fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
472

Ehdokas: Annika Ingraeus

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Annika Ingraeus, 49-vuotias kahden nuoren äiti, yksinhuoltaja, tasa-arvon kannattaja ja innokas juoksija. Työskentelen terveydenhoitajana neuvolassa julkisella sektorilla, Espoossa.

Politiikassa olen ensin keltanokka, mutta kuten terveydenhuollossa, asiantuntijoiden kuuleminen, konsultointi ja yhteistyö on tärkeää myös eduskuntatyössä ja “ota selvää”- asenteella päästään hyvään lopputulokseen. Antaessasi äänesi minulle lupaan, että saat lainsäätäjäksi ihmisen, joka haluaa tehdä hyviä valintoja tavallisen suomalaisen arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Haluan tuoda omalta osaltani eduskuntaan raikasta, rohkeaa, reilua ja analyyttistä keskustelua ja päätöksiin lisää inhimillistä näkökulmaa. Tuon tullessani myös tuoretta tietoa ja kokemusta työstä ruohonjuuritasolla terveydenhuollossa ja tavallisen lapsiperheen, yksinhuoltajan arjesta. Äänestämällä vaaleissa, voit vaikuttaa siihen, millaista Suomea rakennamme seuraavina vuosina. Saat oman äänesi kuuluviin myös Liike Nyt - nettiparlamentin kautta, jossa pääset äänestämään Sinulle tärkeistä asioista myös vaalikaudella.

Haluan nostaa esiin ennaltaehkäisevän työn merkityksen erityisesti lapsiperheiden, lasten ja nuorten kohdalla. Perheiden tukeminen neuvolassa, yksilöllinen huomioiminen varhaiskasvatuksessa, koulussa, mielenterveystaitojen opettelu, seksuaalikasvatus ja varhainen puuttuminen mahdollistuu vain riittävien resurssien ja koulutuksen keinoin. Painopiste tulee siirtää ennaltaehkäisevään työhön! Terveydenhuollossa kaikki se, mikä onnistutaan ohjauksen keinoin saamaan oikeaan suuntaan ja kaikki se, mikä ei koskaan menekkään pieleen lapsen, nuoren, päihteidenkäyttäjän tai kenen tahansa terveytensä kanssa kamppailevan kohdalla, on inhimillisesti mittaamattoman arvokasta ja taloudellisesti kannattavaa. Lasten ja nuorten ääntä on kuunneltava entistä paremmin, ja heidän turvallista kasvuaan ja kehitystään on tuettava. Kaikille suomalaisille tulee olla tarjolla arvokas ja hyvä arki. Eriarvoisuus ei saa kasvaa enää yhtään ja lapsiperheköyhyys tulee poistaa maastamme kokonaan. Nämä kumpikaan eivät kuulu maailman onnellisimpien ihmisten elämään eivätkä hyvinvointivaltioon! Lapsuus, vanhuus, sairaudet ja vammaisuus tuovat kukin erilaista hoivan tarvetta ja tähän pitää hyvinvointiyhteiskunnan arvostavasti ja yksilöllisesti vastata. On selvää, että hoivaaminen vie aikaa ja tarvitsee paljon työvoimaa ja tuo siis kustannuksia, mutta samalla se luo hyvinvointia, auttaa, helpottaa kärsimystä ja tarjoaa usealle työpaikan! Riittävän nopea diagnosointi ja hoitoonpääsy pitää olla myös mahdollista kaikille. Terveyskeskusmaksuja ja lääkekuluja ei voi mielestäni nostaa lisäämättä samalla eriarvoistumista ja inhimillistä kärsimystä. Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen tehostaminen on yksi seuraavan vaalikauden suurista haasteista! Jokaisen kansalaisen oma eettinen valinta on mm. kierrättää, vähentää lentämistä, autoilua ja punaisen lihan syöntiä, mutta nämä eivät enää yksin riitä. Tarvitaan myös lakeja, veroja ja tukia, joilla kansalaisia ja yrityksiä ohjataan oikeaan suuntaa, kohti luonnon kannalta kestävää tulevaisuutta. Olemme velkaa lapsille ja nuorille sen, että teemme nyt rohkeita ja raskaita päätöksiä ja annamme heillekin mahdollisuuden nauttia luonnosta ja luomme uskoa tulevaisuuteen.

Tehdään oikeita päätöksiä yhdessä ja säilytetään Suomen arvokkaita asioita: korkea koulutustaso, hyvinvointi, onnellisuus, turvallisuus ja puhdas luonto.

Siirtäisin painopistettä yhä enemmän ennaltaehkäisevään työhön: terveydenhuoltoon, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen. Lisäämällä sinne resursseja kautta linjan sen suuren vaikuttavuuden vuoksi. Neuvolassa, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa sekä mielenterveystyössä on oltava aikaa yksilölliseen ohjaukseen ja varhaiseen tukeen. Terveydenhuollon yleisen toimivuuden parantamiseksi ja eriarvoisuuden poistamiseksi lisäisin lääkäri- ja hoitajaresursseja julkiseen perusterveydenhuoltoon, päivystystä vaativaan erikoissairaanhoitoon ja vanhustenhoitoon. Arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi lisäisin alalle hoitohenkilökuntaa, hoitopaikkoja, valinnan vapautta ja palveluiden valvontaa. Uudeksi ammattinimikkeeksi ehdotan terveysasianajajaa, terveydenhuollon ammattilaista, joka pitää huolen, että hyvä hoito ja hoidon jatkuvuus toteutuu myös niiden kohdalla, jotka eivät sitä kovaäänisesti itse pysty vaatimaan. Lapsiperheköyhyyden poistamiseksi palauttaisin ensin yksinhuoltajakorotuksen lapsilisään tarkistettuna. Etsisin yhdessä kolmannen sektorin kanssa keinon turvata kaikille lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa perhetaustasta riippumatta ja ajaisin aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta ilman piilokuluja. Lasten ja nuorten harteille ei saa kasata murheita. Usko hyvään tulevaisuuteen on tärkeä! Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi nopeasti ajaisin asiaa lakien, verotuksen ja oikein kohdennettujen tukien keinoin. Vaikka uskon ihmiseen ja hyvyyteen, tutkimukset todistavat meidän ihmisten olevan mielihyvähakuisia ja itsekkäitä ilman rajoituksia ja valvontaa. Meidän tulee kuulla nuorten hätää tulevaisuudesta ja tehdä isoja päätöksiä ja pian!

Teen sudokuja ennen nukkumaanmenoa, jos haluan nollata ajatukset. Olen parantumaton tilannekoomikko ja toisten sparraaja, intohimoinen kaupunkipyöräilijä ja innokas kierrättäjä. Olen asunut lapsena eri puolilla Suomea ja puhun tarvittaessa useita eri murteita. Rakastan musikaaleja ja elokuvia, tykkään tanssia ja kuunnella musiikkia.

Teemat

Ennaltaehkäisevä työ, huomio lasten ja nuorten hyvinvointiin 40 %
Eriarvoistumisen pysäyttäminen hyvinvointi-Suomessa 30 %
Ilmastonmuutoksen torjumiseen vauhtia ja rohkeita päätöksiä 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.