Asiantuntija vahvistaa Liikkeen sote-mallin teesit todeksi

Asiantuntija Bo-Erik Ekström kommentoi 18.12. Kauppalehden haastattelussa, että Suomen hallituksen esittämässä sote-mallissa on liian suuret, kovin erinäköiset ja vaikeasti hallittavat riskit. Ekström kirjasi Kauppalehdelle soten viisi valuvikaa ja korjaustoimenpiteet.

Hallittavuus

Hallituksen mallissa muutokset olisivat niin isoja ja laajoja, että niitä on vaikea hallita.

Ratkaisuna hän esittää uudistuksen parempaa vaiheistusta. Järkevällä vaiheistuksella hallitaan paremmin kokonaisuutta ja luodaan edellytyksiä suunnanmuutoksiin.

Liian mittava integraatio

Hallitus on siirtämässä kuntien järjestämisvastuulta sekä sosiaali- että terveystoimen maakunnille. Tällä tavoin yritetään ratkaista liian monta asiaa yhdellä kertaa.

Ratkaisuehdotuksena terveyskeskukset liitettäisiin nykyisiin sairaanhoitopiireihin ja sosiaalitoimi jätettäisiin kuntien vastuulle. 

Verotusoikeus puuttuu

Nykyisen suunnitelman mukaan soten järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille vuonna 2021. Maakunnat olisivat valtion rahoittamia. Mikä olisi omarahoituksen puuttuessa maakuntien valta ja vastuu?

Turvaava rahoitus-periaate voi toteutua ainoastaan verotusoikeuden kautta. Ratkaisuna Ekström painottaa verotusoikeutta. Sote-palvelut ovat perusoikeuksien ytimessä ja ne tulee turvata, kuten monesti perustuslakivaliokunta on todennut. Se vaatii pidemmän päälle yli kuntarajojen menevää itsenäistä rahoitusta.

“Valtaosalla Länsi-Euroopan maista on kolmas väliporras, siihen on selkeät syynsä.”

Valinnanvapauden periaatteen askeleet

“Nopea hyppy valinnanvapauteen voi tuoda ongelmia hallittavuuden kannalta.”, kuvaa Ekström.

Valinnanvapautta tulisi soveltaa ensiksi vaiheittain, alueittain ja eri instrumentteja sekä korvausmalleja räätälöiden.

EU-lainsäädännön mukaisuus

Nyt on hyvin epävarmaa, että Suomeen suunniteltu malli täyttäisi EU-kriteerit.

EU-kelpoisuus ei kaikilta osin toteudu hallituksen sote-mallissa, eikä luonnoksena olevassa voimaantulolaissa. Notifikaatiota ei tarvittaisi, mikäli sote- malli on EU-mielessä vilpitön, reilu ja sovittua yhteistyön periaatetta noudattava. EU:n kilpailuneutraliteetti-periaatetta ei voida edes lyhyellä perspektiivillä jättää kunnioittamatta.

Lue tästä Liikkeen sote-mallista. 

Bo-Erik Ekström on kirjoittanut Evalle useita sote-analyyseja ja -raportteja. Ekström on myös istunut Sitran Hankenilta tilaaman Valinnanvapaus asukkaan ehdoilla – Suomen edellytykset Ruotsin kokemusten ja kansainvälisen tutkimustiedon valossa -raportin ohjausryhmässä. Ekström tarkastelee sotea erityisesti strategisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta.  • Hallituksen sote mallin suurin ongelma on siinä, että palvelut katoavat maakunnissa sieltä missä palvelua tarvitaan. Yksinkertaisin ratkaisu ei ole kotihoidon lisääminen vaan se, että tuettua palveluasumista on saatavissa siellä missä sitä tarvitaan eli tutussa ympäristössä. Nykyisin meillä on riittävästi paikkoja tarjolla mutta tässä hallituksen sotekiimassa niitä palveluja on purettu rajusti ja toimivia ratkaisuja mitätöity lakkauttamalla niitä vain siksi, että hallinnollisesti ollaan sekamelskan keskellä. Niin hallituksen sote-mallin tavoite onkin hallinnollinen eikä palvelulähtöinen. Siksi ja vain siksi, tätä ei pitäisi purkaa vaan hallintoa voidaan selkeyttää ilman palvelutuotannon heikennyksiä. Vai onko tässäkin kysmys poliittisista hallintomahdaateista? Pahaa pelkään, että maakuntahallinto on nimenomaan sitä.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat