Tiedote: “Harry Harkimo: Onnistuminen vaatii kaikkien osallistumista”

”Menestyvissä firmoissa kaikki ajattelevat ja tekevät, eikä niin, että vain muutama ajattelee ja työntekijät vaan tekee. Samaa tarvitaan politiikkaan,” toteaa Liike Nytin puheenjohtaja, kansanedustaja Harry Harkimo.

”Politiikan selkein ongelma lienee laajasti tunnustettu: yhä harvempi osallistuu siihen. Vain joka kymmenes suomalainen kuuluu johonkin puolueeseen, aktiivitoimijoita heistä on vain pieni osa. Äänestysaktiivisuus laskee ja epäluottamus poliitikkojen ja politiikan kykyyn ratkaista ongelmia kasvaa.”

Harkimon mukaan Liike Nytin vastaus politiikan perusongelmaan on päätöksenteon joukkoistaminen, se, että entistä useampi haluaa ja pääsee osallistumaan päätöksenteon eri vaiheisiin. Kansalaiset täytyy saada mukaan miettimään ratkaisuja heitä itseään koskeviin asioihin. Voimme onnistua vain, jos kaikilla on mahdollisuus osallistua.

”Jos kansalaiset otetaan laajemmin mukaan sekä poliittiseen valmisteluun että päätösten tekoon, a) kansalaisten luottamus politiikkaan vahvistuu, b) osallistuminen yhteiseen tekemiseen on helpompaa, c) kiinnostus ja ymmärrys politiikasta laajenee, d) päätösten laatu paranee, e) päätösten hyväksyttävyys vahvistuu ja f) yhteiskunnasta tulee ketterämpi,” Harkimo näkee.

Liike Nyt on poliittinen kansanliike. Se perustettiin edistämään ja kehittämään demokratiaa tämän päivän Suomessa ja vastaamaan niihin haasteisiin, joita poliittinen järjestelmä nykyään kohtaa.

”Politiikan joukkoistaminen ei ole sama asia kuin suora demokratia. Joukkoistaminen on edustuksellisen demokratian kehittämistä. Päättäjät valitaan edelleen vaaleilla ja päättäjät myös lopulta päättävät. Kehittäminen tarkoittaa sitä, että vaikka vaaleilla valitut tekevät päätökset, ihmisillä olisi helpompaa osallistua noiden päätösten valmisteluun, osallistua politiikan dialogiin, osallistua osin myös varsinaiseen päätöksentekoon sekä asettua mahdollisimman mutkattomasti itse ehdokkaiksi vaaleissa. Tätä kaikkea Liike Nyt edistää,” Harkimo kiteyttää.

  • Juurikin näin. Kyllä ison porukan osallistuminen päätöksentekoon tai päätöksen tekoa tukemaan on avainasemassa lisäämään kiinnostusta politiikkaan. Välillä oma mielipide on juurikin suuremman ryhmän mukainen. Toisinaan se se taas poikkeaa ryhmän päätelmistä. Se on opettavaista.

    • Nimenomaan! Lähti jäi viime vaaleissa huomiotta. Nyt Lähti nousuun!

  • Hyvä. Suunta on erittäin oikea ja askel kerrallaan se saavutetaan.

  • Kylläpä näin.Suuret linjat ja päätökset tehdään usein kuulematta asiantuntijoita tai esimerkiksi palveluiden käyttäjiä. Aikaa ja rahaa tuhlataan istuntoihin, kokouksiin, toimimattomiin päätöksiin. Tämän sijaan voisi suorittaa tutkimusta, mitä tarvitaan. mitkä ovat tämän ajan vaatimukset tai miten asianmukaisesti päätös hyödyttää ihmisiä, kansalaisia. Viittaan tällä Sote uudistuksen epäonnistuneeseen päätöksenteko /hallintohimmeliin. Kustannukset veronmaksajille olivat valtavat ja lisää on tiedossa jatkossakin.

    yt. Päivi Ahokas Oulusta

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat