AihealueSote

Blogi: Pidetään huolta ikäihmisistämme!

Hyvinvointiyhteiskunnan toimivuutta mittaa parhaiten se kuinka huolehdimme heistä, jotka huonoimmin osaavat pitää puoliaan eli lapsista ja ikääntyneistä. Tällä viikolla eduskunnassa käsiteltiin Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja siihen kohdistuvia muutosvoimia. Nyt haluan sanoa muutaman asian ikäihmisten puolesta. Monella ikäihmisellä sodan tuomat epävarmat ajat ovat muistissa...

Miten valinnanvapausesitys vaikuttaa kustannusten hillinnän tavoitteeseen? Ministeri Saarikko vastaa

Yhtenä koko sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista on hillitä kustannusten kasvua 3 miljardilla eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä. Tavoite koskee koko uudistusta ja valinnanvapaus on tätä kokonaisuutta. Maakuntalaissa ja laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (HE 15/2017) säädettäisiin maakuntien rahoituksesta. Maakuntien rahoituslain myötä sosiaali...

Suomen Psykologiliitto: Tulevista sote-keskuksista puuttuu mielenterveysosaaminen

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu asiakirjamalliluonnoksia sote- ja maakuntauudistukseen liittyen. Luonnosten lausuntoaika päättyi torstaina 3.5.2018. Kokonaisuuteen kuuluu Palvelukuvaus-asiakirja, jossa kuvataan tulevien sote-keskusten tehtäviä ja tavoitteita. Psykologiliitto on tyrmistynyt huomatessaan, että psykologit puuttuvat kokonaan Palvelukuvaus-asiakirjasta ja siten niistä...

Liike Nyt kysyi, nostaako sote verojamme. Näin ministeri Saarikko vastaa!

Soteen liittyvässä veroratkaisussa siirretään tuloveroja kunnilta valtiolle muokkaamalla yhteisöveron jako-osuuksia sekä ansiotuloveroperusteita. Ansiotuloverotuksen muutos toteutetaan verovelvollisten näkökulmasta mahdollisimman neutraalisti, samalla huolehtien siitä, että työn verotus ei kiristy eikä kokonaisveroaste nouse. Valtion tuloverolla korvataan kunnallisveroa mutta kokonaisverorasitus...

Palkkaharmonisaatio ja kolmen miljardin kustannusten hillintä: Ministeri Saarikko vastaa

Palkkaharmonisaatio ja kolmen miljardin kustannusten hillintä – ei mitään toivoa toteutua? Palkkaharmonisaatio Palkkaharmonisoinnin aiheuttamasta lisäkustannuksesta on esitetty hyvinkin paljon näkemyksiä. Tällä hetkellä palkkaharmonisoinnin kustannusvaikutuksia ei pystytä arvioimaan tarkasti, sillä siirtyvä henkilöstö pystytään kartoittamaan vasta lakien voimaan tulon jälkeen. Palkkojen...

Ministeri Saarikko vastaa rohkeasti Liike Nytin kiperiin sote-kysymyksiin

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko vastaa Liike Nytin esittämiin sote-kysymyksiin. Miksi kuntayhtymäpohjainen Siun sote tai Eksote ei voi olla ratkaisu koko Suomelle, miksi tarvitaan maakuntarakenne? Miksi sote-rakennetta ei rakenneta ns. pakkokuntayhtymämallilla? Eksotessa ja SiunSotessa kyse on lakisääteisen kuntayhtymän eli sairaanhoitopiirin pohjalta rakennetusta järjestelmästä...

Satoja miljoonia malliin, jota ei ehkä tule

Sosiaali- ja terveyspoliittinen uudistusyritys alkaa olla kriittisessä pisteessä. Olen ottanut monissa kirjoituksissa kantaa sen sisältöön ja sen rahoitukseen. Tästä en halua puhua enempää nyt. Sen sijaan haluan kiinnittää huomioni epävarman uudistuksen käynnissä oleviin valmistelutöihin. Nyt siis valmistellaan täyttä häkää uudistusta, jonka pohjana olevaa lakia ei vielä edes ole säädetty...

Terveydenhuollon ammattilainen: Sekava sote stressaa terveysalan ihmisiä

Sote-uudistuksen pääpaino on peruspalveluissa, palveluiden uudistamisessa ja tehostamisessa. Digitalisaation merkitystä on korostettu kovasti. Verkkopalveluita lisäämällä säästetään aikaa ja vähennetään asiakkaan matkustamista. Valinnanvapauden tavoitteena on parantaa palveluihin pääsyä ja antaa kansalaiselle vapaus valita palveluntuottaja. Kuulostaa hienolta, mutta edelleen en ymmärrä mihin me...

Sote – aloittelijan tietopaketti

Eduskunnan käsittelyssä oleva sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteen ja palvelujen uudistusta. Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta sekä hillitä kustannuksia. Tällä hetkellä kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-uudistuksessa vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18...

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat