< Näytä kaikki ehdokkaat
47

Ehdokas: Hilla Nummila

Olen ympäristöstä, taloudesta ja kaikesta innovatiivisesta toiminnasta kiinnostunut nainen. Minulle tärkeitä teemoja ovat mm. • Yhteistyön ja yhteisön merkitys – Tarmokas siltojen rakentaminen eri tahojen, kuten kuntien, yritysten, yhdistysten ja yksilöiden välille. Tämä on tärkeää niin kouluelämälle, kulttuurielämälle, matkailulle, talouselämälle, kuin yksittäisille ihmisillekin. • Positiivisen mielikuvan ja ilmapiirin luominen – Ei vain pintaa kiillottamalla, vaan syvemmin. On helppoa korostaa ja tsempata jo menestyvää, mutta yhtä tärkeää on nostaa ja tukea sitä, joka kompastui. On kyse sitten ihmisestä, asiasta tai projektista. • Naiset ja nuoret – Naisyrittäjät, verkostoituminen, taloustaitojen vahvistaminen. Nuorten kulttuuritoiminnan tukeminen, turvallinen koulutaival, mielenterveysongelmien ja velkaantumisen ehkäisy. • Ympäristö ja kierrätys – Ympäristöystävällinen ajattelu päätöksenteossa, kierrätyksen tehostaminen. • Kunta työnantajana – Henkilöstön kouluttaminen, johtajuuden kehittäminen, tehokas viestintä, työnhyvinvoinnin vahvistaminen ja ylläpito. • Avoin päätöksenteko ja keskustelu päättäjien ja kuntalaisten välillä – Kuntalaisten osallistaminen ja ottaminen huomioon siinä, miten asioita tuodaan päivänvaloon ja niistä tiedotetaan. Prosessissa on pyrittävä läpinäkyvyyteen, ja siihen, että jokaisella portaalla päätöksenteko kestää päivänvaloa. • Ryhmät, jotka eivät pidä itsestään meteliä – Vanhukset; eläkeikä kunnan arvokkaana jäsenenä. Tietotaidon siirtymisen ja itseilmaisun mahdollisuuden tukeminen. Vähemmistöt; turvallinen ilmapiiri esimerkiksi seksuaalivähemmistöille ja ulkomaalaisille. Eläimet; eläimen arvon nostaminen lemmikkinä ja tuotannossa.

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat