Teija Makkonen #273: Vaalilupaukset manipuloivat inhimillisiä tunteitamme

Puoluejärjestelmä ja niihin vaikuttavat intressijärjestöt murentavat yhteiskuntamme kehitystä.

Politiikan uutena nimenä mutta tavallisena kansalaisena olen ihmetellyt jo pitkään eri puolueiden eritasoisia ja erilaisia vaaliohjelmia. Todistamme joka neljäs vuosi kuinka luvatut vaaliohjelmat eivät toisiinnu hallitusohjelmassa tai hallituskauden poliittiset päätökset ovat jopa täysin vaaleissa luvattujen asioiden vastaisia. Vaalilupausten tarkoitus onkin nykyään vallan tavoittelun nimissä manipuloida inhimillisiä tunteitamme.

Aikoinaan rakennettu puoluejärjestelmä ja siihen vaikuttavat intressijärjestöt ovat palvelleet aikansa tarkoitusta saaden aikaan myös hyviä tuloksia. Sitä on turha kieltää tai edes kritisoida. On kuitenkin myönnettävä, että on haastavaa saada yli 100-vuotta vanha poliittinen järjestelmä istutettua väkisin nyky-yhteiskuntaamme, jossa todellinen tila, ihmiset ja maailma ovat jo muuttuneet. Meidän ei pitäisi elää enää luokkayhteiskunnan mukaisessa Suomessa.

Poliittisen järjestelmämme mahdollistama toiminta aiheuttaa suuria kustannuksia meille veronmaksajille, kun eri hallituskausien puolueet kilpailevat mielestään toinen toistaan paremmista päätöksistä (josta viimeisimpänä esimerkkinä aktiivimalli). Maksajina olemme me -Suomen kansalaiset. Jokainen huono poliittinen päätös vaikuttaa yhteiskuntaamme ja sitä kautta myös yksilöiden arkeen ja hyvinvointiin. Miksi enää sallimme tämän? Olisiko jo aika saada aikaan Eduskunta vol2, jossa vaalikauden tavoitteet ja toimenpiteet muodostuvat kansakuntamme todellisista tarpeista? Niistä tarpeista, joita Suomi eli me kansalaiset todella tarvitsemme.

Olisiko aika modernisoida vanha poliittinen järjestelmämme? Voisiko yhteiskuntaa alkaa kehittää uudesta näkökulmasta uudelta pohjalta, jossa vanhaa puoluejärjestelmän synnyttämää ja ylläpitämää taakkaa ei tarvitse enää huomioida? Mielestäni Liike Nyt on oivaltanut jotain täysin uutta, jotain mitä Suomessa ei ole vielä edes nähty. Liike Nytin päätöksenteko tapahtuu ensimmäistä kertaa Suomen historiassa nettiparlamentissa, joka muodostuu meistä kansalaisista. Kaikki saavat vastata ja vaikuttaa puoluekannastaan riippumatta. Päätöksenteko on avointa, rehellistä ja kansalaisten yhteisymmärryksen kautta syntyvää, joka ei johda eri aatesuuntien tai ideologioiden aiheuttamaan turhanpäiväiseen riitelyyn.

Voisimmeko vihdoin olla aikaamme edellä, tai oikeastaan astua vain nykyhetkeen ja saavuttaa Suomeen tosiasiallista yhteisymmärrystä? Onnistuimmehan äänestämään suurella 1,8 miljoonan äänen yhteisymmärryksellä Suomelle presidentin, joka ei edustanut mitään puoluekantaa tai ideologiaa. Miksei tulevaa hallitusohjelmaa voisi rakentaa samalla tavalla? Toki tämä vaarantaisi välittömästi bisnekseksi muodostuneen puoluetukijärjestelmän ja viime kädessä romuttaisi jopa historiallisen puoluejärjestelmämme. Mutta koska vain 6 % kansalaisistamme edes kuuluu johonkin puolueeseen, tulisi kaikkien avata silmät nykyhetkelle eikä antaa vanhan totutun tavan murentaa mahdollisuutta muutokselle.

Valta kuuluu perustuslakimme mukaan kansalle ei puolueille!

Teija Makkonen, sotatieteiden maisteri, Helsingin vaalipiirin ehdokas numerolla 273

https://liikenyt.fi/ehdokkaat/teija-makkonen/

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat