Kenneth Morelius #480: Poliittinen päätöksenteko on rikki

Politiikka on rikki. Poliittinen päätöksenteko on kriisissä. Puolueet eivät tavoita ihmisiä. Kansalaisia ei kuunnella. Sote- ja maakuntauudistus kaatuivat. Hallitus erosi ja lähti vaalilomalle. Kansalaisaloite kaatui muotoseikkoihin. Facebookin perustaja sanoo, että ihmiset eivät halua mennä toreille, he haluavat vaikuttaa olohuoneissaan.

Kuulostavatko edelliset otsikot liian tutuilta. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta julkaisi Tanja Aitamurron kirjoittaman selvityksen, Joukkoistaminen demokratiassa: Poliittisen päätöksenteon uusi aika, jo vuonna 2012. Selvityksessä sanotaan mm., että demokratia on aika päivittää tälle vuosituhannelle käyttämällä moderneja teknologian tarjoamia keinoja. Demokratialle joukkoistaminen avaa jännittäviä mahdollisuuksia. Kansalaiset voidaan kutsua ideoimaan, keskustelemaan, kehittämään ja toteuttamaan päätöksiä, jotka aiemmin ovat olleet mahdollisia vain päättäjä- ja asiantuntijaeliitille.

Sitra tuotti tulevaisuustyöryhmän taustaksi Elina Kiiski Katajan vuonna 2017 kirjoittaman muistion: Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta. Muistion johdannossa todetaan, että jo vuosia on länsimaissa puhuttu demokratian rapautumisesta. Äänestysprosentit ja puolueiden jäsenmäärät ovat tasaisesti laskeneet. Puheet eivät ole johtaneet demokratiaa vahvistaviin tekoihin. Olavi Borgin mukaan hyvinvoiva enemmistö ei ole halukas osallistumaan aktiivisesti politiikan tekemiseen eikä huonosti voiva vähemmistö ole kyvykäs muuttumaan todelliseksi poliittiseksi voimaksi.

Perustuslain 14 §:n mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon. Miksi nykyiset puolueet ovat epäonnistuneet tässä tavoitteessa on liian hyvä kysymys vastattavaksi.

Miksi puolueet eivät ole siis kiinnostuneet siitä, että kansalaiset osallistuisivat enemmän päätöksentekoon? Siksi, että poliittinen päätöksenteko on keskittynyt harvojen käsiin ja ettei ns. puolue-eliitti halua jakaa valtaansa muille. Ainoastaan alle 6 % suomalaisista kuuluu puolueisiin. Ja näistä vain pieni osa toimii aktiivisesti puolueessaan. Päätöksenteko on siis keskittynyt viiden suurimman puolueen puoluejohtajille ja heidän suppealle lähipiirille. Kaikki Suomessa poliittista valtaa käyttävät mahtuvat hyvin pieneen bussiin.

Puolueet ja puoluejärjestelmä eivät täytä 2000 –luvulla niitä vaatimuksia, joita varten ne on aikanaan luotu viime vuosituhannella. Eivät ihmiset halua odottaa vuosia päästääkseen vaikuttamaan jonkun puolueen kautta. Eivätkä monimutkaisen hankalat valta- ja järjestörakenteet, tehottamat käytännöt, turha byrokratia ja vaikeaselkoinen poliittinen kieli ole lisänneet enää vuosiin puolueiden vetovoimaa.

Puolueiden päätöksenteon ongelmista voidaan mainita mm. nämä seikat: 1) Aidon vuorovaikutuksen puuttuminen ulkomaailman kanssa 2) Teknologiaa ei ole hyödynnetty riittävästi 3) Omien tuotosten kriittinen tarkastelu puuttuu ja 4) Päätöksentekoon osallistuvien pieni määrä. Liike Nyt otti haasteen vastaan, jotta Suomeen saataisiin poliittinen liike, joka toteuttaa kaikki edellä mainitut puolueisiin perustavan poliittisen järjestelmän puutteet. Toisaalta ajatus Liikkeestä syntyi hyvin yksinkertaisesta  kysymyksestä: MITEN PÄÄTÖKSIA VOISI TEHDÄ PAREMMIN?

Vastaus on: Aito vuorovaikutus. Haluamme antaa kansalaisille mahdollisuuden äänestää tärkeistä päätöksistä, keskustella suoraan asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden kanssa sekä keskustella avoimesti meitä kaikkia koskevista asioista. Ihmiset pääsevät näin vaikuttamaan suoraan kansanedustajien äänestyspäätöksiin. Lisäksi kansalaiset voivat ehdottaa ideoita, äänestyttää asioita, keskustella , toimia kokemusasiantuntijoina ja asiantuntijoina koko Suomen hyväksi.

Teknologia mahdollistaa kaiken tämän tässä ja nyt. Sinulla on kädessäsi laite, josta löytyy jo nyt sovellus osallistua yhteiskunnallisen päätöksentekoon meidän kanssa. Pari sipaisua tai pyyhkäisyä ja olet vaikuttamassa sinua koskeviin päätöksiin. Ja jo ennen äänestystä sinulle tarjotaan kattava aiheeseen liittyvä paketti, jossa otetaan käsiteltävään asiaan kantaa puolesta ja vastaan sekä käydään avoin lähetekeskustelu.

Viime kesänä yhteisöltämme kysyttiin tällä alustalla nettiparlamenttimme #sote kantaa. Äänestyksen tuloksen perusteella Liike Nytin kansanedustajat eivät tue hallituksen sote esitystä. Onneksi järki voitti ja lopulta äänestystä ei edes tarvittu eduskunnassa hallituksen eron myötä. Emme siis ole puolue. Liike Nyt on kaikille avoin poliittinen yhteisö, joka uudistaa yhteiskunnallista päätöksentekoa perustumalla päätökset tutkittuun tietoon ja antamalla sananvaltaa niille, joita päätökset koskevat. Tässä kirjoituksessa en kerro Liike Nytin poliittisesta sisällöstä. Sen voit käydä lukemassa www.liike.nyt sivulta. Liike Nytissä voi vaikuttaa monella tavalla:  1) voit seurata meitä anonyymisti 2) voit olla kannatusjäsen 3) voit ryhtyä vaikuttajaksi 4) voit ottaa yhteyttä 5) voit toimia tällä hetkellä 14 000 vaikuttajan nettiparlamentissamme tai 6) äänestää meitä kunnallisissa tai valtiollisissa vaaleissa.

Kenneth Morelius, palomies, Uudenmaan vaalipiirin ehdokas numerolla 480

https://liikenyt.fi/ehdokkaat/kenneth-morelius/

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat