fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
281

Ehdokas: Erika Keski-Korhonen

Olen Erika Keski-Korhonen, 49-vuotias turvallisuusalan asiantuntija. Opiskelen virkani ohella turvallisuusalaa ja liiketaloutta. Sivutoimisesti olen tehnyt pienyrityksille turvallisuuteen ja jatkuvuuden hallintaan liittyviä projekteja mm. rakennus-, kuljetus- ja koulutusaloilla.

Haluan erityisesti nostaa esiin julkisen sektorin rakenteellisen korruption mahdollistavat ilmiöt ja tuoda kaikkein heikoimmin itseään puolustamaan kykenevien ihmisten ja heidän läheistensä äänen. Tämä näkyy esimerkiksi lääkkeettömien hoitojen, kuten psykoterapian, perheterapian ja 12 askeleen riippuvuuksien hoito-ohjelman alasajona. Jokaista vanhusta, vammaista, huostaanotettua sekä mielenterveys- ja päihderiippuvaista kohden, on keskimäärin 6 läheistä ja omaista, jotka taistelevat julkisen sektorin korruptoituneissa järjestelmissä oikeuksistaan. Kanteluprosessit ovat pitkiä, raskaita ja tehottomia ja samaan aikaan pitäisi kantaa huolta läheisestään. Moni omainen ja läheinen sairastuu työkyvyttömäksi taistellessaan läheisensä rinnalla tai puolesta asianmukaisesta hoidosta, hoivasta ja tuesta. Itsestä huolehtiminen ja oma toipuminen jää usein huomiotta elämäntilanteen kriisiytyessä ja läheistä auttaessa. Ihmiset eivät saa olla päättäjien ja virkamiesten keskinäistä, eikä poliittista kauppatavaraa. Myös päättäjät ja virkamiehet ovat meitä Suomessa asuvia varten. Helsingin virkamiehet ja päättäjät ovat meitä helsinkiläisiä varten. Malmin lentokenttä on hyvä esimerkki siitä, että virkamiehet tekevät helsinkiläisten tahdonvastaisia päätöksiä, eivätkä huomioi asukkaiden tahtotilaa säilyttää lentotoiminta ja muu alueen harrastetoiminta, saati sitä, että kyse on kansallisperinnöstä. Virka-asemaa ei saa käyttää omien intressien ja poliittisten pelien pelaamiseen, vaan kansalaisten ja kuntien asukkaiden eli yhteiskuntamme hyväksi.

Riippuvuudet, mielialaongelmat ja kipupotilaat ovat miljardibisnes, mitä nykyinen lainsäädäntö vahvasti tukee. Sijoitus- ja sarjayritykset ovat tunnistaneet nämä bisnesmahdollisuudet ja pyrkivät hyödyntämään sekä muuttamaan, kaikkein heikoimmin itseään puolustamaan kykenevien ihmisten kustannuksella, lainsäädäntöä omiin sijoitusintresseihin. Tämä ongelma koskettaa kaikenikäisiä. Haluan vaikuttaa siihen ettei ihmisen hädänalaista tilaa käytetä kauppatavarana yritysten tai yksilöiden henkilökohtaisissa uratavoitteissa tai sijoitusbisneksissä. Haluan vaikuttaa myös siihen ettei Suomen tai kunnan omaisuutta myydä vastoin kansan tahtoa. Erityisesti kohteet millä on merkitystä valmius- ja kriisiajan valmiudelle, ei tulisi yksityistää eikä myydä. Kansalla pitää olla reaaliaikainen mahdollisuus vaikuttaa asioihin koko vaalikauden ajan, ei pelkästään vaalipäivänä. Rakenteellinen korruptio mahdollistaa myös järjestäytyneen rikollisuuden ujuttautumisen valtarakenteisiin ja päätöksentekoelimiin hyvin nopeasti ja huomaamattomasti. Järjestelmä, missä kansalaiset pääsevät vaikuttamaan koko vaalikauden päätöksentekoon, ehkäisee mielivaltaisia päätöksiä sekä viran tai luottamustoimen väärinkäyttöä.

Kun lähdetään reilusti hoitamaan asioita, ne tulevat yleensä hoidettua.

Päihdehoitolaista puuttuu kokonaan toipuminen ja toipumisen määritelmä sekä oikeus toipumiskeskeisiin lääkkeettömiin hoitoihin. Esimerkiksi haittoja vähentävät toimenpiteet ovat saaneet juridisesti hoidollisen aseman säädöksissä, koska niistä käytetään termiä “haittoja vähentävä hoito”. Vieroitukseen tarkoitettuja korvauslääkkeitä käytetään asiakkuuksien sitomiseen voittoa tavoitteleviin yrityksiin, koska myös ne ovat saaneet juridisesti hoidollisen aseman lainsäädännössä termillä “korvaushoitolääke”. Lastensuojelua koskevissa säädöksissä yli 10-vuotiaan vanhemmat eivät saa tietoa lastensa terveydenhoidosta eikä lääkityksistä. Missään muussa instanssissa alaikäinen ei koskaan joudu asioimaan ja tekemään päätöksiä ilman edunvalvojaa kuin lääketeollisuuden kouluttaman lääkärin vastaanotolla. Alaikäinen ei ole missään nimessä riittävän kehittynyt päättämään keskushermoston kautta vaikuttavista lääkkeistä, joita ei ole testattu alaikäisillä. Huoltajat ovat viimekädessä vastuussa alaikäisen hoidosta ja turvallisuudesta. Tällaiset lait mahdollistavat myös epäeettiset ja laittomat lääketutkimukset alaikäisillä.

Olen neljän lapsen äiti. Neljän oman lapseni murrosikää ovat kasvattaneet minut lapsenlapseni mummiksi ja haluan, että lapsenlapseni ollessa aikuisuuden kynnyksellä, hänellä on oikeudenmukaisempi ja turvallisempi ympäristö elää.

Teemat

Huumeriippuvuuden kokonaisvaltainen, tehokas ja vaikuttava hoito 40 %
Läheisten tukeminen ja auttaminen 40 %
Stigman vähentäminen oman läheiskokemuksen avulla 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.