Vihdoinkin Suomi, jossa yksilöä arvostetaan!

Liike Nytin tiekarttatyö jatkuu ja seuraavaksi äänestämme yksilön arvostamisen toimenpiteistä. Teollisessa maailmassa ihmisoikeudet riittivät turvaamaan yksilön aseman. Tänään ne eivät enää riitä. Digitaalisessa maailmassa tarvitaan lisäksi yksilön arvostusta ja empatiaa pidemmälle kuin ihmisoikeudet velvoittavat. Esittelemme toimenpiteet, joista vaikuttajamme äänestävät kaksi Liike Nytin tiekarttaan. Nämä kaksi ovat asioita, joita Liike Nyt lähtee viemään eteenpäin.

Tutustu alla lueteltuihin toimenpiteisiin ja äänestä perjantaina 18.1.2019 aukeavassa äänestyksessä. Äänestysaikaa on keskiviikkoon 23.1.2019 asti. Äänestääksesi sinun tulee liittyä Liikkeen vaikuttajaksi ennen äänestyksen aukeamista.

1.Yksinelävät

Yksinasuvia on Suomessa vuonna 2017 Tilastokeskuksen mukaan 1 162 308 henkilöä. Asuntokunnista noin 42 % oli yhden hengen asuntokuntia. Yksinelävien taloudellinen asema ei ole yhdenvertainen suhteessa pariskunnissa eläviin.

Yksin asumiseen liittyvät taloudelliset ja lainsäädännölliset epäoikeudenmukaisuudet tulisi kartoittaa.

2. Äänioikeus 16-vuotiaille

Äänioikeuden ikärajaksi kaikissa vaaleissa 16 vuotta. 

Nuoret voivat toimia politiikassa mutta eivät vaikuttaa siihen äänestämällä.

Kolmasosa äänestysikäisistä on eläkeläisiä. Tämän vuoksi on tärkeää ajaa heidän oikeuksiaan. Vaarana on, ettei nuorten asioiden eteen tehdä riittävästi töitä. 

3. Tasa-arvo palkkauksessa

Sukupuolten välinen palkkatasa-arvo. Taataan yhtäläinen mahdollisuus työuralla etenemiseen sukupuolesta riippumatta koko elinkaaren ajan. 

4. Koulukiusaaminen

Lisää resursseja varhaiseen puuttumiseen ja asian käsittelyyn. Koulukiusaaminen täytyy lopettaa alkuunsa, koska sillä on vakavia ja kauaskantoisia vaikutuksia ihmisen elämään.

5. Mietojen huumeiden käytön dekriminalisointi

Huumausaineiden käyttörikos merkitään aina, myös huomautustapauksissa, poliisiasiain tietojärjestelmään, missä se säilytetään tapauksesta riippuen 5–10 vuotta. 

Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. 

Rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämänkulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle.

Dekriminalisointi madaltaa kynnystä hakea apua päihdeongelmaan jo varhaisessa vaiheessa ilman pelkoa rikosseuraamuksista.

6. Kovemmat rangaistukset seksuaalirikoksista

Raiskauksen tunnusmerkistön uudistaminen suostumuksen puutteen perustalta. Uhrin nostaminen keskeisempään asemaan. Seksuaalirikoksen uhreille on tarjottava riittävä tuki ja apu.

7. Oikeusapupalveluiden parempi saatavuus

Edistetään kansalaisten oikeusturvan toteutumista laajentamalla pääsyä laadukkaiden oikeusapupalvelujen piiriin.  Tällä hetkellä ongelmana on, että vain rikkailla ja vähävaraisilla, joille myönnetään oikeusapua on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan oikeuslaitoksen kautta. Näiden kahden ryhmän välissä on suuri määrä kansalaisia, joilla ei välttämättä ole resursseja lähteä puolustamaan oikeuksiaan. Samalla myös sovitteluun tulisi panostaa enemmän resursseja.

8. Digikansalaisuus

Digitalisaatio parantaa yksilön asemaa yhteiskunnassa

Kehitetään julkisten palvelujen digitaalisaatiota. Tarkoituksena helpottaa ja tehostaa yksilön toimintaa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan digitalisaatio luo paremmat edellytykset myös yrittäjyydelle, kun kaiken voi tehdä verkossa. Selvitetään kuinka Suomeen voisi myös perustaa e-residenssin, jolla voitaisiin houkutella yrittäjiä ja yrityksiä Suomeen. Tehdään Suomesta digitalisaation mallimaa.

9. Päihdetyö 

Tahdonvastaista hoitoketjua ja sen eri prosesseja tulisi kehittää pitkäkestoisemmaksi. Muutaman vuorokauden katko ei ole riittävä.

Kun huumeiden kokeilu ja käyttö johtaa riippuvuuteen, on sen hoito sen jälkeen monin verroin vaikeampaa ja kalliimpaa. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on halvempaa kuin korjaava päihdetyö.

 • Kaikilla esitetyillä aloilla olisi paljon tehtävää ja ne ovat tärkeitä. Tulee olemaan vaikeaa valita kaksi tärkeintä.

 • Kohta 6. Otsikko ja toimenpiteet eivät kohtaa. Rangaistuskäytännön koventamisesta ei ole todistettua vaikutusta rikosten vähenemiseen. Ehdotettu sisältö on muuten kannatettava.

 • Tässä on monia erittäin tärkeitä aiheita, mutta puutun nyt vain muutamaan. Ensinnäkin yksinasuvien riski syrjäytyä on suurempi kuin perheellisten. Yhteisöllisyyttä pitäisikin lisätä niin, että myös yksinasuvat kokevat olevansa osa suurempaa yhteisöä. Myös elinkustannukset yksinasuvalla voivat olla suuremmat kuin perheellisellä. Monesti puhutaan lähinnä lapsiperheiden ongelmista ja se on tietenkin tärkeää, mutta yksinasuvat jäävät vaille huomiota. On kuitenkin tärkeää huomioida myös tämän ryhmän tarpeita, jos kerran yli 40% talouksista on yhdenhengentalouksia.
  Toiseksi huumeidenkäytön dekriminalisointi on kannatettavaa ensiksikin siksi, että yksilöt uskaltaisivat paremmin hakeutua terveydenhuollonpiiriin. Näen huumeidenkäytön terveydenhuollollisena enkä rikosoikeudellisena asiana. Toinen asia on poliisien resurssit. Jos huumeidenkäyttö dekriminalisoidaan, poliisi voi keskittyä vakavampaan rikollisuuteen, kuten seksuaali- ja väkivaltarikollisuuteen ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Kolmas asia on, jos esim. kannabis laillistettaisiin, tästä koituisi verotuloja valtiolle. Käsittääkseni esim. USA:ssa ja Kanadassa verotulot ovat kasvaneet kannabiksen laillistamisen myötä. Etuna tässä myös olisi se, että tällöin käyttö olisi valtion puolelta säädeltyä ja tuotteet parempilaatuisia ja turvallisempia.

 • Päihdetyön kohdassa, kun puhutaan samalla tahdonvastaisesta hoitoketjusta sekä katkosta, antaa lause harhaanjohtavan vaikutelman. Tekstistä saa vaikutelman, että päihdekäyttö on indikaatio tahdonvastaiselle hoidolle. Näinhän se ei ole, vaan päihdekäyttöön pitää lisäksi liittyä jokin indikaatio tahdonvastaiselle hoidolle. Esim.psykoosi, väkivaltaisuus/vaarallisuus itselle tai muille. Kaikki päihdekäyttäjät eivät täytä tahdonvastaisenhoidon kriteereitä.
  Lisäksi, tahdonvastainenhoito ei ole ratkaisu päihdeongelmaan, ainoastaan sen lieveilmiöihin, mm.psykoottisuuteen.

  Tahdonvastainenhoito ei ole yhtäkuin katkaisuhoito. Tahdonvastainenhoito perustuu tahdosta riippumattomuuteen, katkaisuhoito vapaaehtoisuuteen. Toki, tahdonvastaisessahoidossa ollessa, tulee väkisinkin paussi päihdekäyttöön. Ne ei kuitenkaan tarkoita täysin samaa asiaa, jonkalaisen vaikutelman tekstistä voi saada, mikäli ei tiedä aiheesta.

  Mikään hoito ei auta raitistumiseen, mikäli potilaalla ei ole motivaatiota raitistumiseen. Päihdehoidot ovat avuksi ja tueksi silloin, kun potilas on motivoitinut haluun päästä irti päihteistä.

  Se on totta, että ennaltaehkäisevä työ on edullisempaa ja kantaa pidemmälle, kuin korjaava päihdetyö, jolloin työ on moninverroin hankalempaa ja kalliimpaa. Kaikenlainen ennaltaehkäisevätyö tulisi aloittaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Tarjota tuki koko perheelle ajoissa, mikäli perheessä apua tarvitaan. Epäedulliset kasvuolosuhteet saattavat ajaa yksilön mm.päihdekäyttöön.

 • Hyvät, yksilölähtöiset tavoitteet. Jotta yksilöt saisivat vaikuttavasti äänensä/tavoitteensa kuulluksi, niin kaipaisin liike Nytin tavoitteeksi myös hallinnon rakenteiden muuttamiseen tähtääviä tavoitteita ????

 • Kohta 2 olen eri mieltä. Soveltuvuus olisi hyvä nähdä pienemmän vaikutuksen äänestyksissä ensin.
  Poliittiset puolueet ovat tämän takana kiihkeästi. He haluavat poliittisia broilereita riveihinsäkin.

  Muissa kohdissa aika paljon samaa mieltä. Huumeasioihin pitäisi pahostaa paljon enemmän.

  Kohta 7 oikeusapu. Se on niin vahvasti sidoksissa rälssiaikaisista laeista lähtien, ettei kuulosta realistiselta saada niitä muutettua, muuta kuin useasti moittimalla vahvoin sanoin. Tilanneon todella törkeä, jo tasapuolisuus ja ihmisoikeuskysymyksenäkin, muttei muutu miksikään, kuin ihmeen kautta. Lakimiehet ovat vahvasti mukana tekemässä lakeja.
  He saavat elantonsa laeista ja eivät ole ensimmäisenä hyväksymässä lakien nykyaikaistamista. Heillä on järjestöjensä kautta paljon valtaa politiikkoihin. Taistelu tuulimyllyjä vastaaan. Ei muuta kun hyökkäykseen.

 • Missään nimessä ei huumeiden dekriminalisointia tule hyväksyä…. Esim. Pilvi on portti kovempiin.

 • Digitalisaatio pitäisi saada osaksi vanhusten ja ikäihmisten elämää. Siellä on palveluja, joita he voisivat saada omaan arkeensa, jos heillä olisi tietotaitoa sekä välineitä digilaitteisiin. Digitalisaatio vaikuttaa myös nuorten elämään opinnoissa. Se, jolla on hyvä sähköinen järjestelmä käytössä, voi saada nopeammin ja paremmin kiinni oppiaineen sisällöstä. Digilaitteiden käyttöä ja opetusta lisää kouluhin, Te keskuksiin, vanhusten kohtaamispaikoihin, kirjastoihin.

  Vanhusten palveluun lisää työntekijöitä ja eri alan osaajia (esim. Liikunta,- ja tanssiterapeutteja, musiikki -ja taideterapeutteja, yhteisötaidetekijöitä, taideretkeijöittäjiä jne)

  Muistisairaiden ryhmäkotiasumiseen pitää saada virkkeellisempää toimintaa. Useissa ryhmäkodeissa muistisairaita ei “liikuteta”, ei anneta aisteille viriketoimintaa, ei ulkolluteta eikä anneta riittävän ravitsevaa ruokaa. Laitoshoidosta puhumattakaan. Myös LIIALLINEN lääkitys juurikin aiheuttaa kaatumisia ja harhatiloja. Muistisairaiden ryhmäkodit ovat “loppuelämän

  Vanhusten ääni ei kuulu. He ovat unohdettu osa kansaa, vaikka he ovat rakentaneet tämän hyvinvoinnin, josta me jälkipolvet olemme saaneet nauttia. Heidän yksilöllinen hoitamisensa ei ole mahdollisuutta, koska hoitohenkilökunnalla ei ole aikaa kohtaamiseen ja aitoon vuorovaikutukseen. Myös hoitohenkilökunta tiedostaa tämän. Sama koskee kuntotuttavia sairaaloita. Näissä paikoissa “yksi käsipari” auttaisi jo ehnkilökuntaa jaksamiseen ja parempaan vanhuksen kohteluun.

  Yksilön arvostamiseen liittyy myös syrjäytyneiden nuorten osallistamisen yhteiskuntaan. Yki 65 000 syrjäytynyttä nuorta on suuri hukkavoimavara yhteiskunnassamme ja maksaa yhteiskunnallemme paljon. Riittävä toimeentulo köyhille perheille, riittävä sosiaaliapu ja tukiverkosto perheille, riittävä opintotuki ja ansiotulon nosto, tehokkaampi oppilaanohjaus kouluihin, pääsykokeista helpomi siirtyä toisiin pääsykokeisiin, jotta nuori pääsisi nopeammin kiinni opintopolusta, riittävä nuoren harrastusmahdollisuus madaltamalla urheilutoiminnan maksuja, talkootyövoimaa lisää nuorten harrastustoimintaan, Taidelähtöisille projekteille lisää tilaa ja tekijöitä, joilla osoitetaan toimintamäärärahaa kaupungeissa ja kunnissa : nuoria etsitään mukaan.

  Sosiaalivirkailijoita lisää. Moni lopettaa ja vaihtaa alaa, koska he eivät jaksa. Hoitoaloilla sama.
  Palkkaus ja työntekijöiden lisääminen auttaisi alan kiinnostavuuteen ja jaksamiseen.

  Urheliu- ja kulttuuriprojektit yhdistää ja auttaa nuoria löytämään toisiaan yhteisten teemojen kautta. Nuori kokee itsensä ja identiteettinsä vahvistuvan, hän kokee yhteenkuuluvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta, merkityksiä elämällään ja uskoa, mahdollisuuksia tulevaan elämäänsä.

 • 1, Yksiasuvien tilanteen parantaminen on mielestäni tärkein ,koska yksinasuminen on sellainen elämän tilanne joka melko varmasti tulee meidän kaikkien eteen jossain vaiheessa .Aina on myös mahdollista että tämä yksinasuminen ajoittuu sellaisen elämän tilanteesseen jossa tarvitaan yhteiskunnan tukea ja palveluita jolloin yksinasuva joutuu yhtesikunnan palveluiden ja sosiaalietuuksien osalta eriarvoiseen asemaan.

  Yksinasuvien aseman ja tilanteen parantamisen tavoite sopii myös hyvin Liike Nytin tiekarttaan ja voi hyvin olla tiekartalla ollessan hyödyllinen vaaleissa koskien niin yksitäisten ehdokkaiden kuin koko liikkeen äänimäärää.

  Kohdan kovemmat rangaistuksen eivät niin kuin joku muukin jo on ehtinyt mainita vähennä tai poista ongelmaa. Mielestäni pitäisi mielummin keskittyä rikkeen ja rikoksen tekijän kiinni jäämisen riskin korattamiseen sekä potentiaalisen uhrin uhriksi joutumisen todennäköisyyden pienentämiseen.

  Muistaakseni Amazon verkkokauppa yrityksen web ja data analyysi insinöörin James Hamiltonin mukaan pääasiallisesti markkinointiin ja myyntiä varten jo olevat tekoälyyn ja algorytmeihin pohjaantuvat ohjeimisto voitaisiin helposti muuttaa varoitamaan ennalta netissä niin aikuisia kuin lapsia somessa mahdollisesti vaarallisista uusista tuttavuuksista. Ongelma on että yritykset eivät ole kiinnostuneita jakamaan näitä ohjelmistoja muille , koska perustellusti pelkäävät että omat ei patentoitavissa olevat innovaatiot ja oivalluksen varsinkin tekoälyn käytössä päätyy kilpailijoiden käyttöön.
  Voisiko Liike nyt vaihtoehtoisesti tai rangaistusten korottamisen lisäksi ehdottaa tiekartalla että esim..yliopistoille annetaisiin määrärahaa jolla kehittettäisiin siviili / ei kaupalliseeen käyttöön tekoälyyn / algorytmeihin pohjaantuvia ohjelmistoja ja palveluita jotka voisivat riittävän ajoissa varoittaa “somekansaa ” mahdollisesti vaarallisista uusista tuttavuuksista ?

  2, Kohdan 16- vuotiaiden äänioikeus on perjaatteessa hyvä idea, mutta mielestäni olisi parempi aloittaa sillä että ensin annetaan 16- ja 17 vuotiaille oikeuden osallistua alhaisen äänestysaktiivisuuden omaaviin vaaleihin eli Euro ja kunnallisvaaleihin .

 • yksilön arvostuksen mitta on yksiselitteisesti kokonaisveroaste. mitä matalampi sitä enemmän arvostetaan yksilön päätöksentekoa ansainnoistaan ja omaisuudestaan sekä kunnioitetaan omistusoikeutta.

  jos yksilön arvostus on kantava teema täytyy edes pienen uskottavuuden nimissä esittää kokonaisveroaste mihin pyritte, muuten “yksilön arvostus” on joutavaa katteetonta populismia.

  yhteiskunnan ongelma on se, että niillä, jotka eivät pistä penniäkään yhteiseen pottiin on valta päättää miten yhteistä pottia jaetaan, siis oikeus äänestää toisten rahoista ja omaisuudesta. jos tämä olisi toimiva konsepti, se olisi käytössä kaikkialla yritysmaailmassa, osakkeettomat päättämässä yritysten budjeteista. kuulostaa mielettömältä, vai mitä. siis, äänioikeus tulisi rajoittaa vain niille, jotka joutuu tai haluaa pistää yhteiseen pottiin enemmän kuin sieltä ottavat!
  palkkauksessa on sukupoulten tasa-arvo. tämän on kaikki tutkimukset osoittaneet, viimeksi nima sanadajima EVAn raportissa ja sitä ennen mm.Thomas sowell jo 80-luvun alussa. suomessa suurin palkkaeron aieheuttaja on äitiysvapaa ts. lyhyempi työkokemus. kaikkea ei voi normijaksamisella oleva nainen saada, kahta lasta ja sama ura/palkkakehitys kuin ilman lapsia.
  tarkoittaako liike-nyt, että tämä on ongelma, johon tarvitaan yksilön arvostusta rajoittaa/loukkaavaa sääntelyjä ja määräyksiä?
  b) jos kerta suurin ja hienoin asia on saada lapsi/lapsia, niin miksi helvetissä vanhemmat eivät olisi valmiit uhraamaan aikaansa ja resurssejaan siihen vaan ovat vaatimassa niitä naapurilta?
  suomen ja hyvinvointivaltioiden suurin kannustinongelma on oikeus maksattaa muilla kannattamaton liiketoiminta ja huonon elämänvalintojen/tapojen seurauksen. ei voi olla niin, että jos onnistut ja teet oikein, sinut velvoitetaan maksamaan muiden huonojen elämänvalintojen/tapojen seuraukset(tai kannattamaton liiketoiminta, yritys/maataloustuet).
  päihdetyön rahoitus on perustuttava vapaaehtoiseen hyväntekeväisyyteen, etenkin jos päihteet on dekriminalisoitu ja näin valtio ei ole osaltaan aiheuttamassa syrjäytymistä.

 • Liike Nyt voisi määritellä, kuinka palkkatasa-arvo määritellään. Nykyinen virallinen vertaa miesten ja naisten kuukausiansioita keskenään. Se on EU:n perussopimuksen, ILO 100 -sopimuksen, EU:n samapalkkaisuusdirektiivin ja EU-parlamentin päätöslauselman 2008/2012(INI) vastainen. Ensinnäkin EU:n virallinen palkkaero lasketaan tuntipalkoista ja niissä jakajana käytetään todella tehtyjä työtunteja. Koska tällaista dataa ei Suomessa ole olemassa, te voisitte ilmoittaa, että vaaditte Tilastokeskusta hankkimaan sellaisen datan.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat