< Näytä kaikki ehdokkaat
13

Ehdokas: Jaakko Laakso

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:
https://www.facebook.com/KuntavaaliehdokasJLaakso/videos

Olen 63-vuotias aktiivinen myynnin ammattilainen. Haluasin nostaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin yhdeksi tärkeimmistä teemoistani. Hyvinvointiin liittyy niin henkinen kuin fyysinenkin puoli. Koen tärkeäksi, että seurat ja yhteisöt, jotka toimivat nuorten parissa, saisivat toimintoihinsa enemmän suoraa tukea. Niin yhditysten kuin pienten yritysten tulisi saada helpommin ja pienemmällä byrokratialla työnkekijöitä oppisopimuskoulutukseen.

Aktiivinen ehdokas lasten ja nuorten asialla.

Teemat

Liikunnan merkityksen korostaminen kaikissa ikäryhmissä. 40 %
Yritysten työllistämisen ja oppisopimuskoulutuksen helpottaminen. 30 %
Lasten ja nuorten parissa toimivien seurojen ja yhdistysten tukeminen. 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat