Kansanedustaja, eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela liittyi Liike Nytiin – soten kaataminen entistä todennäköisempää

Maria Lohela puhui Liike Nytin tiedotustilaisuudessa 21.1.2019

Kansanedustaja, eduskunnan entinen puhemies Maria Lohela paljasti 21.1.2019 pidetyssä tiedotustilaisuudessa liittyvänsä Liike Nytin eduskuntaryhmään ja äänestävänsä sotea vastaan.

Kahdeksan vuotta eduskunnassa työskennellyt Lohela ei hae siirtymisellään henkilökohtaista hyötyä. Hän haluaa muuttaa suomalaista päätöksentekoa suuntaan, jossa päätökset hyödyttävät mahdollisimman monia. Lohela ei asetu ehdolle eduskuntavaaleissa.

“En voi hyvällä omallatunnolla tukea sote-uudistusta. Havahduin miettimään, mitä me oikein olemme täällä tekemässä”

Maria Lohela

Maakunta- ja sote-uudistus on epäonnistuneen päätöksenteon malliesimerkki. Jo sen pelkkä valmistelu on niellyt satoja miljoonia veroeuroja. Maakunta- ja sote-uudistuksessa on kyse keskustapuolueen himoitseman maakuntiin perustuvan hallintomallin ja kokoomuksen ajaman valinnanvapauden läpirunnomisesta. Uudistus ei hyödytä tavallista suomalaista, vaan päinvastoin vie rahaa tärkeämmiltä asioilta. Uudistukseen upotetuilla verovaroilla olisi helposti palkattu nykyiseen terveydenhuoltojärjestelmään tarvittava määrä lisähenkilökuntaa, korjattu homekouluja ja parannettu varhaiskasvatuksen laatua.

“Uudistuksen hidasta etenemistä seurattuani en ole lainkaan vakuuttunut, että uudistuksella todella tavoitellaan sitä, mikä on suomalaiselle parasta – vaan sitä, mikä on isoille markkinavoimille ja hallinnolle parasta”

Maria Lohela

Lohelan siitymistä Liikkeeseen ovat twitterissä kiitelleet mm. Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Helsingin sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari Sanna Vesikansa, vihreiden kansanedustaja Emma Kari sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson.

Liike Nytin vaikuttajat äänestivät syksyllä 2018 hallituksen sote-esitystä vastaan ja joulukuussa Liikkeen oman sote-mallin puolesta. Liike Nyt on sitoutunut äänestyksen velvoittamana edistämään ja kehittämään omaa matalan kynnyksen sote-malliaan, joka säästää rahaa ja helpottaa hoitoonpääsyä.

“Havahduin siihen, että mitä me olemme täällä tekemässä? Vaikeutammeko me täällä niiden ihmisten asemaa, joilla on jo tänäänkin liian vaikeaa? Kysyin itseltäni, mikä on minun velvollisuuteni kansanedustajana, ja hyvällä omallatunnolla en voi näitä asioita tukea”

Maria Lohela

Lohelan siirtymisen jälkeen sote-uudistuksen vastustajia on eduskunnassa nyt 99 ja puolesta äänestäjiä sata. Yhden hallituspuolueeseen kuuluvan edustajan kannan vaihtuminen riittäisi kaatamaan uudistuksen, jos kaikki kansanedustajat ovat äänestyksessä läsnä.

 • Todella viisas ja ryhdikäs liike rouva puhemieheltä!
  Kiitos. Olen tismalleen samaa mieltä. Rohkea veto viisaalta naiselta.?

  • Kyllä, on erittäin hyvä kannanotto Lohelalta. Toivottavasti muutkin poliitikot “heräävät”, mitä uudistuksen väkisin runnomisesta on todellisuudessa hyötyä. Valinnanvapauksella ei ole tavan tallaajalle mitään parempaa merkitystä, jos terveydenhoitoyksiköissä jonot ovat pitkiä ja hoitohenkilökuntamitoitukset ovat alakanttiin.

 • Soteko nurin? No jotain meidän tarttee tehdä kun velkaa on otettu vuoren huipullakin 1500Meur per anno. Ihan meinaa taas itsekyydessämme unohtua tämä velaksi eläminen. Ei asia voi olla niin että tässä vaan panostetaan jatkuvasti kasvaviin sotekuluihin – otetaan ja palataan ryhdikkääseen suomalaisuuteen ja aletaan kaikki pitämään huolta itsestämme, vaikka sitten sairauskeskusmaksuja nostamalla, sokeri jne veroilla. Hävettää ihan että ollaan EU:n top3 ylipainoisin kansa.

 • Suomen edustuksellisen kansanvallan kunnissa, maakunnissa ja eduskunnassa tuhonnut loinen; veteraanipolitikot paikallis- ja seutukaavaviranomaisina kunta- ja maakuntahallituksissa, tuli taannoin hyvin pintaan Iisalmessa.

  Keskustapuolueen Iisalmen kunnallis- ja piirijärjestöjen johto asetti taannoin ilman vastaehdokasta veteraanikansanedustaja, ex-puoluesihteeri ja ex-puolustusministeri Seppo Kääriäisen ehdokkaaksi sekä Iisalmen kaupuginhallituksen ja maakuntahallituksen puheenjohtajaksi. Ja valituksi tuli.

  Puoluepoliittisen eliittimme luoma laiton edustuksellinen rakennelma todistaa nykyisten paikallisten tai alueellisten kansanvallan käytäntöjemme rikkovan kansainvälisin pakottavin säädöksin kaikille kansalaisille turvattua perusoikeutta valita asuinalueensa kunta- ja maakuntavaltuutetut yleisillä salaisilla vaaleilla ehdolle asetetuista kansalaisista, joita ei ole valittu vaalilla eduskuntaan.

  Oikeuteemme kuuluvien Euroopan alueellisen ja paikallisen itsehallinnon peruskirjojen pakottavista säädöksistä poiketen – ja maakuntavaalin sijasta – puolueittemme johtojen luomassa laittomassa käytännössä maakuntajohtajat toimivat laittomasti keskusvaaliviranomaisina ohjaten puolueita ja niiden piirijärjestöjen johtoa valitsemaan kutsuilla sopivat maakuntavaltuustojen ja hallitusten jäsenet niin, että kokoonpanot täyttävät muodollisesti jotenkuten alueelliset ja sukupuolikiintiöt.

  Mutta kun kaikkein tärkein pakottava ehto – kansalaisen laillinen oikeus valita edustajansa suoraan salaisella vaalilla maakuntavaltuustoon – ei toteutu, maakuntavaltuustomme ovat riidatta ja selvästi oikeudellisessa katsonnassa laittomia.

  Kyseeessä on poliisin ja syyttäjän virkavelvollisuuksiin kuuluva keskeisten puoleittemme suorittama törkeä kansalaisoikeus- tai perusoikeusrikos.

  Se tosiasia, etteivät ylimmät laillisuusvalvojamme – oikeusasiamies, oikeuskansleri ja valtakunnansyyttäjä – ole antaneet laittoman tilanteen häiritä helsinkiläistä virkarauhaansa, ei poista alkujaan Neuvostoliitosta perityn ja kopioidun puoluekulttuurimme kuvottavuutta ja kansanvallan vastaisuutta.

  Perustuslakimme mukaan kansalaisoikeussopimuksissa ja perustuslaissa turvattujen kansalaisoikeuksieen toteutumisen valvonta ja seuranta kun on ylimpien laillisuusvalvojiemme tärkein, kansalaisten perusoikeusia turvaava ja takaava virkatehtävä.

  Näin rengeistä – maakuntajohtajista – on käytännössämme salakavalasti kasvanut edustuksellisen kansanvallan häivenetkin tuhonneita korruptoituneita ja erottamattomia diktaattoreja.

  Kun maakuntajohtajat ovat nykykäytännössämme korkeimpia kaavaviranomaisia, niin heihin kohdistuvat elinkeinoelämän kaavoitukselliset intressit pitävät huolen, että kaikkien maakuntaliittojen johdossa istuvat nyt seniorikansanedustajat haravoimassa elinkeinoelämän erilaiset vaalituet ja voitelun.

  Kansanedustajien kielletyt kaksois- ja kolmoisroolit korruptoivat – kaikkiin suuntiin.

  Kansanedustajan statusta ja velvollisuuksia määrittävät, edustajan itsensä, hänen avustajansa, eduskuntaryhmänsä, puolueensa, tai puolueensa piiri- tai paikallisyhdistyksen saamat palkat, palkkiot, kulukorvaukset, matka- ja puhelinkorvaukset, posti-, monistus- ja kirjapainopalveluja koskevat maksuvapautukset sekä vapaamatkustusoikeudet tekevät kansanedustajan asemasta jo kuntavaaliehdokkaana ongelmallisen.

  Tuhannet ja taas tuhannet huonopalkkaiset – tai työttömät – kuntavaaliehdokkaat, liisat ja matit, maksavat aina itse vaalikulunsa kuntavaalissa. Osa heistä sai vähäistä tukea puolueosastoltaan tai paikalliselta pienyrittäjältä.

  132 istuvaa kansanedustajaa oli näyttävästi kuntavaaliehdokkaina ja he kaikki tulivat myös valituksi valtuustoihin ja useimmat myös kutsutuiksi “hyvä veli-sopimuksilla” kuntahallituksiin, maakuntavaltuustoihin ja maakuntahallituksiin – kaavoitusviranomaisiksi!.

  Maakuntavaltuustothan tulisi myös Suomessa valita salaisilla vaaleilla oikeuteemme kuuluvien paikallista ja alueellista itsehallintoa koskevien sopimusten määräysten mukaan.

  Kansanedustajien avustajat organisoivat edustajansa kuntavaalivaalityön ja rahoituksen. Käytännössä kansanedustajat kahmivat paikallisesti myös ammattiliittojen, säätiöiden ja yritysten taloudellisen tuen: kansanedustajaanhan kannattaa aina panostaa.

  Helsingin Sanomien selvityksen mukaan vuoden 2007 eduskuntavaaleissa kaavoitusintressejä omaavat suuret kauppaketjut, pankit, suunnittelutoimistot ja rakennusfirmat keskittivät kaikissa vaalipiireissä vaalirahoituksensa varmoihin hevosiin eli veteraanikansanedustajiin.

  Kansanedustajathan ovat sitten valinneet laittomasti itsensä paikallis- ja seutukaavat hyväksyviksi viranomaiseksi eli kunnanhallituksen ja maakuntahallituksen jäseniksi. Heihin kaavoitusintresseja omaavat firmat kaikissa vaalipiireissä ovat panostaneet sadoin miljoonin euroin jo reilut 30 vuotta.!

  Kansanedustajan kuntavaaliehdokkuus, saati valtioneuvoston jäsenen, rikkoo selvästi kansalliseen oikeuteemme kuuluvien Euroopan kunnallisen ja alueellisen itsehallinon peruskirjojen, korruption ja lahjonnan vastaisten rikosoikeudellisten yleissopimusten, perustus- ja yhdenvertaisuuslain, hallintolain oikeusperiaatteiden tarkoitusta ja tavoitteita vastaan.

  Euroopan korruption vastainen elin Greco on Suomi-raporteissa katsonut, että julkisista varoista maksettava, eduskuntapuolueiden istuvia kansanedustajaehdokkaita suosiva puoluetukijärjestelmä (kansanedustajan ja tämän avustajan ilmaiset matkaoikeudet kaikkiin vaalitilaisuuksiinsa sekä maksuttomat posti-, tietokone- ja puhelinpalvelut) ovat laiton tukimuoto kun julkinen rahoitus ei perustu yhdenvertaisen kohtelun periaatteelle eli oikeusministeriön yllapitämään puoluerekisteriin kirjattujen kaikkien puolueiden paikallisyhdistysten jäsenten määriin.

  Kansanedustaja on lainsäädäntöelimen jäsen ja tässä roolissaan perustuslailla velvoitettu keskittymään yksin lainsäädäntötyöhön muun muassa laatimaan kuntien ja maakuntien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säädöksiä ja pysyväisnormeja.

  Eduskunnan säädösten perusteella on toisaalla eri ministeriöille annettu kuntia koskevaa normiohjausvaltaa. Ministeriön johto ja sitä johtava ministeri ovat puolestaan eduskunnalle parlamentaarisessa ja myös juridisessa vastuussa eli ministeriöt ovat näin vastuullisia tekemisistään myös kansanedustajille.

  Kun kansanedustaja toimii kunnan ja maakunnan valtuutettuna, hän on samalla valtuutetun roolissaan eri ministeriöiden lakisääteisen kuntia ja maakunitia koskevan valvonnan alainen, jota koskeva valvonta on taasen erikseen säädetty eduskunnalle ja kansanedustajille. Näin kansanedustajan monirooleissa perustuslaissa turvattu yhdenvertaisuus ja hallintolain oikeusperiaatteet sekä vastuu- ja alaissuhteet kietoutuvat sekavaksi vyyhdeksi vastoin kunnallisen ja maakunnallisen itsehallinnon perimmäistä tarkoitusta.

  Martti Pelho
  suuhygienisti
  Havanna
  KUUBA

 • Hieno asia että siirryit oikeaan porukkaan.

 • Liike Nyt on vaiennut toistaiseksi ajankohtaisesta, Suomen valtiohistoriamme suurimmasta huijauksesta; lähes sadan miljardin euron Suomen valtion sotakaluostosta eli 64 kappaletta F-35A-tyypin hyökkäyspommittajan vuoden 2007 salakupausta rapakon takaa Pentagonilta ja valmistajalta, Locheed Martinilta.

  Liike Nyt tulee järjestää julkinen ja avoin koko viikonlopun kansalaisfoorumi, jonne kutsutaan asiantuntijoita ja kansalaisia kuultavaksi ja arvioimaan Suomen valtion turhia ja tarpeettomia, lähes sadan miljardin euron, sotakaluhankintoja.

  Liike Nytin tavoitteena tulee olla kenraalien vuonna 2007 Pentagonin kanssa salassa sopiman laittoman hyökkäyspommittajakaupan toteuttamisen estäminen ja koko hankkeen peruminen.

  Entinen ulkoministeri Keijo Korhonen, valtiosihteeri, dosentti Risto Volanen, tutkijaeversti Pekka Visuri, kansanedustajaehdokas, tietokirjailija Esko Seppänen, tietokirjalija Jarmo Korhonen seka armeijamme hukatuista miljardeista juuri kirjan tehnyt, senioritoimittaja Pentti Sainio ovat julkisuudessa, eri vivahtein, arvostelleet Suomen valtio ja kenraalikunnan asehankintakytkystä Yhdyvaltojen asemonopoleihin ja Pentagoniin.
  .
  Finnairin eläkkeellä oleva pääjohtaja, Gunnar Korhonen, toimi aikoinaan konsulttifirmansa lukuun välimiehenä Finnairin hovihankkijalta, MDlta, ohi tarjouskilpailun, Suomen valtiolle noin 23 miljardin euron kokonaiskustannuksin (1995-2025) ostetussa Hornet-kaupassa ja kuittasi ilman julkisuutta ja eduskunnan tietämystä 300 miljoonan markan välityspalkkiot.

  Elisabeth Rehnin tuoreen muistelmakirjan mukaan Korhosen välimiesrooli laittomassa ja virkarikollisessa Hornet-kaupassa jätettiin tarkoituksella eduskunnalta ja hallitukselta pimentoon Korhosen välimiestoimien “oikeudellisten ongelmien takia”!

  Rehnin mukaan päätös Hornet-hankinnoista nuijittiin lopulta läpi rivakasti ja laittomasti, etteivät hallitus tai eduskunta saaneet tarkempaa tietoa Suomen historian suurimmasta asekaupasta ja hankinnan todellisesta käyttötarkoituksesta; Mihin Suomen valtio ja kansa todellisuudessa sidottiin asekaupalla?

  Kun eduskunnan tilausvaltuus koski ainoastaan torjuntahävittäjien hankintaa 9 000 miljonalla markalla Suomen valtiolle, niin ostettiinkin ja varustettiin salajuonella hyökkäyspommittajat Yhdysvaltojen Venäjän vastaisten ristiretken tueksi – yli 15-kertaa eduskunnan tilausvaltuutusta suuremmin julkisen kontin panostuksin eli 23 miljardia euron kuluin.

  “Se oli vaan, että nyt ei mitään eikä ketään kuulla. Minusta se oli valtavan rumasti tehty heitä kohti, mutta itsehän sitä olin tekemässä. Tiedostin kyllä sen, että tällaista ei päätöksenteko saa demokratiassa olla. Suurimmalle osalle ministereistä tämä tuli aivan yllätyksenä. Ministereille ei ollut annettu mahdollisuutta hankkia lisätietoa, joka oli erittäin ruma temppu. Niin jouduttiin tekemään, jotta tämä saatiin läpi.”

  Näin Rehn kirjassaan omista virkatoimistaan hallituksen puolustusministerinä.

  Ministeri Toimi Kankaanniemen avustajana Hornet-prosessiin osallistunut Matti Ryhänen on kuvannut laitonta ja virkarikollista hävittäjähankintaprosessia vieläkin konkreettisemmin.

  Tasavallan presidentti Mauno Koivisto ja pääministeri Harri Holkeri tekivat lokakuussa 1989 kaupat Suomen hallituksen lukuun Neuvostoliiton hallituksen kanssa 20 modernin, kaksimoottorisen ja poikkeuksellisen ketterän MiG-29 torjuntahävittäjän ostamisesta Suomen valtiolle.

  Suomen armeijan kenraalit laativat kiireellä hallitukselle selvityksen (eversti Ahosen selvitys), jonka mukaan kaksimoottorin MiG-29 on liian suuri ruokanen Suomen valtiolla ja valmistajalla on nyt taloudellisia vaikeuksia, joten hallituksen tulee kenraalien mielestä kohdistaa valtiohankinta “yksimoottoriseen hävittäjään”!

  Sitten samaiset kenraalit voideltiin ja lahjottiin ostamaan Finnarin eläkeellä olevan pääjohtaja, konsultti Gunnar Korhosen, konsulttifirman juonimisella Suomen valtiolle, ohi tarjouskilpailun, kaksi moottoriset Hornet-pommittajat, joiden valmistaja, Finnarin hovihankkija, McDonnalls-Douglas, teki konkurssin heti Suomen valtion Hornet-kauppojen jälkeen!

  Venäjän presidentti Boris Jeltshin tarjosi vuosina 1991-92 Suomen valtiolle näitä moderneja MiG-29 hävittäjiä ja uusia helikoptereita Neuvostoliiton Suomen velkojen maksamiseksi mutta hallitus ei koskaan saattanut Venäjän tarjousta eduskunnan tietoon.

  Puolustusvoimat kiinostui tarjouksesta ja testasi helikopterit Pietarissa ja totesin selvityksessään kopterit Suomen tarpeille sopiviksi ja suositti hallitukselle koptereiden hankintaa.

  Pentagon ei hyväksynyt Suomen helikoppetikauppoja ja ja uhkasi Hornet-kauppojen perumisella Suomen hallitusta.

  Sitten Pentagon pakotti Suomen hallituksen ostamaan ilman tarjouskilpailuja, kolmen miljardin euron kokonaiskuluin, Naton NH-helikopterit, jotka härvelit eivät ole koskaan olleet valmistusvikojensa, huolto-ongelmiensa ja varaosien puuttumistensa takia toimintakuntoisia perustehtäviinsä Suomessa.

  Kun puolustusministeri Jussi Niinistö ilmoitti Ylen Ykkosaamussa 19.1. isänmaallisuuden vaativan vaikenemista kun Suomen valtiolle hankitaan julkisen konttimme rahoituksella sata modernia hyökkäyspommittajaa.

  Kukaan toimittaja ja kansanedustajaehdokas ei ole ministerin perään kysynyt hulluuden taloudellisia laskelmia. Miksi?

  Paljonko perushankinta maksaa, miten se rahoitetaan?

  Paljonko asejärjestelmät ja niiden ohjukset maksavat ja miten ne rahoitetaan?

  Paljonko lisähankinnat maksavat ja miten ne rahoitetaan?

  Suomen valtion vuonna 1992 ostamiin Horneteihin on tehty yli sata lisähankintaa noin kuuden miljardilla julkisen kontin eurolla!

  Varaosien hinnoittelu on aina huijausta ja niissä valmistajan voittoprosentit ovat tunnetusti tuhansia!
  Miten rahoitetaan koneitten käyttö- ja elinkaarikustannukset 30 vuodelta
  .
  Mikä on hankintahinnan ja 30 vuoden elinkaarikustannusten suhde?

  Puolustusministerin laskuopin mukaan hankinta hoidetaan erillisrahoituksella ja koneitten 30 vuoden elinkaarikustannukset normaalisti valtion puolustusbudjetista.

  Norja puolustusministeriön julkistamien laskelmien mukaan F-35A hankintahinnan (kahdeksan miljardia euroa; 150 miljoona euroa/kone) ja 30 vuoden elinkaarikustannusten suhde on arvoitu 1:4..

  Jos helposti vikaantuva rakkine kestääkin Norjan pakkasissa vain 20 vuotta, niin suhde kirpoaakin 1:8 tai 1:10 kun tarvitaan uusi konehankinta ennenaikojaan!

  On varsin todennäköistä, että F-35A hankintahinnan ja elinkaarikustannusten totuuva suhde Pohjolan vaativissa olosuhteissa onkin 1:10!

  Kun Nato-valtio, Norja, maksoi yhdesta F-35A-pommittajasta 150 miljoonaa euroa kappaleelta ja koneen 30 elinkaarikustannuksiksi arviodaan 500 miljoonaa euroa, niin Suomen puolustusminsterin markkinoima sadan F-35A-pommarin hankinta maksaa norjalaisten laskuopinmukaan 15 miljardia euroa Suomen veronmaksajille ja koneiden 30 vuoden elinkaarikustannukset ovat laskennallisesti 50-80 miljardin euron haarukassa.

  Kun Suomen kenraalit ostivat jo vuonna 2007 – samaan aikaan Norjan ja Tanskan valtion kanssa – 64 kappaleeta F-35A-pommittajaa, niin Suomen valtio, eduskunta ja veromaksajat sitoutettiin salakaupassa noin 80 miljardin euron hukeisiin kokonaiskuluihin (hankinta+elinkaarikustannukset)..

  Siis reilut kaksi miljardia euroa/vuosi lisarahoitusta valtion puolustusbudjettiin eli puolustusbudjetin kaksikertaistaminen seuraavaksi 30 vuodeksi!

  Julkisessa kontissamme ei ole varaa moiseen hulluuteen. Suomen valtio ajettiin F-35A-salakaupalla konkurssiin!

  Pentagonin F-35-projektin johtajan, kenraali David Heinzin, tiedonannon 16.6.2008 mukaan Suomen valtio on ostanut samanaikaisesti Norjan ja Tanskan valtioiden kanssa jo syksyllä 2007 maailman kalleimmat, huonosti lentävät, helposti vikaantuvat ja kallishuoltoiset kalkkunat eli F-35A-tyypin hyökkäyspommittajat.

  Tulkitamme, että Pentagonin F-35-projektin kenraali Heiz olisi valehdellut, ei ole oikein uskottava kun arvio vuoden 2007 jälkeisten puolustusministeriemme ja ilmavoimiemme komentajien syvää rakkauttaa ja vaihtoehdottumuutta F-35A-salakaupoille.

  Valtiosihteeri (2003-2010) Risto Volasen mukaan Suomen valtio osti vuonna 2005 miljardilla eurolla ilman tarjouskilpailuja armeijalle johtojärjestelmät Yhdysvalloista. Ostos salattiin hallitukselta ja eduskunnalta ja rahoitettiin muuttamalla jälkikäteen eduskunnan linjauksia puolustusvoiman rahoituksesta.

  Ohjelmistokaupat salassa junaillut puolustusvoimain komentaja, evp-kenraali Juhani Kaskeala, on tehnyt konsulttifirmansa lukuun kaupallisen yhteistyösopimuksen yhdysvaltalaisen asejätti Boingin kanssa. Karjalan Lennoston komentaja, evp-eversti, Ossi Sivén, on tehnyt temput yhdysvaltalaisen asejätti Locheed Martinin kanssa.

  On hyvä muistaa, että Euroopan puolustushankintadirektiiviin ja kansallisen puolustushankintalakiin nojautuen, puolustusvoimain komentaja, Jarmo Lindberg, mainosti 8.4.2015 Ylen Ykkösaamussa

  “Suomen valtion hävittäjähankinnan kansainvälinen tarjouskilpailu on avoin kaikille maailman konevalmistajille”. Siis myös kiinalaisille ja venäläisille hävittäjävalmistajille!

  Mitä Suomen valtiojohto tekee kun Kiinan ja Venäjän hävittäjävalmistajat hakevat miljardien eurojen vahingonkorvauskanteilla ja rangaisuvaatimuksilla kansainväliseltä oikeudelta “Suomen valtion avoimen kansainvälisen hävittäjähankinnan tarjouskilpailun” mitätöimistä laittomana?

  Ruotsalaisen SAABin ei sallittu jättää edes tarjoustaan Tanskan ja Norjan valtioiden hallituksille valtioiden konehankinnoissa.

  Tiettävästi yksikään Suomen armeijan kenraali tai eversti ei ole toistaiseksi tehnyt konsulttisopimusta Kiinan tai Venajän hävittäjälentokoneita valmistavien yhtymien kanssa.

  Ylen toimittajan Tuomas Kärkkäisen jutussa 22.11.2016 puolustusministeriössä uudessa virkasuhteessa Suomen valtion hävittäjähankintaa valmisteleva ilmavoimien ex-komentaja, kenraali Lauri Puranen, kertoo suomalaisupseerien konsulttitoiminnasta seuraavaa:

  “Puranen muistuttaa, että upseerit eivät kierrä lobbaamassa päättäjiä, vaan tarjoavat sotilaallista asiantuntemustaan hävittäjävalmistajille.”

  Martti Pelho
  suuhygienisti
  Havanna
  KUUBA

 • Eikös se Tanskakin luopunut maakuntamallista?
  Ja Ruotsi harkitsee.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat