fbpx

Ehdokaskriteerit

Liike Nyt ajaa avointa ja läpinäkyvää päätöksentekoa. Tämän vuoksi Liike Nytin kansanedustajaehdokkaat ovat sitoutuneet Liikkeen nettiparlamentin päättämiin ehdokaskriteereihin.

Liike Nytin kansanedustaja sitoutuu istumaan eduskunnassa enintään kaksi eduskuntavaalikautta

Poliitikko ei ole ammatti. Kaksi kautta on tapa saada uusia kykyjä eduskuntaan sekä taata jatkuva uudistuminen ja kehittyminen. Tämän kriteerin myötä mahdollistetaan se, että uudet ajatukset ja uudet ihmiset tulevat mukaan päätöksentekoon.

Ehdokas sitoutuu istumaan vain yhdellä vaaleilla valitulla pallilla

Tällä hetkellä noin 82 % kansanedustajista istuu myös kunnan- tai kaupunginvaltuustossa. Intressiristiriidat voivat lisätä korruptiota ja jarruttaa isoja uudistushankkeita.

Liike Nytin kansanedustaja istuu julkisessa omistustuksessa olevien yhtiöiden hallituspaikoilla ainoastaan, jos siihen on erityinen pätevyyden ja kokemuksen syy.

Osaamisen, kokemuksen ja pätevyyden pitää olla ensisijaisia valintakriteerejä. Luovutaan poliittisista virkanimityksistä.

Liike Nytin kansanedustajalla ei ole rikostaustaa

Liike Nytin kansanedustajilla ei ole rikostaustaa. Nettiparlamentin päätöksellä (61 %) poikkeuksen sääntöön tekee vähäinen rikos tai huomattavan pitkä aika tuomiosta. Näistä esimerkkinä ylinopeussakot tai nuoruudessa tehty yksittäinen merkitykseltään vähäinen rikos, kuten näpistys.

Miksi ehdokaskriteerejä tarvitaan?

Korruptio on yksi demokratiamme suurista uhista. Tällä hetkellä 163 edustajaa, eli 82 prosenttia istuvista kansanedustajista, on valtuutettuja omissa kotikunnissaan. Lisäksi 29 kansanedustajaa toimii kuntien tärkeimmillä vastuupaikoilla eli valtuustojen tai kunnanhallitusten puheenjohtajina. Lukuisat kansanedustajat toimivat myös jäseninä kunnanhallituksissa, kuntayhtymien valtuustoissa ja hallituksissa sekä muissa kuntien, kuntayhtymien, kuntien yhtiöiden ja säätiöiden luottamuselimissä.

Kaksoisroolit aiheuttavat intressiristiriitoja. Kun samat ihmiset ovat päättämässä samoista asioista useissa eri rooleissa, hämärtyy käsitys, minkä tahon etua ajetaan.

Poliittiset virkanimitykset kasaavat valtaa tietyille tahoille ja henkilöille. Liike Nyt pohjaa päätöksenteon tutkittuun tietoon ja ihmisten kokemuksiin. Virat ja asemat tulisi jakaa aina pätevyyden ja kokemuksen mukaan.

Tällä hetkellä eduskunnassa lakeja säätää ihmiset, jotka ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin. Toistuvat ja vakavat rikokset vaikuttavat henkilön kykyyn toimia luottamukseen nojaavassa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

Liike Nytin kansanedustajat sitoutuvat avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen päätöksenteossa.

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.