Ulkomailta töihin tai opiskelemaan Suomeen? Otetaan käyttöön D-viisumi.

Kansallinen D-viisumi on käytössä useassa Schengen-alueen maassa. Sen voivat saada henkilöt, joilla on mm. opiskelun tai työn vuoksi peruste oleskella määräaikaisesti jossakin Schengen-alueen maassa. D-viisumi oikeuttaa normaalia viisumia pidempiaikaisempaan oleskeluun ja sellaisen voi saada oleskeluvan hakuprosessia nopeammalla hakumenettelyllä. D-viisumi ei tuo haltijalleen oikeutta sosiaaliturvaan tai maksuttomaan terveydenhuoltoon.

Kansallinen D-viisumi tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa. Se toisi toivottua dynamiikkaa työperäiseen maahanmuuttoon ja laskisi maahanmuutosta yhteiskunnalle koituvia kustannuksia. Lisäksi se helpottaisi ulkomaalaisten opiskelijoiden saapumista opintoihin ajoissa. Voittajia olisivat siis kaikki muut, paitsi ne, joiden motiivit Suomeen tuloon ovat muut kuin itse työnteko.

Nykyinen hallitus ja monet muut tahot haluavat nostaa Suomen työllisyysastetta lisäämällä työperusteista maahanmuuttoa. Nykyään lähtökohtainen tilanne on tyypillisesti se, että Suomeen työhön tulevat asettuvat maahan ja pääsevät perheineen välittömästi asumisperusteisen sosiaaliturvan piiriin. Onko tämä se malli, josta Suomi hyötyy eniten? Viisumisäännöstöön pohjautuva työperäinen maahantulo soveltuisi käyttöön, jos Suomeen halutaan ennemmin tilapäisesti maassa oleskelevaa työvoimaa, joka paikkaa mahdollista työvoimapulaa.

Yhteiskunnallisen keskustelun paikka on siinä, miten järkevä on nykyinen malli, jossa Suomeen matalapalkka-aloille töihin tulevat ulkomaalaiset nostavat osan tuloistaan sosiaaliturvan kautta. Summat voivat nousta suuriksikin, jos työtä tekevä ulkomaalainen tuo Suomeen perheensä elämään sosiaaliturvan varassa.

Nykymuotoisen työperäisen maahanmuuton ongelmana edellä esitetyn lisäksi ovat raskaat ja aikaa vievät oleskelulupien hakuprosessit. D-viisumi nopeuttaisi prosesseja ja niitä voitaisiin myöntää suoraan myös työvoimapulasta kärsiville matalapalkka-aloille, jotka on vapautettu saatavuusharkinnan piiristä.

Toinen D-viisumista hyötyvä ryhmä olisi ulkomaalaiset opiskelijat. Opiskelijoiden kohdalla pääasiallinen ongelma on hakemusprosessien kesto. Opintoihin hyväksymisen ja niiden aloituksen välinen aika on lyhyt. Kasvavien hakemusmäärien vuoksi monet ovat myöhästyneet opintojen alusta tai jopa menettäneet opiskelupaikkansa odotellessaan oleskelulupakorttia ulkomailla. D-viisumi ratkaisisi tämän ongelman eikä se toisi aikaisempaan verrattuna muita muutoksia opiskelijoiden oleskeluoikeuksiin.

D-viisumin käyttöönotto olisi jo muualla Schengen-alueella käytössä oleva koeteltu ratkaisu. Aluksi sen soveltaminen voisi olla rajoitettua. Kokeilun pohjalta voitaisiin tehdä laajempi tarkastelu eri soveltamismahdollisuuksista.

Malli ei ole ongelmaton ja esimerkiksi ulkomaalaisten oikeudellinen asema tulisi arvioida. Lisäksi huomioon tulisi erityisesti ottaa vaikutukset kansalliseen turvallisuuteen. Nopeutetun ja paikoin kevennetyn hakemuskäsittelyn ei ole tarkoitus tulla uudeksi väyläksi rikollisille, laittomalle maahanmuutolle tai turvapaikanhakijoille.

D-viisumi selkiyttäisi maahantulon pelisääntöjä ja sen hallittu käyttöönotto hyödyttäisi kaikkia osapuolia. On myös syytä todeta, että oleskeluluvan hakeminen D-viisumin saamisen jälkeen jollakin muulla perusteella säilyisi edelleen mahdollisena kaikille ulkomaalaisille, mikäli joku oleskelulupaperuste täyttyy. Vaikka Suomen kestävyysvajetta tai työllisyyshaasteita ei pääsääntöisesti paranneta ulkomaisella työvoimalla, vaan myös työttömät suomalaiset on saatava töihin, on silti syytä ymmärtää, että tulevaisuudessa Suomi tarvitsee myös työperäistä maahanmuuttoa. Siksi sen säännöistä on syytä tehdä sellaiset, että ne toimivat kaikkien kannalta. D-viisumi on ratkaisu moneen nykyiseen ongelmaan ja se edustaa visiota tulevaisuuden maahanmuutosta.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat