Mikko Björklund #467: Yritystukijärjestelmä on pakko uudistaa. Tuetaan PK-yrityksiä?

Yritystukia maksetaan valtion toimesta noin 7-9 miljardia euroa vuodessa, josta suurin osa on erilaisia verohelpotuksia. Niin sanottua suoraa yritystukea, eli rahaa käteen, maksetaan 1,3 miljardia euroa vuodessa, joka on suunnilleen samaa luokkaa lapsilisien kustannuksien kanssa.

Yritystoiminnan tukeminen on hyvä asia, mutta mielestäni yritystukijärjestelmä kaipaa uudistusta. Tällä hetkellä yritystukipotista suurin osa menee voittoa tekeville ja osinkoa jakaville, suurille yrityksille. On mielestäni perusteltua kysyä, tarvitseeko voittoa tekevää yritystä tukea? Eikö tässä silloin tehdä suoraa tulonsiirtoa valtiolta osakkeen omistajille osinkojen muodossa? Tutkijat, virkamiehet ja muutamat poliitikotkin ovat sitä mieltä, että nykyinen yritystukijärjestelmä on tehoton ja epäreilu. 

Viime hallituskaudella oli tarkoitus järkiperäistää ja uudelleen ohjata koko järjestelmää. Kyseinen hanke loppui tuloksettomana, koska työryhmä ei löytänyt sopivia säästökohteita. Yhtenä syynä huonoon tulokseen pidettiin, että tukien leikkauksesta päättivät myös tuensaajien edustajat. Selkeää haluttomuutta järjestelmän muuttamiseksi oli havaittavissa. 

Yritystoimintaa kannattaa tukea, mutta miten se sitten tulisi uudelleen kohdentaa? Tukien uudelleen suuntaaminen entistä enemmän pienille ja keskisuurille (PK) yrityksille olisi mielestäni oikea ratkaisu. PK-yritykset pitävät Suomen talouden rattaat pyörimässä. Suomessa on noin 350.000 PK-yrittäjää, jotka työllistävät n. 1,4 miljoonaa suomalaista, siis lähes puolet kaikista työikäisistä. Näin suuren työllistäjän tukeminen nostaisi Suomen taloutta. Tukea tulisi ohjata innovaatioihin, tuotekehitykseen, investointeihin sekä sukupolvenvaihdoksiin. Tuen ei tällöin tarvitsisi olla pitkäkestoista, vaan sen tulisi lähinnä auttaa yritystä uudistumaan sekä nopeuttaa innovaatioiden tuloa markkinoille.

Tukemalla PK-yrityksiä talouden rattaat pysyisivät käynnissä ja tuki kohdistuisi isommalle joukolle yrityksiä. Tällöin tuki olisi nykyistä reilumpi ja järkevämpi.

Mikko Björklund, tuotantojohtaja, Uudenmaan vaalipiirin ehdokas numerolla 467

https://liikenyt.fi/ehdokkaat/mikko-bjorklund/

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat