fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
186

Ehdokas: Hilkka Laikko

Olen 60-vuotias oikeustaistelija, Velallisten tuki ry;n vpj ja tiedottaja, markkinoinnin ammattilainen. Taistelu alkoi jo 90-luvun lamasta ja jatkuu edelleen nyt kaikkien väärin perustein velkaannutettujen puolesta. Olen tehnyt yhdistyksessä tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten ja kansanedustajien kanssa - paljon on saatu aikaan - paljon on vielä tekemättä.

Suomeen on muodostunut järjetön velanperintäjärjestelmä. Kunnat ja kaupungit siirtävät julkisoikeudelliset maksut, kuten sairaala- ja tk-laskut perintäyhtiöille, jolloin tuon valmiiksi ulosottokelpoisen saatavan päälle tulee monikymmenkertaiset kulut. Kuitenkin kuntia sitoo asiakasmaksulaki, jonka mukaan maksukyvyttömän tai pienituloisen laskuista pitää sopia, jopa antaa anteeksi kokonaan anteeksi. Perintäyhtiöiden laskutus yrittäjille on mielivaltaista. Yrittäjien ulosottomenettely on kohtuutonta. Summaariset menettelyt ja yksipuoliset tuomiot oikeudessa vääristävät kansalaisen oikeusturvaa, vaikka oikeusturva kuuluu kaikille. 400 000 maksuhäiriöistä, 600 000 ulosotossa, 700 000 köyhyydessä ja alaikäisistä köyhyydessä elää 110 000... Tämä on 5.5 miljoonaiselle kansalle liikaa.

Ulosoton tulospalkkaus 1895 lain perusteella poistettava. Velkojan vastuu pantin arvon säilymisestä on korostettava European Convention on Human rights perusteella. Kauppakaaren 9 luku 11§ nykyaikaistettava. Summaarinen menettely lopetettava oikeusistuimissa, kantajan on näytettävä saatavansa toteen todistein - ei pelkillä väitteillä. Yksipuolisten tuomioiden osalta edellytettävä oikeusistuimia huomioimaan, ennen tuomiota, Kuluttajasuoja-, perintä- ja korkolain sekä Oikeudenkäymiskaaren vaatimukset.

Moneenko kertaan yksi ja sama velka pitää maksaa - vai pitääkö?

Puolueeton selvitystyöryhmä selvittämään yksipuolisten tuomioiden lainmukaisuus sekä määrällisesti väärien tuomioiden saattaminen uudelle ratkaistavaksi. Lisää resursseja valvoville viranomaisille ja sekä mm. oikeusaputoimistojen ja velkajärjestelijöiden kouluttaminen.

Herkkä paikka sydämessä ovat eläinsuojelun kautta pelastetut koirat ja kissat. Heikommassa asemassa olevien, erityisesti lapsiperheiden, eläkeläisten ja vammaisten auttaminen.

Teemat

Velkaantuneiden ihmisten ahdingon poistaminen 40 %
Vääristyneen velanperintäjärjestelämän purkaminen 30 %
Oikeusturva kuuluu kaikille - myös yrittäjälle ja köyhälle 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.