Äänestä! Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa?

Liike Nyt kysyy pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa. Millä tavoin Suomen tulisi toimia niiden kansalaistensa kanssa, jotka ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin kalifaattiin ja jääneet sen romahdettua jumiin Syyriaan Al-Holin aavikkoleirille? Mitä mieltä sinä olet?

Kaikilla Suomen kansalaisilla on kansainvälisiin sopimuksiin perustuva oikeus palata kotimaahansa eikä heidän maahantuloaan voida estää.

Aikuiset henkilöt ovat tehneet tietoisen ja vapaaehtoisen valinnan matkustaessaan ulkomaille ja erityisesti konfliktialueelle, jonne Suomen valtio ei suosita ketään menemään. Valtiolla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää tai maksaa näiden henkilöiden kotiinpaluu.

Näiden henkilöiden tuomitseminen jonkinlaisessa kansainvälisessä tai suomalaisessa tuomioistuimessa on lähes mahdotonta. Joka tapauksessa tuomio olisi lyhyt ja oikeudenkäyntikulut suuret.

Valtion tulee auttaa ulkomailla vaikeuksiin joutuneita Suomen kansalaisia, mutta se ei tarkoita heidän matkansa maksamista Suomeen. Ilmainen konsulikyyti on myytti, eikä valtio maksa esimerkiksi ulkomailla ilman matkavakuutusta sairastuneiden paluumatkoja. Mikäli Isis-järjestön toimintaan osallistuneet henkilöt tuomitaan paikallisissa tuomioistuimissa on perusteltua, että Suomen valtio pyrkisi vaikuttamaan mahdollisimman reilun ja oikeudenmukaisen oikeusprosessin turvaamisen puolesta.

Aikuisten osalta on kyse syvästi radikalisoituneista henkilöistä, jotka ovat tehneet päätöksen liittyä vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tekevään terroristijärjestöön. Suomeen saavuttuaan nämä henkilöt aiheuttaisivat merkittävän turvallisuusuhan yleiselle järjestykselle.

Lapset

Suuri osa lapsista on syntynyt Syyriassa. Näillä lapsilla ei ole kulttuurillisia tai sosiaalisia siteitä Suomeen. Suomen lastensuojelun toimivalta ei ulotu maan rajojen ulkopuolelle, joten huostaanotto on käytännössä mahdotonta toimivan paikallisen viranomaisen puuttumisen vuoksi.

Mikäli lapset noudetaan Suomeen, heille kaikille tulisi tehdä dna-testit, jotta sukulaissuhde Suomen kansalaiseen voidaan varmistaa. On syytä myös muistaa, että alaikäisten joukossa on oletettavasti henkilöitä, jotka ovat vuosikausien ajan osallistuneet taisteluihin ja terroristijärjestön toimintaan. Heillä on mahdollisesti myös omia puolisoita ja lapsia.

Radikalisoituneet ja traumatisoidut lapset tuotaisiin omasta kulttuuri- ja kieliympäristöstä täysin vieraaseen ympäristöön. Heidän kotouttamisensa suomalaiseen yhteiskuntaan lienee käytännössä erittäin vaikea ja suuria resursseja vaativa tehtävä. Al-Holin pakolaisleirin resurssit tulee saada riittävälle tasolle ja leirin asumisolosuhteita on kohennettava. Terveydenhuolto, turvallisuus ja muut palvelut kuten koulutus on saatava toimimaan. On syytä kartoittaa, onko leirillä suomalaisia orpolapsia. Heidän palauttamisensa Suomeen olisi perusteltua ja näin ovat jotkin EU-maat jo toimineet vastaavissa tilanteissa.

Äänestys on auki 27.6.2019 saakka. Ohjeet äänestykseen on lähetetty Liikkeen vaikuttajille.

 • Tilanne leirillä on katastrofaalinen. Meidän pitäisi suojella lapsia, mutta kuinka se toteutetaan jos äidit jäävät leirille odottamaan oikeudenkäyntiä. Lapsilla on traumaattisia kokemuksia ja he ovat voineet olla myös ase-ja ideologisissa koulutuksissa. Suomessa toimii Kidutettujen kuntoutuskeskus, jolla on kokemusta traumojen purkamisissa. He tosin ovat toimineet lähinnä aikuisten kanssa. Onko Suomella käytännön mahdollisuuksia toimia asiassa äitien tahtoa vastaan? Vastaan siis varovaisesti kyllä lasten auttamiselle, mutta äitien tekemiset tulee selvittää mahdollisimman tarkasti ja tilanteen mukaan saattaa heidät vastaamaan teoistaan kansainvälisen oikeuden edessä.

 • Ei pidä valtion varoilla heitä kuskaamaan. Jos tulevat itse suomen kansalaisilta ei tietenkään maahantuloa voi estää. Mutta maahantulon yhteydessä heidät pitää pidättää ja suoritettava rikostutkinta. Rikoksiin syyllistyneille normaali tuomioistuinkäsittely.

 • Kansainväliseen terroristijärjestöön liittyneet ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneet ovat tehneet tietoisen valinnan. Heidän pelastamisekseen takaisin Suomeen ei tule ryhtyä toimiin. Leirin olojen auttaminen on oikea ratkaisu ja se antaa oikean signaalin seuraavien terroristijärjestöjen värvääjille.

 • Pitäisi selvittää onko esim. naiset lähteneet vapaaehtoisesti suomesta, vai onko heitä jollain lailla kiristetty.
  Voi olla, että suomessa asuvien sukulaiset kohdemaassa ovat olleet uhattuna jos suomalaiset ei liity isis järjestöön. Tällaisessa kiristys tilanteessa henkilön suomeen takaisin muutto olisi perusteltua lapsineen.
  Puhtaasti terroristisessa tarkoituksessa muuttaneet ovat rikollisia ja heitä ei pidä auttaa paluuseen.

  • Tilanne on myös hieman erilainen alkuperästä riippuen, eli onko ns. ‘syntyperäinen’ suomalainen, eli Suomessa syntynyt., koulutettu ja kasvanut kansalainen lähtenyt vakaasti harkiten ulkomaille esim. palkkasotilaaksi tms., vai ovatko kyseiset Suomen kansalaiset pakolaisina tai siirtolaisina Suomeen saapuneita ja sittemmin kansalaisuuden saaneita muuttajia. Nämä ‘syntyperäiset Suomalaiset’ pitää luonnollisesti palauttaa Suomeen heidän niin halutessaan, koska heillä ei ole muuta kansalaisuutta. Mutta pakolaisina maahamme muuttaneet ja sittemmin takaisin esim. synnyinseudulleen palanneilta terrorististeilta täytyy harkita, ja tarvittaessa poistaa Suomen kansalaisuus ja pakolaisstatus ja palauttaa alkuperämaihinsa/estää Suomeen palaaminen.

 • Tämä on erittäin vaikea moraalinen ja eettinen kysymys. Ovatko lapset suomalaisia, kun he ovat syntyneet Syyriassa ja vain toinen vanhemmista on suomalainen? Varsinkin kun hänkin on luopunut suomalaisesta kulttuurista ja identiteetistä. Oma kantani on, että voimavarat on ohjattavat lasten auttamiseen heidän omassa kultuurissaan.

  Tuominen tänne, eri kulttuuriin, vain pirstaloi lasten persoonallisuuden kehittymistä ja aiheuttaa syrjäytymisitä.

  Meillä aikuisilla on usein väärä kuva lasten kyvystä adaptoitua vallitseviin oloihin. Kuvitelmamme huonoista olosuhteista perustuu omaan subjektiiviseen kuvitelmaan siitä, miltä minusta tuntuisi olla siellä. Omat muistot ja kokemukset lapsuudesta unohtuvat ja katsomme lasten maailmaa aikusten kokemuksella ja silmillä.

  Suomen kansalaisilla on oikeus palata tänne. Myös lastensa kanssa. Vapaaehtoisena lähteneinä ei meillä kuitenkaan ole velvollisuutta heitä hakea.

 • Vaikea eettinen kysymys, mutta pienten lasten tulisi päästä Suomeen. Lapset ovat viattomia uhreja eivätkä ole saaneet valita olosuhteita, joihin ovat syntyneet. Toisaalta lasten erottaminen äideistä on julmaa, joten heidän elämänsä ja koulutuksensa täällä tulisi järjestää niin, etteivät katkeroidu ja radikalisoidu itse myöhemmin aikuistuttuaan. Aikuiset ovat valintansa tehneet. Väkisin ei lapsia saisi vanhemmistaan erottaa, vaan ainoastaan mikäli vanhemmat haluavat lapsensa Suomeen turvaan. Hinta tästä olisi, että siteet terroristijärjestöön kuluneisiin vanhempiin katkaistaan totaalisesti.

  • Vielä kerran:

   Mitä lasten oikeuden kunnioittamista on se, että heidät viedään vieraaseen maahan, kieleen ja kultturiin vaikka toinen vanhemmista olisikin sen maan kansalainen? Miksi lapset ovat “vain” suomalaisia? Eikö heillä ole vähintään kaksoiskansalaisuus? Ainoastaan silloin voidaan puhua suomalaisesta lapsesta, kun kummatkin vanhemmat ovat Suomen kansalaisia. Lapsella täytyy olla oikeus kasvaa syntymäkultuurissaan.

 • Ei missään nimessä. Lähteneet vapaa ehtoisesti, ja sikinneet siellä. Pysykööt valitsemalla tiellään.

 • Kyseiset suomalaisnaiset ovat tietoisesti ja omalla päätöksellään lähteneet sitaa käyvälle konfliktialueelle, ja siten ottaneet vastuun omiin käsiinsä kaikista seurauksista. Vastaavissa aiemmissa tapauksissa Suomi on johdonmukaisesti kieltäytynyt palautustoimenpiteisiin ryhtymisestä, vaikeuksiin joutuneiden tai näiden omaisten pyynnöistä huolimatta. Sotaan lähteminen ei nähdäkseni voi olla sellainen poikkeusta puoltava seikka, jota voitaisiin muidenkaan kohdalla myöhemmin noudattaa.

  • Onhan ulkomaille menty sotimaan kautta aikain. Suomestakin on menty mm. Rankskalaislegiooniin ja Amerikkalaisten ns. “oikeutettuihin” sotiin sotimaan kaveriksi, ja sieltä on palattu sankareina Suomeen. Itse en lähtökohtaisesti hyväksy sotimista lainkaan, enkä sodan tukemista, mutta yleensä asioilla on paha tapa eskaloitua.

   Alueelta omin keinoin palaaville pitää antaa mahdollisuus oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn ja jopa hyväksyä se että he ovat saattaneet tehdä virhearvion kun ovat lähteneet Syyriaan sotimaan / tukemaan sotaa.

 • Pitäiskö myös ruveta arvioimaan ketkä suomalaiset toimivat kansamme enemmistön etujen vastaisesti. Taitaa tulla mielenkiintoisia rajanvetoja.Mitä ylimalkaan isänmaan pettureille pitää tehdä! Ovatko Isis lapset ja -äidit toimineet meidän etujemme vastaisesti?

 • Tästä on vaikea antaa mielipidettä, ettei leimaudu rasistiksi. Mutta yritetään. Suomen pitää olla tässä passiivinen. Syntyperäiset Suomalaiset ja heidän lapsensa on pakko ottaa vastaan, jos he ilmestyvät rajalle. Jos isis äiti on saanut Suomen kansalaisuuden turvapaikan hakijana, on kansalaisuus peruutettava, koska on väärinperusteiden takia sen saanut. Suomalainen isis äiti on heti rajalla vangittava, koska on osallistunut vähintään terroristisen toiminnan tulemiseen. Ja lapset huostaanotettava.

 • Lasten erottaminen äideistään on kohtuutonta, se radikalisoi äitejä. Äitien syntilistalta saattaa löytyä vain ajattelemattomuus ja ymmärtämättömyys, pitääkö siitä edes tuomita?

 • Alustus asiaan ohjaa vahvasti mielipiteitä negatiiviseen suuntaan. Toisaalta olen auttamisen kannalla, otammehan tänne maastamuuttajia muutenkin tietämättä heidän taustojaan ja sidonnaisuuksiaan. Kyseessä on sentään Suomen kansalaiset. Toisaalta radikalisoituminen ja tehdyt rikokset ovat ongelma. Voidaanko palaamista miettiä tapauskohtaisesti, vai pitääkö kaikkien antaa palata. Vai ei kenenkään. Vaikeita asioita.

 • Jos on tullut pakolaisena Suomeen, sotaa pakoon ja vapaaehtoisesti palaa sodan keskelle ja vie vielä lapsensa mukanaan, niin mielestäni silloin kyse ei ole todellisista pakolaisista. Lisäksi on huonoa vanhemmuutta viedä lapsensa tietoisesti keskelle sotaa. Kerran ovat lähteneet, niin pysyköön siellä. Suomi ei voi olla koko maapallon sosiaalitoimisto. Mailmassa on paljon kärsiviä lapsia, otetaan tänne mieluummin sellaisia, jotka eivät ole vielä täällä olleetkaan.

 • Kyseessä ovat syvästi radikalisoituneet henkilöt, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet tuonne taistelemaan ISISin riveissä. Heillä ei ymmärtääkseni ole aikomustakaan katua tekojaan tai muuttaa toimintaansa – päinvastoin. Suomen valtiolla ei ole velvollisuutta auttaa tällaisia henkilöitä. Jos he jollakin tavalla saapuvat Suomeen, on heidät vangittava ja tuomittava tekojensa mukaisesti. Aikuisten radikalisoituneiden ISIS-taistelijoiden osalta Suomen valtion rahoja ja resursseja ei tulisi käyttää ollenkaan.

  Lasten tilanne on kamala – heidät pitäisi mahdollisuuksien mukaan ottaa pois radikalisoituneilta vanhemmiltaan, jotka ovat valmiita hyväksymään pedofilian ja muut hirveydet omille lapsilleen. Tämä on kuitenkin hyvin vaikeaa. Miten todistaa, että lapsi on suomalainen? Ehkä olisi hyvä hoitaa kansainvälisellä yhteistyöllä aivan kaikki lapset pois tällaisilta hirviövanhemmilta ja saattaa heidän turvaan ja kuntoutukseen. Ehkä tällainen ponnistus onnistuisi kansainvälisen yhteistyön avulla? Suomen tai muun yksittäisen maan rahkeet moiseen eivät riitä.

 • Tekstissä todetaan:A”henkilöt ovat tehneet tietoisen ja vapaaehtoisen valinnan matkustaessaan ulkomaille ja erityisesti konfliktialueelle, jonne Suomen valtio ei suosita ketään menemään. Valtiolla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää tai maksaa näiden hnäiden henkilöidenenkilöiden kotiinpaluu.”

  Asia ei ole alkuunkaan näin selvä. Esimerkiksi konsulipalvelulaki velvoittaa hädänalaisessa asemassa olevan auttamiseen. Näiden avustettavien henkilöiden rikosoikeudellisen aseman arviointi on kokonaan erillinen poliisiasia.

 • Lapset voidaan tuoda Suomeen jos vanhemmat suostuvat mutta vanhempia ei oteta vastaan.

 • Ei pidä ilman tarkkoja tutkimuksia mm.DNA

 • Mielestäni taisteluihin vapaaehtoisesti lähteneitä, osin myös aivopestyjä aikuisia ei tule päästää takaisin. Sensijaan alle 7-9v lapset voisi tulla Suomeen sillä he ovat vielä mahdollista saada normaaliin elämään ilman aivopesun vaikutusta.

 • Lapsista tulisi huolehtia, sillä hehän ovat täysin syyttömiä tapahtumiin. Mutta se on totta, että sotaan lähdetään jo lapsena ja nämä nuoret on tosi vaikeeta sopeuttaa normaaliin elämään. Miten sitten rajata nämä? Asettaa ikäraja?Meillä on paljon ongelmia omien nuorten kanssa. Emme kaipaa lisää turvattomuutta tai vakavien ongelmien kanssa painiskelevia nuoria, jotka on opetettu sotimaan. Hyvin tiukka linja, aivan pieniä lapsia voitaisiin mielestäni ottaa vastaan,jos lapselle on tarjota edellykset hyvään kotiin tai kodinomaiseen hoitoon.

 • pienet lapset voisi hakea pois, mutta äidit ja lähes aikuiset ei. oltuaan monta vuuotta alueella , ovat radikalisoituneet ja siksi vaaraksi kotimaalle. en usko että kukaan pysyy kilttinä paidansilittäjinä tuollaisissa oloissa.pienet lapset ovat vielä viattomia-

  erittäin vaikeita kysymyksiä.

 • Me emme ole vastuussa auttaa terroristeja. Emme halua tuottaa tänne aikapommeja. Se ei vain käy.

 • Antaa terrorismin uhrien ja heidän läheisten päättää ihan rauhassa tuomitaanko heidät siellä missä rikokset on tehty.

  Ketään heistä ei pidä hakea tai saattaa Suomeen.

  Rajalla heidät tulee ottaa kiinni ja tarvittaessa palauttaa tuomiolle sinne missä heitä kaivataan tilille rikoksistaan.

 • Lapset DNA-testeihin vanhemmuussuhteiden varmistamiseksi ja huostaanotettava ateistisiin sijaisperheisiin. Sen sijaan vanhempia ei pidä missään tapauksessa kuskata tänne valtion piikkiin.

 • Ei tule tehdä toistaiseksi mitään ja apu tulee osoittaa tarvittaessa vain lapsille.

 • Mielestäni valtion ei pidä kustantaa ainakaan, koska he ovat tietoisesti valinneet tiensä ja lähteneet mukaan rikollisjärjestön.

 • Hankala tilanne. Periaatteessa jokainen joka on alueelle lähtenyt vapaaehtoisesti, on osoittanut tukevansa länsimaisia arvoja väkivaltaisesti vastustavaa toimijaa. Ihmisillä on tietenkin oikeus katsoa maailmaa erilailla, mutta väkivaltaisten toimien tukemisen pitäisi mielestäni olla rikos. Kannatan sinne lähteneiden jättämistä leireihin ja alle kouluikäisten lasten palauttamista Suomeen.

 • Ei ketään saa tuoda eikä päästää takaisin Suomeen.

 • Lapsia voidaan auttaa ja pitää auttaa. Muut saavat jäädä.

 • Äidit ovat päätöksensä tehneet ja naulanneet lapsiensa tulevaisuuden “arkkuun” sen viimeisen naulan kun ovat moiseen lähteneet. Miksi heidät pitäisi ottaa tänne takaisin maitojunalla ja meidän pestä vielä likapyykitkin? Elämässä meistä jokainen on omista päätöksistä vastuussa ja joudumme itse kantamaan niitten väärien ratkaisujen aiheuttamat vastoinkäymiset. Sydäntä kirpasee lapset jotka tähän kaikkeen on syyttömiä, mutta uskon että pienempi paha heidän on jäädä sinne äitiensä kanssa kuin tulla Suomeen yksin ventovieraaseen kulttuuriin ilman tuttuja aikuisia ja joutua aloittamaan koko elämä alusta. Äidit ovat ilmeisesti valmiita tekemään tämän “lapsiensa vuoksi” mutta tämä ratkaisu on yhtä itsekäs kuin aikaisempikin.

 • Näitä ihmisiä ei tule auttaa Suomeen. Ne jotka palaavat omin avuin, tulee tutkia poliisin toimesta. Päätös lähteä, on ollut oma.

 • Ei oikeutta paluuseen liian iso riski. Myös lapset tutkivat tarkkaan

 • Aiempien kommenttien kanssa olen yhtä mieltä siitä ettei vapaaehtoisesti lähteneitä ole syytä auttaa. Rikoksiin syyllistyneitä ei tuomita Suomen oikeuslaitoksen mukaan vaan siellä missä rikokset on tehty. Lasten kohdalla ei ole mahdollista vetää sellaista selkeää linjaa joka mahdollistaa vain hyvän lopputuloksen. Jos heidät erottaa vanhemmista ja tuo täysin päinvastaiseen kulttuuriin, integroituminen yhteiskuntakelpoiseksi tulevaisuuden veronmaksajaksi on lähes mahdotonta. Jos heidät jätetään sinne mitä todennäköisimmin he radikalisoituvat kasvuympäristön asenteiden takia.

 • Todellakin moni on lähtenyt omasta tahdostaan ja jopa houkutellut muitakin vaimoksi isiksen jäsenille. Aate on niin syvällä ajatusmaailmassa, että he vieläkin hyväksyvät äärimenetelmät uskonnon levittämiseksi. Heidän oikea paikka olisi psykiatrisen sairaalan suljetulla osastolla, kunnes todettaisiin ettei heistä ole vaaraa lapsilleen tai yhteisölle. Jos laki vaatii heitä auttamaan, niin psykiatrin kautta vasta vapauteen. Lapset ovat viattomia, mutta murrosikäiset radikalisoituneet nuoret voivat olla vaarallisempia, koska heidät on lapsesta saakka ohjattu tappamiseen.

 • Jos kerran kansalainen on kansainvälisten sopimusten nojalla otettava maahan, niin pidätettäköön heidät heti maahan tullessa ja tutkitaan terrorismiin tai sellaisen valmisteluun liittyvä toiminta rikoslakien mukaisesti. Ja tuomittakoon oikeudessa sitten. Mikäli rikokset ovat kansainvälisiä, niin Haagiin. Mutta jos minä saisin päättää niin heitä ei pitäisi ottaa maahan.

 • Ei pidä auttaa millään tavalla. Ei lapsia eikä aikuisia.

 • Näitä kuten turvanhakijoita ja muita pakolaisia jotka apua tarvitsevat pitäisi auttaa jos siihen on todellista tarvetta siellä missä he ovat tai mahdollisimman lähellä. Jos apua olisi viety sinne aikoinaan olisi vältytty pakolaisongelmalta hyvinkin pitkälti, mutta kun ei EU eikä muutkaan tehneet mitään, niin kansaa alkoi virrata huhujen perusteella eurooppaan. Ja hengenvaarallisen ja kalliin matkan järjestäjät olivat rikollisia. En usko, että monikaan todellisessa hädässä ollut sieltä pääsi varattomana mihinkään. Jos po.terroristejä ryhdydään auttammaan Suomessa luodaan varmasti uusi vältettävissä ollut ongelma

 • Ei tarvi ottaa vastaan eikä puuttua millään muotoa, vaikkakin heitä käy sääliksi. Äidit ovat olleet tietoisia mihin ryhtyivät. Meidän on suojeltava omaa kansaa terrorismiltä.

 • Eihän suomi saa maasta edes paperittomia niin mitenkä se voi sotkeutua suoraan terroristien tänne hommaamiseen nytkin kelan rahoista menee jo % yli 20 elintaso pakolaisille.. Eikö pitäisi laittaa suomalaisten asiat ensin kuntoon. Onko meidän politikoilla pätemisen tarve tärkeysjärjestys ilmasto pakolaiset ja nyt terroristi. Eikö teitä politiikot pelota näillä toimilla Suomessa on kohta semmoset järjestöt liikkeessä että siellä ei enää kysytä mitä saa tehdä ei kannata tehdä semmosta politiikkaa että oma kansa on mopin osassa.

 • Heitä ei pidä lähteä auttamaan. Kärsikööt seuraukset, itse ovat sinne menneet.
  Lapsetkin ovat nähneet niin paljon raakuutta, vaikea tietää heistä, mutta opetus on ollut, että ihmisen saa tappaa.
  Tässä yhteydessä haluan ottaa esiin myös täällä olevien musliminaisten pukeutumisen. Tänään vastaani tuli nainen, joka oli peitetty kokonaan, musta vaate peitti koko naisen ja lisäksi hänellä oli mustat aurinkolasit. Suomen pitäisi seurata Tanskan esimerkkiä ja kieltää itsensä peittämisen. Maassa maan tavalla, näin on myös presidenttimme sanonut. Eikä naisten silpomistakaan ole kai saatu loppumaan.

 • Ei pidä tuoda tänne vaan tuomiolle Irakissa jossa on kunnon rangaistukset terrorismista! Lapsia ei pidä hakea vaan jos halutaan jotain tehdä niin voi apua antaa sinne leirille, mutta sitäkin jonkin järjestön.kautta!

 • Lapset tarvitsevat päätöksen, joka oikeasti palvelee lapsen etua. Heidän kannaltaan katsottuna äitien valinnat ovat olleet vastuuttomia. Voiko muuta ajatella äidistä, joka valitsee vapaaehtoisesti ja tietoisesti lapsensa kasvuympäristöksi sota-alueen, terroristijärjestö Isin kalifaatin, ja hankkii noissa oloissa lisää lapsia?
  Lapsen erottaminen äidistään pakkokeinoin on raastavaa, mutta uskoisi lapsensa parasta ajattelevan äidin antavan lapsensa vapaaehtoisesti turvaan kotimaahan. Epäinhimillisissä aavikkoleirioloissa elävien lapsien pitäisi saada välittömästi apua valtiolta tai kansainvälisiltä järjestöiltä ja etenkin suomalaiset orpolapset tuotava Suomeen.
  Aikuiset, jotka ovat vapaaehtoisesti jättäneet kotimaansa, hylänneet suomalaisen yhteiskunnan ja elämäntavan ja valinneet Isis-ideologian vastaavat itse tekemisistään. Suomalaisen, eurooppalaisen tai kansainvälisen oikeuden on ratkaistava ovatko he syyllistyneet laittomuuksiin. Terroristisessa tarkoituksessa muuttaneet, terroristijärjestöön liittyneet ja ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneet on tuomittava rikollisina.

 • EI.
  Jos sitä rahaa on; Suomi voisi esim laittaa elämänsä Suomea rakentaneiden eli vanhustensa asiat inhimilliseen kuntoon, sekä heidän koulutetuille hoitajilleen asialliset palkkaukset vastaamaan tätä päivää. Järki nyt käteen!

 • Heitä tulisi auttaa, jos heidät on pakotettu mukaan, väkivallalla uhaten tai liittyivät omasta vapaasta tahdosta, niin heitä ei tulisi laskea maahan, ellei he suostu noudattamaan suomen lainsäädäntöjä. Heidän tulisi olla täysin aseettomia ja päihteettömiä. Jos he ei suostu noudattamaan suomen lainsäädäntöjä, heitä ei tulisi laskea maahan. Ensi alkuun on hyvin tärkeä aloittaa psykologin arviointi ja pakollinen lääkärissä käynti he olisivat alussa valvonnan alaisena, jossa valvomme heidän käyttäytymistä ja sosiaalimedian käyttöä tulisi rajoitta erityisesti ulkomaissa ja kotimaan yhteyksissä ja sitä myös tulisi valvoa erityisen tarkasti ja lisäksi Lasten psykologin arviointi ja lääkärin tarkistus, tulisi hoitaa ennen perheen sijoittamista, Pyritään auttamaan mahdollisimman paljon erityisesti lapsia, joka on joutunut terrorin uhriksi, koska lapset on kehitysvaiheissa, eli kasvu iässä. Heitä tulisi auttaa mahdollisimman paljon ja tukea.

 • Minusta heistä ei yhtäkään pitäisi tuoda Suomeen, pikemmin auttaa siellä pääsemään jaloilleen. Näin turvaisimme, että radikalisoituneita ihmisiä ei tulisi aiheuttamaan turvallisuuteen liittyviä riskejä, jotka tällaisissa tapauksissa nousisivat liian suuriksi. En soisi heille maksettavan paluumatkoja, enkä oikeudenkäyntikuluja. Odotan heillä itsellään olevan rahoitusta palata, samalla pitäisi heillä itssellään olla varaa myös omiin oikeudenkäynteihinkin, itsensä puolustamiseksi. Kuitenkin, jokainen sieltä tulija olisi tarkistettava perusteellisesti. Onko meillä Suomessa varaa maksaa poliisivoimia tutkimaan heitä ja samalla myös vahtimaan, etteivät suunnittele mitään iskuja minnekkään päin. Ex- Isisillä saattaa olla juuri tämänkaltainen suunnitelma valoittaa maailma.

 • Suojelupoliisin arvio täytyy tehdä ensimmäisenä, ennenkuin voimme mitään aputoimia tehdä. Supo valvoo maahamme autettavia Isis-leirin suomalaisia koko ajan ja puhutamme heitä saapuessaan tänne. Jos on aihetta epäillä rikosta-, kansalliseen turvallisuuteen, tai laittomaan toimintaan liittyvää uhkaa, se katsotaan oikeudessa. Samalla, kun autettavia Isis-leirin suomalaisia puhutellaan, tästä kirjataan raportti ylle, josta saa tietoa kaikki muutkin viranomaiset tietojärjestelmässä (paikallisaluepoliisi, keskusrikospoliisi, rajavartiolaitos, tulli, puolustusvoimat armeija, rikosseuraamuslaitos, sisäministeriö, puolustusministeriö, oikeusministeriö, ulkoministeriö).

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat