Mirita Saxberg #270: Järkevää politiikkaa tehdään asiat edellä, mutta eniten väliä on ihmisellä

Järkevät päätökset tehdään tutkitun tiedon perusteella asiat edellä. Silti kaiken päätöksenteon keskiössä on ihminen. Jokaisella on oltava mahdollisuus elää hyvää arkea taustasta riippumatta ja toteuttaa unelmiaan. Siksi lapsen kehitystä tukeva, rakastava kasvatus ja kaikille avoin laadukas koulutus ovat kestävän politiikan lähtökohtia. Kansantalouden on oltava kunnossa, jotta yhteiskunnalla on varaa huolehtia ihmisten terveyspalveluista, turvallisuudesta ja kannatella heikoimpia. Ympäristöstä ja luonnosta on pidettävä huolta, jotta lapsillamme on hyvä elää maapallolla.

Koska ihmisellä on väliä, on väliä myös sillä, kuka ihmistä edustaa. Kerron tarinani, jotta tutustumme paremmin. Olen kansanedustajaehdokas Mirita Saxberg, 36-vuotias akateeminen uusioperheen äiti opettajataustalla. Päivätyöni on politiikka eduskunnassa ja sivutoimisesti olen yksinyrittäjä.

Annetaan yritysten luoda työtä ja hyvinvointia kaikille. Eriarvoistuminen aiheuttaa kärsimystä ja heikentää demokratiaa. Mielestäni liian harvojen ääni kuuluu politiikassa. On väärin, että joka kymmenes lapsiperhe, joka neljäs yksinyrittäjä ja joka kolmas eläkeläinen on köyhä. Rahojen täytyy riittää elämiseen etenkin talouksissa, joissa asuu lapsia ja vanhuksia. Työstä on palkittava paremmin. Tukien tulorajat eivät saa estää ahkeruutta. Yrittämisestä on tehtävä kannattavampaa.

Kukaan ei saa syrjäytyä siksi, että kouluun ei pääse tai siihen ei ole varaa. Tehdään pienten lasten kotihoidosta aito vaihtoehto myös työssäkäyville. Isompien lasten päivähoidon pitää löytyä läheltä. Työelämän täytyy joustaa erilaisten perheiden tarpeiden mukaisesti. Kahdessa kodissa asuvat lapset ja yhden aikuisen perheet on huomioitava päätöksissä entistä paremmin.


On aika tehdä asiat uudella tavalla

Työ ja yrittäjyys: sekä valtion- että ihmisten talous on saatava tasapainoon. Lasketaan ansiotuloveroa, kevennetään keskituloisten progressiota ja alennetaan lapsiin kohdistuvia maksuja. Palkitaan työnantajia etä- ja osa-aikatyön mahdollisuuksien parantamisesta. Jokaiselle vapaus ansaita verottomasti 500-800 euroa/kk ilman vaikutusta tukiin tai eläkkeeseen. Järkeistetään yrittäjän eläkevakuutus- ja sosiaaliturvajärjestelmä. Poistetaan yleissitovat työehtosopimukset ja mahdollistetaan sopiminen työpaikoilla. Tukea maahanmuuttajien työllistämiseen. Laajat yrityspoliittiset uudistukset vaativat uutta asiantuntevaa ministeriötä.

Opetus ja koulutus: lisätään korkeakoulupaikkojen määrää ja annetaan yksityisille yliopistoille lupa myöntää tutkintoja. Maksuton toinen aste oppivelvollisuuden pidentämisen kautta. Nostetaan tukien tulorajoja ja annetaan kansainvälisille opiskelijoille oleskelulupa koko tutkinnon ajaksi ja työlupa heti valmistumisen jälkeen. Tiiviimpi tutkimus- ja kehitysyhteistyö yritysten kanssa helpottaa työllistymistä sekä houkuttelee sijoituksia ja innovaatioita. Korjataan pieleen mennyt amis-uudistus. Opettajat tarvitsevat enemmän aikaa kohdata nuoret.

Lapset ja kasvatus: tehdään pienten lasten kotihoidontuesta ansiosidonnainen. Annetaan vanhemmille vapaus päättää miten perhevapaat jaetaan. Lisätään päivähoitopaikkojen ja hoitajien määrää. Kehitetään opettajien ja kasvattajien palkkoja, sekä työhyvinvointia. Maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus kaikille 3-5 -vuotiaille. Väkivaltaa ja koulukiusaamista on ehkäistävä tehokkaammin.

Korotetaan ympäristölle ja terveydelle haitallisten hyödykkeiden veroja. Karsitaan yritystukia mm. risteilymatkustuksesta ja ohjataan niitä startupeihin ja pieniin yrityksiin, joissa on kasvupotentiaalia. Laillistetaan nuuska ja alkoholia terveyshaitoiltaan vähäisemmät päihteet, joiden käyttöä on voitava säännöstellä, ja joiden verotuloilla katettaisi syrjäytymisen, sairauksien ja mielenterveysongelmien hoitoa. Pannaan poliittisten ja ammatillisten yhdistysten toiminta veronalaiseksi.

Uskon, että sinä olet paras ihminen päättämään itseäsi koskevista asioista. Siksi Liike Nyt tekee politiikkaa yhdessä ilmaiseen vaikuttajaverkostoon liittyneiden ihmisten kanssa. Olen puolueeton ehdokas. Tiedän mitä arjen haasteet ovat ja miten päätöksiin voi eduskunnassa vaikuttaa. Vaikuttamisen lisäksi tärkein tehtäväni on tarjota asiantuntijatietoa ja päätöksenteon taustoja sinulle, jotta voit muodostaa omat mielipiteesi asioista ja tehdä politiikkaa kanssani.

Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä. Äänestä oikein ja vaikuta myös vaalien välillä. Ehdokasnumeroni on 270 – opettajan arvoilla ja yrittäjän asenteella.

Mirita Saxberg, opettaja, yksinyrittäjä, Helsingin vaalipiirin ehdokas numerolla 270

https://liikenyt.fi/ehdokkaat/mirita-saxberg/

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat