fbpx

Liike Nyt -eduskuntaryhmän ryhmäpuhe 19.9.2019

Valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (VNS 1/2019 vp)

Arvoisa puhemies,

Irakin turvallisuustilanne on vaikea ja monimutkainen. Vihanpito eri uskonnollista suuntausta edustavien sunnien ja shiiojen välillä sekä kurdien ja arabien välillä on aiheuttanut väkivaltaa menneisyydessä ja luo tummia pilviä maan tulevaisuuden ylle.

ISIS aiheutti paljon tuhoa ja kuolemaa Irakissa sekä repi edelleen sunnien ja shiiojen välejä. ISISiä vastaan taistelleet shiialaiset aseelliset ryhmät ovat myös syyllistyneet raakoihin ja toistuviin ihmisoikeusloukkauksiin. Nykyinen shiiavaltainen Irakin keskushallinto on kansaa repineen sodan jälkeen vaikeassa tilanteessa eikä väkivallan kierteestä olla pääsemässä helposti eroon.

Suomi on keskittänyt tukensa Irakin Kurdistanin itsehallintoalueen peshmergajoukoille. Ihmisoikeustilanne Kurdistanin alueella on maan paras, eikä peshmergajoukkojen osalta tai Kurdistanin alueelta Irakista ole raportoitu systemaattisista oikeudenloukkauksista. ISISin vastaiset taistelut ovat pitkälti keskittyneet Irakin Kurdistanin rajoille ja peshmergajoukot ovat osoittaneet kykynsä ja alueellisen merkityksensä ollessaan merkittävässä roolissa ISISin kukistamisessa koko alueella. Suomen tukea peshmergajoukoille voidaan siis pitää onnistuneena ja sen jatkamiselle myös tulevaisuudessa on vahvat perusteet.

Nykyisen shiiavaltaisen hallinnon turvallisuusjoukkojen tukemiseen liittyy monia avoimia kysymyksiä. Eurooppaan ja Suomeen kohdistunut turvapaikanhakijoiden aalto Irakista poikkesi aiemmin nähdystä. Suuri osa Eurooppaan ja Suomeen tulleista irakilaisista turvapaikanhakijoista oli sunneja. Useat heistä olivat kokeneet vainoa nimenomaan shiialaisten aseellisten ryhmittymien taholta. Monet noista ryhmittymistä on nykyään integroitu osaksi Irakin turvallisuusjoukkoja. Ne säilyttävät yhä omat komentoketjunsa ja syyllistyvät edelleen lukuisiin oikeudenloukkauksiin.

Sunnimiehille esimerkiksi Bagdadin alue on aika ajoin ollut näiden shiialaisten aseellisten ryhmittymien suunnalta kohdistuvan uhan takia niin vaarallinen paikka elää, että he ovat olleet tästä syystä oikeutettuja toissijaisen suojelun asemaan. Oikeudenloukkauksia näiden nykyisin osana Irakin turvallisuusjoukkoja olevien aseellisten shiialaisten ryhmien taholta on tapahtunut paljon ja tapahtuu yhä.

Irakin turvallisuusjoukoille annettava tuki luo todellisen riskin sille, että Suomi osoittaisi samalla tukea niille aseellisille shiialaisille ryhmille, jotka on integroitu osaksi turvallisuusjoukkoja. Tätä ei voi hyväksyä. On todellinen riski, että avustaessamme Irakin turvallisuusjoukkoja olisimme myös suoraan avustamassa näitä toistuviin oikeudenloukkauksiin syyllistyviä aseellisia shiialaisia ryhmiä. Ennen tuen osoittamista Irakin turvallisuusjoukoille on selvitettävä suuntautuuko Suomen tuki mahdollisesti oikeudenloukkauksiin syyllistyville tahoille ja vaikuttaisi siten kielteisesti väkivallankierteen lopettamiseen.

Kaiken Irakin keskushallinnolle ja turvallisuusjoukoille suuntautuvan tuen tulee olla ehdollista. Irakin hallinnolle ei tule antaa tukea missään muodossa ennen kuin se suostuu kunnioittamaan kansainvälisiä sopimuksia ja ottaa vastaan oman maansa kansalaiset. Kansainvälinen yhteistyö perustuu vastavuoroisuusperiaatteeseen. Mikäli Irak haluaa tukea maan jälleenrakennuksessa, tulee sen olla valmis allekirjoittamaan palautussopimus myös Suomen kanssa. Puheet siitä, että Irak ei ole valmis vastaanottamaan oman maansa kansalaisia ovat huonoja tekosyitä. Kyseessähän on pääasiassa nuoret miehet, jotka muutoinkin tarvitsevat vähiten valtion tukea, ja joita Irak juuri nyt kipeästi tarvitsisi jälleenrakentamaan omaa maataan.

EU-puheenjohtajamaana Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus saada palautuksista aikaan yleiseurooppalainen päätös EU-tasolla. Tulevaisuudessa ei saa tulla tilannetta, että mahdolliset irakilaiset turvapaikanhakijat valitsevat Euroopassa maan sen mukaan millä niistä on ja millä niistä ei ole palautussopimusta. Tarvitaan siis EU-tason päätöksiä ja toimenpiteitä tässäkin asiassa, jotta vapaa liikkuvuus Schengen-sopimusmaiden välillä voi jatkua myös tulevaisuudessa.  Palautussopimus on saatava aikaan pikaisesti, ja sen tekemiseksi on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön.

Liike Nyt hyväksyy tuen jatkamisen peshmergajoukoille. Suhtaudumme erittäin suurella varauksella Irakin turvallisuusjoukoille annettavaan tukeen, koska näemme siinä mahdollisia riskejä siitä, että tuen vaikutukset osoittautuisivat kielteisiksi.

Lopuksi: olemme ehdottomia siinä, että Irakin keskushallinnolle tai turvallisuusjoukoille ei tule osoittaa lanttiakaan tukea ennen kuin palautussopimus Suomen kanssa on allekirjoitettu. Irakin on kunnioitettava kansainvälisiä sopimuksia, joihin se on sitoutunut.

  • Erittäin hyvä kannanotto ja peshmerga joukkoja on tuettava koska heillä oli suuri rooli Isisin tuhoamisessa! Ja he ovat eniten kärsineet Isisksen julmuuksista, raiskauksista ja murhista!

Kirjoittanut Liike Nyt

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.