Mikko Björklund #467: Miksi nuoret eivät äänestä?

Vaaleista toiseen, nuorten äänestysaktiivisuus on ollut heikkoa. Jostain syystä vanhemmat ikäpolvet ovat kiinnostuneet politiikasta nuoria enemmän. Syitä tähän on etsitty mutta viisastenkiveä sille, miten nuoret saataisiin äänestämään ei ole löydetty. Edellisissä presidentinvaaleissa aktiivisimmat äänestäjät olivat 70 vuotiaita, joista 83% kävi äänestämässä, kun taas nuorista vain alle puolet äänestivät (46%). Ikärakenteesta johtuen 70 -vuotiailta tuli siis 62 000 ääntä kun taas 20 -vuotiailta vain 28 500 ääntä. Voidaankin ajatella, että eläkeläisten ääni on tuplasti nuorten ääntä voimakkaampi. Tästä syystä eduskunnassa nuoria koskevat asiat eivät etene samalla tavalla kuin keski-ikäisten tai eläkeläisten asiat. Opintotukeen ei olla tekemässä merkittäviä korotuksia, ja maksuton toisen-asteen koulutus kaatui juuri eduskunnassa. Vaalien alla puolueiden kannattaa panostaa niiden ryhmien etuihin, joiden tiedetään äänestävän aktiivisesti. Osaltaan samasta syystä myös nuorten harrastemahdollisuuksiin tai syrjäytymisen ehkäisyyn ei kiinnitetä nyt tarpeeksi huomiota.

Mikäli nuoret äänestäisivät yhtä aktiivisesti kuin eläkeläiset, laskisi eduskunnan keski-ikä huomattavasti, joka osaltaan edesauttaisi heille tärkeiden asioiden läpivientiä. Ajatuksen tasolla, jos kaikki 20-24 vuotiaat äänestäisivät yhtä puoluetta niin se riittäisi jopa 15 paikkaan eduskunnassa. Koska todennäköisesti keski-ikäiset äänestävät keski-ikäisiä ja eläkeläiset eläkeläisiä, ja nuoret jättävät äänestämättä niin he auttamatta jäävät päätöstenteon ulkopuolelle. 

Tutkimusten mukaan nuoret jättävät äänestämättä, koska he eivät usko poliitikkojen lupauksiin tai kokevat, että vaalituloksella ei voi vaikuttaa politiikan suuntaa. 

Liike Nyt tarjoaa uuden tavan vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Liikkeen tapa mahdollistaa vaikuttamisen myös vaalien välillä nettiparlamentin kautta, jolloin otetaan kantaa yhteen tärkeään asiaan kerralla. Näin, nuoret ja vanhat voivat mahdollistaa heille tärkeiden asioiden edistämistä. Tämä tekee politiikasta läpinäkyvää verrattuna vanhoihin puolueisiin, jotka lupaavat paljon vaalien alla ja myöhemmin kääntävät takkinsa. Jokainen Liikkeen ehdokas on sitoutunut noudattamaan nettiparlamentin äänestyksen tulosta. Tämä tuo päätöksentekoon läpinäkyvyyttä, eikä puolue-eliitti pääse suhmuroimaan asioita oman etunsa mukaisesti.

Tulevissa vaaleissa on ainakin varaa mistä valita. Ummehtuneiden ja ryvettyneiden valtapuolueiden haastajiksi on noussut useita pienempiä ryhmiä, jotka edustavat uudempaa tapaa tehdä politiikkaa. Toivon, että tällä kertaa jokaiselle löytyy sopiva ehdokas, joka ajaisi äänestäjän asioita eteenpäin. Jos nuoret innostuvat äänestysuurnille, saattavat galluppien tekijät taas kerran vetäistä vaalikahvit väärään kurkkuun.

Mikko Björklund, tuotantojohtaja, Uudenmaan vaalipiirin ehdokas numerolla 467

https://liikenyt.fi/ehdokkaat/mikko-bjorklund/

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat