni voi, jos joku nuoruuden pieni ehdollinen rangaistus 3kk, mutta siitä aikaa vähintään 20 v tai joku sakkorangaistus aikaa vähintään 10 v. Liikenteessä tulleita nopeus yms. sakkoja ei lasketa.

 • Enintään 3 kautta
  Vain yhdellä pallilla istuskeltaisiin, ettei puurot ja vellit mene sekaisin
  Pätevyys ehdottomast määräävin tekijä.
  Puhdas rikosrekisteri. Jos henkilö on rangaistuksensa kärsinyt ja rekisterimerkintä on poistunut, niin voisi olla ehdokkaana.

 • Mielestäni pelkkä puoluejäsenkirja ei anna pätevyyttä mihinkään.
  Rikoksen tekijöistä pitäisi katsoa kärsitty tuomio ja toistuvuus. Joskus nuorena tehty hairahdus ei saisi pilata koko elämää, jos siitä ei ole tullut tapa.
  Kansanedustaja ei saisi vieraantua liikaa maakuntien asioista ja omasta työosaamisesta. Varsinkin Helsinki keskeisyyteen pitäisi suhtautua kriittisesti.

 • Kaksi peräkkäistä kautta sallittu, sitten pitää mennä tutustumaan reaalielämään välillä ja tulla vaikka uudestaan neljän vuoden päästä. Politiikka ei voi olla ammatti, koska nykyinen tilanne osoittaa tällaisten kansanedustajien vieraantumisen arkielämästä. Ylipäätään kansanedustajaksi tulisi valita henkilöitä, jotka ovat toimineet muissa tehtävissä kuin puolueorganisaation eri tasoilla. Myöskin kansanedustajien “palkitseminen” Arkadian mäen pestin päätyttyä on kiellettävä. Pyritään vähentämään HV-järjestelmää.
  Vain yhdellä pallilla istuminen sallittakoon. Näköalapaikkoja järjestyy muutakin kautta.
  Poliittisia virkanimityksiä EI tule hyväksyä vaan virkoihin pätevät alan asiantuntijat. Olisiko jopa syytä harkita puoluekirjan luovuttamista (kuten presidentin virassa).
  Ei voi olla rikostaustaa, ylinopeussakot ja vastaavat pikkurikkeet olkoon sallittuja. Erehtyminen on inhimillistä. Mahdollisuus on harkita myös esim. 15-20 vuoden aikarajaa ns. rikoksista. Ihminen muuttuu.

 • Komppaan Paavo Lahtisen kommentteja ja vastaisin ihan samalla tavalla kuin hän esitettyihin kysymyksiin, jos sopii.

 • En rajoittaisi vaalikausia. Jos potkua ja intoa riittää, kansa päättäköön jatkosta.
  Yksi palli riittää. Siinä on sarkaa riittävästi; muuten kyse on oman edun tavoittelusta ja mammonan perässä juoksemisesta.
  Kansanedustajan pesti riittää vallan hyvin, ettei tule ristiriitoja oman edun ja julkisen edun välillä.
  Jos tuomiot kärsitty, ne on kärsitty, mutta talous-, seksuaali- ja väkivaltarikosten suhteen kyllä miettisin kahdestikin, kannattaako sellaista ehdokasta listoille valita. Jokainen ehdokas tehköön itsekin johtopäätökset.

  • Kaksi kautta olisi hyvä sykli. Sen jälkeen ainakin yksi kausi hakemassa kokemusta ‘ulkopuolisesta’ elämästä. Ulkopuolelta näkee paremmin missä mennään.
   Yksi palli pitäisi olla ehdoton vaatimus. Mikään muukaan edustustehtävä ei saisi haitata eduskuntatyötä. Vaikka sitten kunnon palkka, ilman mitään epämääräisiä lisiä.
   Lakiasioissa taas viime ajat ovat näyttäneet, ettei aina humanistien aivoitukset käy yhteen todellisuuden kanssa. Loppuun kärsitty pieni rangaistus ok, mutta linnatuomio, istuttu tai ehdollinen pitäisi olla jo liikaa. Siinä raja.

 • Tuohon äänestykseen olisi pitänyt laittaa tarkennus; “peräkkäisiä kausia”. Mielestäni kansanedustajalle olisi hyvä käydä parin vaalikauden jälkeen katsomassa mitä ihmisille oikeasti kuuluu, eikä vain “turuilla ja toreilla”, joka tuntuu olevan politiikkojen mielestä se ainoa oikea tiedonlähde. Jos on pois yhden vaalikauden, niin sitten uudestaan mukaan uusin eväin, mikäli kansa suo.

 • Lähtökohtaisesti kansanedustajan tehtävä on luottamustehtävä ja sellaiseksi se tulisi myös palauttaa ainakin asennoitumisen tasolla. Edustajan tehtävän rinnastaminen palkkatyöhön tai yrittämiseen johtaa nykyiseen tilanteeseen, jossa politikolle on tärkeintä oman “työnsä” jatkuminen ja varmistaminen. Siksi peräkkäisten kausien rajaaminen esimerkiksi kahteen on perusteltu.
  Edustajan ei olisi suotavaa olla useissa vaaleilla valituissa luottamustehtävissä. Sen sijaan lautakunta- tai asiantuntijuuteen perustuvat jäsenyydet olisivat mahdollisia. Verkostoituminen ja perehtyminen kunnallisiin asioihin on hyödyksi edustajalle, mutta se tulisi tapahtua aktiivisen vuorovaikutuksen kautta paikallisten luottamus- ja virkahenkilöiden kanssa.
  Yhtiöiden hallituksissa tulisi yleisestikin olla vain asiantuntijuuden, osaamisen ja pätevyyden perusteella ja erityisesti julkisessa omistuksessa olevissa yhtiöissä. Tämä sama sääntö tulisi koskea kansanedustajien lisäksi myös kunnallispolitiikassa toimivia henkilöitä. Yrityksessä heikko, osaamaton hallitus johtaa joko yrityksen heikkoon menestykseen tai toimivan johdon ylivaltaan tai molempiin.
  Mikäli rikostaustalla tarkoitetaan juuri vähäistä rikkomusta, josta seuraamus on suoritettu, on vaikea rajata henkilöä pois edustajan tehtävästä. Erityisesti henkilöön ja yhteisöön kohdistuvat rikokset ovat harvoin vähäisiä.

 • Kaksi eduskuntakautta kerrallaan on riittävä. Tämän jälkeen on pidettävä tauko, jotta ote reaalimaailmaan säilyy.
  Ehdokkaan tulee sitoutua istumaan vain yhdellä vaaleilla valitulla pallilla. Kokemuksesta tiedän, että kaupunginvaltuutetun tehtävä on vaativa, aikaa vievä ja sitouttava, jos sen aikoo tehdä kunnolla. Kansanedustajalla ei ole aikaa omien tehtäviensä lisäksi osallistua kunnan- tai kaupunginvaltuuston toimintaan. Kunnan tai kaupungin tiedotteista voi lukea tiivistetysti oman alueensa kehityksestä ja päätöksistä.
  Poliittisia virkanimityksiä ei tulisi hyväksyä. Niiden hyväksyminen aikaansaa yhteiskunnallista tyhjäkäyntiä, koska virkaan ei valita pätevintä ja osaavinta henkilöä. Myös puolueen jäsenyys ei voi olla vaikuttamatta puoluekirjan perusteella valitun virkamiehen toimintaan ja päätöksentekoon. Virkamiehen tulee olla täysin puolueeton.
  Liikkeen kansanedustajalla ei voi olla rikostaustaa.

 • Poliitikko ei ole ammatti. Kaksi kautta riittänee hyvin saada jotain aikaan, eikä ainakaan mahdollisteta jäärien jumittumista Arkadianmäelle. Yksi palli riittää, näin saadaan enemmän hajautettua osaamista ja valtaa. Poliittiset lehmänkaupat pois. Jos ihmisellä on pysäköintivirhemaksuja tai ylinopeussakkoja, ne eivät saisi olla esteenä ehdokkuudelle. Tietysti sillä edellytyksellä, että niitä ei ole pinotolkulla 😉

 • 1) Erityiset ansiot ja asiantuntijuus huomioiden 2-3 kautta olisi hyvä maksimi.
  2) Tämä on hyvä. Edustajan tulee edustaa koko vaalipiiriä ja etsiä näkemyksiä laajemmin.
  3) Pätevyys ja asiantuntijuus on ehdottomasti poliitiikkaa parempi valintaperuste.
  4) Ainakin rikostausta olisi hyvä olla tiedossa. Vakaviin rikoksiin syylistyneiden (ml. talousrikokset, petokset yms.) ehdokkuutta en pidä kannatettavana.

 • 1=1KAUSI
  2=VAIN YHDELLÄ
  3=VAIN ERITYSEN PÄTEVYYKSIEN JA KOKEMUKSEN KAUTTA
  4=JOS RANGASTUS ON KÄRSITTY, IHMINEN ON SAMANARVOINEN KUIN MUUT IHMISET.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat