fbpx

Eettiset säännöt

Liike Nyt -puolueen eettiset säännöt

Eettisten sääntöjen on tarkoitus luoda kaikille Liike Nyt -puolueen toiminnassa mukana oleville ymmärrys siitä, millaisiin käyttäytymistä ja toimintaa koskeviin pelisääntöihin he ovat sitoutuneet, ja mitä heiltä odotetaan. Liikkeen tarkoituksen toteutumiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on laadittu jokaista koskevat eettiset säännöt.

Käyttäytymistä koskevat säännöt

Liike Nyt -puolueessa ei ole tilaa epäasialliselle käytökselle. Puolueen toiminnassa mukana olevan on käyttäydyttävä asiallisesti ja kunnioittavasti kaikkia kohtaan, myös silloin, kun mielipiteet eriävät. Puolueessa ei hyväksytä rasismia, syrjintää tai häirintää. Epäasiallisesti käyttäytyvä puolueen jäsen voidaan puoluehallituksen päätöksellä erottaa puolueesta. Rikostuomion saaneen jäsenen edellytykset jatkaa puolueen jäsenenä käsittelee puoluehallitus.

Oikeus mielipiteeseen

Mielipiteen- ja sananvapaus ovat perusarvojamme. Niiden toteutumiseen kuuluu yksiselitteisesti vastuu. Liike on asiakeskeinen puolue ja politiikkamme perustuu tutkittuun tietoon. Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on mahdollista ainoastaan silloin, kun se pohjautuu tosiasioihin. Liikkeen poliittinen viitekehys muodostuu kuudesta perusperiaatteesta. Vastakkaiset mielipiteet kuuluvat politiikkaan ja niitä saa esittää myös Liikkeen sisällä. Tarkoitushakuinen vastakkainasettelu ja provosointi ei ole kuitenkaan hyväksyttävää. Asiat väittelevät ja parhaiten perusteltu idea voittaa. Liikkeessä mukana olevia rohkaistaan esittämään uusia ideoita ja keskustelemaan argumentoiden.

Avoimuus ja luottamus

Liike Nyt tuo politiikkaan avoimuutta ja uusia toimintatapoja tarjoamalla alustan avoimelle keskustelulle ja vaikuttamiselle. Hyvät ideat ja uudistukset pitää toteuttaa on niiden esittäjä kuka tahansa. Liikkeessä mukana olevien tulee toiminnassaan edistää avoimuutta. Avoimuuteen liittyy myös luottamus. Sujuva sisäinen ja ulkoinen viestintä lisäävät luottamusta. Vuorovaikutus toimii parhaiten avoimessa ilmapiirissä, jossa toisia kunnioitetaan. Yksityisiin tietoihin ja puolueen sisäisiin asioihin liittyvien yksityiskohtien on pysyttävä luottamuksellisina. Luottamustehtävissä olevien tulee myös noudattaa lakia tietojen jakamisen osalta.

Integriteetti luottamustehtävissä

Liikkeen luottamushenkilöiden on oltava rehellisiä ja toimittava avoimesti luottamustehtävissään. Luottamustehtävissä toimivien tulee kunnioittaa Liikkeen toimintaperiaatteita ja kuutta perusperiaatetta. Luottamushenkilöt saavat mandaattinsa kuntalaisilta ja kansalaisilta. Tästä syystä luottamushenkilöiden tulee olla aktiivisesti vuorovaikutuksessa heidän kanssaan eri kanavien kautta. Liikkeen päättäjien tulee ottaa päätöksenteossa huomioon Nettiparlamentin äänestykset ja keskustelut. Epärehellisyys ja korruptio eivät ole hyväksyttyä Liikkeessä. Pyrimme avoimuudella ja rehellisyydellä kitkemään korruptiota.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.