fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
179

Ehdokas: Ari Toropainen

Olen Ari Toropainen, 54-vuotias terveysalan asiantuntija ja yrittäjä.

Olen pyörittänyt Kouvolan Lääkärikeskusta menestyksekkäästi vuodesta 2005 aina vuoteen 2017 saakka. Kokemukseni Lääkärikeskuksen perustajana ja kehittäjänä tekee minusta asiantuntijan niin terveydenhuollon, työllistämisen kuin yrittäjyydenkin saralla. Minulle tärkeitä asioita ovatkin juuri nämä teemat. Yrittäjänä ymmärrän yritysmaailman moninaisia haasteita. Yrityksen perustaminen ja sen kehittäminen, sekä johtamisen haasteet tulevat selviksi ainoastaan oman tekemisen ja kokemuksen kautta. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen onkin minulle ensiarvoisen tärkeää. Terveydenhuollon koko toimintaympäristön ymmärtäminen ja sen tunteminen on hyödyllistä myös lainsäätäjälle. Minulla tätä ymmärrystä on. Bio- ja kiertotalous Suomessa ovat tulevaisuuden Nokia. Puupohjaiset polttoaineet ja materiaalit tulee saada kehityksen kärkeen.

Hoiva-alan yrittäjyysmahdollisuudet ja niiden kehittäminen ovat lähellä sydäntäni. Pienet, kodinomaiset hoitoyksiköt ovat tulevaisuutta. Meidän tulee myös jatkossa keskittyä enemmän terveydenhuollossa ennaltaehkäisyyn. Kun painopiste on ennaltaehkäisyssä, saavutamme oikeanlaisia säästöjä ja voimme samalla vähentää inhimillistä kärsimystä. Toimiva ennaltaehkäisy vaikuttaa suoraan myös työpoissaoloihin ja tätä kautta yrityksiin. Haluan olla helpottamassa työllistämistä. Tällä hetkellä yrittäjän kannalta suurin este yritystoiminnan laajentumiselle on ensimmäisen työntekijän palkkaaminen. Ehdotan, että ensimmäisen työntekijän koeaika on 12 kuukautta, toisen 10 kuukautta jne. Ensimmäisen vuoden jälkeen yritys ei enää pärjää ilman työntekijää. Koeajan kautta voimme lisätä pysyvää työllistymistä. Puupohjaisia polttoaineita ja materiaaleja pitää saada kehityksen kärkeen. Muoville on kehitettävä korvaavia materiaaleja. Olemassa olevan muovin sekä jätteen uudelleenkäyttöä tulee myös tehostaa entisestään.

Toimiva yritys työllistää.

Terveydenhuollossa digitaaliset palvelut ovat jo nykypäivää, ja tulevaisuudessa niitä voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Ennaltaehkäisyyn voidaan käyttää myös terveystarkastuksia, laboratoriotutkimuksia, varhaista puuttumista sekä erilaisia näyttöön perustuvia terapioita. Terveydenhuollon ja yrittäjyyden lisäksi minulla on myös kirvesmiestausta. Se taas auttaa ymmärtämään rakentamisen haasteita. Meidän tulee jatkossa järkevöittää myös rakentamiseen liittyvää byrokratiaa, ratkaista sisäilmaongelmia järkevällä ilmastoinnilla ja tukea luonnonmateriaalien käyttöä. Olen itse kohdannut yrittäjille tutun byrokratian ja säännösten viidakon perustaessani Kouvolan Lääkärikeskuksen. Tästä syystä pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että normistoa järkiperäistetään eduskunnassa pikaisesti ja tämän tuleekin olla yksi sen päätavoitteista.

Ympäristöasiat ja eläinsuojelu ovat myös lähellä sydäntäni. Perheeseeni kuuluukin kolme rescue-kissaa.

Teemat

Terveydenhuollon kehittäminen 35 %
Yrittäjyyden edistäminen ja työllistäminen 35 %
Bio- ja kiertotalous ja ympäristönsuojelu 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.