Viikkokirje

Menossa mukana Liike Nytin viikkokirje!

Mitä nyt eduskunnassa? 
Lähetekeskustelussa huomenna mm. työttömyysturvalain ja työttömyysetuuksien rahoitusta koskevaa (aktiivimalli) muutosta koskeva esitys. Toisessa käsittelyssä pienten eläkkeiden korottaminen. Tällä viikolla aletaan myös valmistautumaan vaihtoehtobudjettien käsittelyyn.

Viime perjantaina tulevaisuusvaliokunta järjesti julkisen kuulemisen. Se liittyy viime viikolla vietettyyn Politiikkaviikkoon, joka on valtakunnallinen yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemaviikko nuorille. Tänä vuonna viikon teemana oli politiikan uudistaminen. Nuoret pääsivät itse suunnittelemaan uusia tapoja siihen, miten nuoret saisivat äänensä kuuluviin yhteiskunnassa. Nuorten näkemyksiin voi tutustua katsomalla tallenteen tilaisuudesta. 


Mitä nyt, eduskuntaryhmän pääsihteeri Karoliina Kähönen – mitä pääsihteeri tekee ja millaista työsi on ollut?
“Pää­sih­tee­ri joh­taa edus­kun­ta­ryh­män kans­li­aa, joka avus­taa edus­kun­ta­ryh­mää lain­sää­dän­tö­työs­sä ja po­liit­ti­sen toi­min­nan suun­nit­te­lus­sa ja or­ga­ni­soin­nis­sa. Pää­sih­tee­ri toi­mii esi­mie­he­nä, vastaa ta­lous- ja hen­ki­lö­hal­lin­nos­ta ja esimerkiksi ryhmäkokouksen päätösten toimeenpanosta. Työ on tuntunut upealta: saan työskennellä ihailemieni ja arvostettujen ihmisten seurassa, siitä olen kiitollinen päivittäin. Opin jatkuvasti. Vaikka olemme pieni ryhmä vielä, meillä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin eduskuntaryhmillä. Pääsihteerikollegat ovat mukavaa väkeä! Tällä hetkellä itseäni innostaa myös tuleva puolue. Odotan Liike Nytin yhtenä perustajana innolla uutta vaihetta Liikkeen rakentamisessa.”

Helsingissä tavataan 5.12.!
Oletko pääkaupunkiseudulla 5.12.? Liike Nyt kokoontuu Afterworkiin aktiivien kanssa. Tarkemmat tiedot lähempänä. Tule mukaan juttelemaan ja keskustelemaan! Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat