Tiedote: Resurssit Al-Holin leirin parantamiseen

Liike Nyt kysyi nettiparlamentiltaan 24.-27.6. välisenä aikana millä tavoin Suomen tulisi toimia niiden kansalaistensa kanssa, jotka ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin kalifaattiin ja jääneet sen romahdettua jumiin Syyriaan Al-Holin aavikkoleirille.

Vastausvaihtoehtoja oli kolme:

  • Suomen tulisi keskittää käytettävissä olevat resurssit leirin olosuhteiden parantamiseen.
  • Suomen tulisi järjestää ainoastaan leirillä oleskelevien lasten paluu Suomeen.
  • Suomen tulisi järjestää sekä leirillä oleskelevien aikuisten että lasten paluu Suomeen.

Kyselyyn vastasi 2119 nettiparlamentin jäsentä. Enemmistö heistä, 65 %, oli sitä mieltä, että Suomen tulisi keskittää käytettävissä olevat resurssit Al-Holin leirin olosuhteiden parantamiseen. Vajaa kolmannes, 30 %, vastaajista näki, että Suomen tulisi järjestää ainoastaan leirillä oleskelevien alaikäisten paluu Suomeen. 5 % vastaajista oli sitä mieltä, että Suomen tulisi järjestää sekä leirillä oleskelevien aikuisten että lasten paluu Suomeen.

”Kaikilla Suomen kansalaisilla on oikeus palata kotimaahansa eikä heidän maahantuloaan voida estää,” muistuttaa Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo.

”Aikuiset henkilöt ovat tehneet tietoisen ja vapaaehtoisen valinnan matkustaessaan ulkomaille ja erityisesti konfliktialueelle, jonne Suomen valtio ei suosita ketään menemään. Samalla he ovat asettaneet omat lapsensa vaaraan. Valtiolla ei ole lakiin perustuvaa velvollisuutta järjestää tai maksaa näiden henkilöiden kotiinpaluuta. Tällaista velvoitetta ei ole konsulilainsäädännössä, kuten pääministeri Rinne eilen eduskunnan kyselytunnilla totesi. Suomeen itsenäisesti palaavien henkilöiden osalta on jokaisen tilanne arvioitava erikseen.”

”Tällä hetkellä olennaisinta on turvata mahdollisimman inhimilliset olosuhteet Al-Holin leirillä. Lasten tilanteeseen on kaikilta osin kiinnitettävä erityisen tarkkaa huomiota,” tiivistää Harkimo.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat