< Näytä kaikki ehdokkaat
78

Ehdokas: Ari Haapasaari

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen asunut Savonlinnassa n. 20 vuotta. Kotoisin olen Punkaharjulta, jossa edelleen vietän paljon aikaa varsinkin kesäisin. Koulutustaustani on metsätalous- sekä ympäristöteknologian insinööri ja olen myös auskultoinut opettajaksi. Julkisen sektorin palvelusta on kertynyt eri työnantajilla yli 30 vuotta. Kuntapolitiikan merkitys erityisesti arjen toiminnoille ja turvallisuudelle on suuri. Savonlinnalaisessa päätöksenteossa tarvitaan rakentavampaa politiikkaa sen kaikilla tasoilla. Tarvitsemme päättäjiä jotka kokoavat, sen sijaan että hajottavat. Liian paljon on ollut julkisuudessa esillä negatiivissävytteistä päätöksentekoa ja lehtikirjoittelua. Poliittinen pelikenttä kaipaa muutosta. Tarvitsemme järkevämpää, emme vastarantaista politiikkaa. Ei pidä epäröidä pienen modernin puolueen kykyä muuttaa maailmaa. Se on itseasiassa ainoa tie muutokseen. Seuraavalla vaalikaudella tulee: -lisätä yhteistyötä naapurikuntien kanssa ja etsiä sitä kautta synenergiaetuja, koska kuntatalous tulee entisestään kiristymään -hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia esimerkiksi tukipalveluiden, toimialojen sekä palvelujen yhdistämisen kautta. -tukea teatterin toimintaa. Jo ihan siitäkin syystä, että Savonlinna hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi v. 2026. -edistää turvallisuussyistä hanketta kevyenliikenteenväylän saamiseksi välille Punkasalmi-Suusalmi. -viestiä Ely-keskuksen suuntaan maantie no: 479 Punkasalmi-Purujärvi tiehanketta uuden päällysteen saamiseksi. -toteuttaa kysely kuntalaisille, seuroille sekä yhdistyksille liikuntapaikkojen kehittämiseksi ja mitä uusia liikuntapaikkoja mahdollisesti haluttaisiin.

Ryhtiä ja kokemusta päätöksentekoon!

Teemat

Vetovoimainen Savonlinna. Savonlinnan tulee panostaa kulttuurikaupungin mielikuvan ja muuttohalukkuuden kehitämiseen uusien työllistävien investointien, asumisen ja etätyömahdollisuuksien parantamisen kautta. Vetovoiman kehittäminen mahdollistuu elinkeinopolittisilla linjauksilla esim. tukien yrittäjien toimintaedellytyksiä kannustavalla elinkeinopolitiikalla, koska työpaikkojen kasvu on yksi menestyvän kaupungin mittari. 50 %
Ahdingossa olevan teatterin tukeminen. Kaupungin tulee tukea ahdingossa olevan teatterin toimintaa. Ihan siitäkin syystä, koska Savonlinna hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi v. 2026 . 20 %
Kauppatorin remontti. Kauppatorin remontti täytyy toteuttaa niin, että samalla uusitaan torikahvilat ja paviljongit kultturikaupungin ilmeeseen ja maisemaan sopiviksi. 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat