fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
483

Ehdokas: Ismo Nöjd

Olen yrittäjä ja lakimies Ismo Nöjd. Kolmen jo aikuisen tyttären isä. Olen ollut aktiivinen toimija niin yrittäjäjärjestössä kuin vapaaehtoisen maanpuolustuksen sarallakin, toimien mm. Uudenmaan Yrittäjät ry:n puheenjohtajana neljän vuoden ajan sekä Uudenmaan Reserviläispiiri ry:n puheenjohtajana kuuden vuoden ajan.

Länsimainen demokratia on puolustamisen arvoinen. Erityisesti sitä on oma maamme Suomi. Vapaassa demokratiassa kansa voi nostaa yhteiskunnalliset epäkohdat pelkäämättä esille ja vaikuttaa niiden korjaamiseksi, vaikkapa vaaleissa vaihtamalla poliittiset päätöksentekijät. Toimivan yhteiskunnan perusta luodaan sisäisellä ja ulkoisella turvallisuudella, jonka järjestämistavasta on demokraattisesti yhdessä päätetty. Vapaassa yhteiskunnassa voimme yhdessä päättää ja suunnata riittävät resurssit niin vanhusten, vajaakuntoisten ja lasten hoitoon ja suojeluun kuin ymäristönsuojeluun ja ilmastonmuutoksen rajoittamiseen. Sekä julkisen sektorin että yksityisten toimijoiden on oltava tässä työssä aktiivisesti mukana. Rikollisten ja muiden sisäistä turvallisuutta vaarantavien yksilöiden ja ilmiöiden vaikutus on rajoitettava ja poistettava tehokkaasti ja pikaisesti. Maanpuolustuksesta ja rajojen valvonnasta on pidettävä huolta niin Suomen omin kuin koko Euroopan yhteisin toimenpitein.

Toivon enemmän mahdollisuuksia kouluttautua ja tehdä mielekästä työtä sekä etätyön mahdollisuuksien lisäämistä. Vähennetään ruuhka-aikojen liikkumista tekniikan ja digitalisaation keinoin. Vanhusten hoivaan ja hoitoon uusia innovaatioita helpottamaan hoitajien työtaakkaa ja alentamaan kustannuksia. Toivon myös uuden tekniikan antavan hoitajille enemmän aikaa kohdata hoidettavansa. Edistäisin pienimuotoisten perheenomaisten hoivakotiyrittäjien toimintaa, en pidä monikansallisten hoivapalveluyritysten nykyistä toimintaa Suomessa hyväksyttävänä. En pidä hyvänä teollisuuden ja kaupan runsasta muovin käyttöä. Ylipakkaamista on vähennettävä ja uusiutuvien ja hajoavien esimerkiksi puukuitupohjaisten tuotteiden ja pakkausmateriaalien käyttöä on edistettävä. Suomalaisilla yrittäjillä on tässä paljon annettavaa. Päiväkotien, kodin, koulun, opintojen ja varusmiespalveluksen tulee muodostaa saumaton ketju syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Jokainen syrjäytynyt on kallis epäonnistuminen yhteiskunnalle ja tragedia perheelle ja yksilölle.

Turvallisuus takaa hyvinvoinnin.

Vanhustenhoitoon ja hoivaan esitän ihmislähtöisempää tapaa hoitaa asioita, kuten perheenomaisia hoivakoteja. Ylikansallinen business-ajattelu ja hoiva eivät sovi yhteen. Ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun osalta Suomen tulee näyttää esimerkkiä muille maille. Hyvät ratkaisumme, kuten vaikkapa kierrätys, ovat erinomaisia vientituotteita ulkomaille. Toimimalla itse vastuullisesti ja näyttämällä esimerkkiä, voimme kansainvälisissä yhteyksissä vaatia samaa muilta ja tarjota myös konkreettisia ratkaisuja ongelmiin. Aurinkoenergian ja tuulivoiman teknologiaa on voimakkaasti kehitettävä ja niiden kilpailukykyä parannettava ja käyttöönottoa edistettävä. Sisäisen turvallisuuden parantamiseksi poliisin henkilöstömäärä ja taloudelliset resurssit on nostettava riittävälle tasolle, jotta se selviytyy tehtävistään. Rikosten ennaltaehkäisykykyä on parannettava ja tehtyjen rikosten tutkintaa kehitettävä. Ulkoiselle turvallisuudelle ja maanpuolustukselle tulee osoittaa riittävät resurssit. Mielestäni koko nuorten aikuisten ikäluokka, sekä miehet että naiset, tulisi kutsua lääkärintarkastukseen ja henkilökohtaiseen haastatteluun nykytilanteen ja tulevaisuuden arviointia varten. Tämä korvaisi myös nykymuotoiset vain miehiä koskevat kutsunnat ja palvelisi samalla sekä puolustusvoimia että muuta yhteiskuntaa.

Tyttäremme perheessä on kolme lasta, jotka tuottavat viattomuudellaan ja välittömyydellään suurta iloa. Pienten lasten kehityksen seuraaminen ja siihen osallistuminen taas uudelleen parinkymmen vuoden jälkeen on suuri etuoikeus ja muistuttaa ihmisen elämän kiertokulusta. Tuntee, että on elämänpolun keskipisteessä. Muistaa omat isovanhempansa ja vanhempansa. Tuntee omat lapsensa ja lapsenlapsensa. On oman sukunsa viiden sukupolven keskiössä. Huikea tunne!

Teemat

Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu 35 %
Vanhustenhoito ja syrjäytymisen ehkäisy 35 %
Sisäinen ja ulkoinen turvallisuus 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.