Liike Nytin yrittäjäkyselyn tulokset ovat tulleet!

Liike Nyt kysyi nettiparlamentilta joulukuussa 2018, miten yrittäjien asemaa ja mahdollisuuksia täytyy parantaa tulevaisuudessa. Kysely kartoitti vastaajien huolia ja ajatuksia yrittämiseen liittyen.

Kyselyyn vastasi 820 henkilöä ja kolme teemaa nousivat yli muiden. Vastaajat toivoivat eniten parannusta seuraaviin teemoihin: yrittäjien sosiaaliturva (27 % äänistä), yrittäjien uuden alun helpottaminen (18 % äänistä) ja paikallinen sopiminen (13 % äänistä). Alla näet tarkemman prosentuaalisen jakauman:

Yrittäjän sosiaaliturva

Yrittäjien sosiaaliturva puhututti monelta kantilta.  Vastaajia huoletti erityisesti yrittäjyyden turvattomuus, kun kunnollista sosiaaliturvaa ei ole. Esimerkiksi yrittäjän sosiaaliturva koetaan epätasa-arvoiseksi verrattuna palkansaajiin, joilla on helpompi pääsy sosiaaliturvaan. Tämä turvattomuus äänestäjien mukaan toimii kynnyksenä yrittäjyyden aloittamiselle.

Yrittäjän uuden alun helpottaminen

Yrittämisen alku koetaan yleisesti byrokraattiseksi, vaikeasti ymmärrettäväksi sekä sosiaalisesti yksinäiseksi. Äänestäjät kokevat ensikertalaisen riskit suuriksi ja mahdollisen velkataakan pelottavaksi. Monen äänestäjän ehdottama ratkaisu on konkreettisen yrittäjyyden opettaminen jo koulussa ja yrittäjyyden alun mentorointi kolmannen osapuolen avustuksella.

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen voi tarkoittaa kaikkea työpaikkatasolla tai yrityksissä tapahtuvaa sopimista. Usein kuitenkin tarkoitetaan ennen kaikkea työehtosopimuksessa annettua oikeutta sopia joistain työehtosopimuksessa mainituista asioista toisin.

Liike Nytin äänestäjät pääsääntöisesti kannattivat paikallisen sopimisen. Äänestäjien mukaan monessa tapauksessa työehtosopimukset eivät palvele tarpeeksi kaikkien osapuolien etuja ja paikallinen sopiminen on oiva vaihtoehto sujuvampaan yhteistyöhön työntekijän ja työnantajan välillä.

Liity vaikuttajaksi ja osallistu tuleviin äänestyksiin! Päätetään yhdessä.

  • Äänestyksen tulokset herättävät hieman hämmennystä.

    Haluavatko Liike Nyt – vaikuttajat sekä alentaa että lisätä yrittämisen kustannuksia. Sosiaaliturva voi parantua vain yrityksen tuloksen (maksukyvyn) tai verotulojen avulla. Yrittäjämäinen tavoite olisi ollut oman toiminnan strategian kehittäminen ja yrityksen saaminen kasvupolulle sosiaaliturvan parantamiseksi.

    Yrityksen perustamisen byrokratia on Suomessa todella alhainen, joten tavoite helpottaa alkua saattaa perustua liiketoiminnan suunnitelman vajavaisuuteen tai konkretian puutteeseen. Tämä luo epävarmuutta ja riski tuntuu suurelta, kun sitä ei tunne. Tähän mainittu koulutus ja kehittämistuki ovat oikeita lääkkeitä.

    • Yrittäjän sosiaaliturva on muutaman vuoden 2016 alusta ollu sama kun palkansaajalla. Kerran tehtyä ei tartte uudelleen tehdä. Turha äänestys! Liike nyt ei ole ajantasalla 😉

  • Hei, kustannuksista puheenollen, ja sotesta,

    voisiko joku tehdä laskelman, että missä suhteessa kustannuksia on kertynyt soten suunnitteluvaiheen aikana / kertyisi suunnitelmien toteutuessa. Esimerkiksi olisiko kysymyksessä sellainen kontrasti, että toisessa näistä puhutaan joistakin miljoonista ja toisessa joistakin miljardeista euroista?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat