fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
274

Ehdokas: Jalo Takala

Olen 71-vuotias viiden lapsen isä, isoisä ja kymmenlapsisen perheen vesa. Suurperheen jäsenenä opin sosiaaliseksi ja yritteliääksi. Arvostan oikeudenmukaisuutta, ahkeruutta, isänmaallisuutta ja rehellisyyttä, joiden arvomaailman mukaan itsekin elän. LiikeNyt:n kuusi yhteistä periaatetta sopivat erittäin hyvin elämänkatsomukseeni.

Useat vanhuksista ja eläkeläisistä elävät köyhyysloukussa. Monilla eläkkeet eivät riitä kunnolla edes asuntoon eikä ruokaan. Vanhuksista ei pidetä riittävästi huolta ja lähiomaisillakaan ei nykyyhteiskunnan kiireellisyydestä johtuen ole enää aikaa huolehtia omaisistaan. Vanhusten yksinäisyys ja heitteillejättö on sydäntäsärkevää. Ahtaalla olevien eläkeläisten verotusta on pienennettävä. Eläkeläisten ja vanhusten osalta pitää löytää pankkimaailmassa keinot, miten he voivat hoitaa pankkiasiat niin, että ei aina tarvitse siihen toista henkilöä. Terveydenhoidon osalta pitää lakiin kirjata lyhyemmät odotusajat hoitoon pääsystä, mikäli on kyseessä vakava sairaus, syöpä tms. Kuntien tulee selvittää yksiasuvien vanhusten terveyden- ja avuntarve. Nykyisellä digitekniikalla heille pystytään asentamaan kamerat, jolla etäseuranta on mahdollista.

Alkavaa yrittäjyyttä tulee yhteiskunnan tukea enemmän. Melkein kaikki isotkin yritykset ovat alkaneet "autotallista". Suomen on lisättävä vientiä ulkomaille ja kaupalliset lähettiläät eivät saa olla poliittisia virkoja. Heille on asetettava tulostavoitteet Suomen viennille kulloiseenkin maahan. Mikäli tavoitteet alittuu on palkattava tehokkaampi henkilö viennin lisäämiseksi. Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat rahastaneet törkeästi tonteista, joita on myyty rakennusurakoitsijoille, että muille asuntorakennuttajille. Suurin syy asuntojen kalleuteen, on juuri ollut tonttihintojen nousu. Toiseksi suurin syy on rakentamista koskeva "laki-viidakko", jota ei ole vieläkään neuvoteltu järkevälle tasolle. Ympäristöministeriön energiamääräykset saattavat aiheuttaa meille jatkossa ison määrän hometaloja, koska rakenteet eivät hengitä.

Tee elämässäsi aina hyviä tekoja, niin saat ne moninkertaisesti takaisin.

Turhan byrokratian ja määräysten purkamisella pystytään asuntojen hintoja laskemaan 15%. Väestösuojiakaan ei enää rakenneta kuin Albaniassa ja Suomessa. ARA:n tuotantoon on kehitettävä edullisempia asuntoratkaisuja. Olisi järkevämpää tukea ihmisiä kuin kiviseiniä. Markkinatalous ja kilpailu hoitaa, että asuntojen hinnat laskee kun asunnon osto-tai vuokrapäätöksen tekee asunnon omistaja/vuokralainen ja byrokratia vähenee huomattavasti. Kuntien kaavoitus pitäisi hoitaa tehokkaammin ja siten pystytään alentamaan asuntojen ja tonttien hintoja. Puurakentamisen osuutta voitaisiin nostaa matalempien kerrostalojen osalta. Energiatuotannossa pitäisi käyttää maalämpöä hyödyksi paljon enemmän. Koulukiusaaminen on loputtava. Jokaiseen kouluun pitää asentaa palautelaatikot, jonne kiusatut voi ilmoittaa kiusaajan nimen tekoineen. Mikäli oppilaitos ei yhdessä vanhempien kanssa saa kiusaamista loppumaan, tulisi asia siirtää virainomaisten hoidettavaksi.

Työttömyysturvaa saavia henkilöitä voitaisiin sijoittaa yrittäjien palvelukseen siten, että yrittäjät maksaisivat osan heidän palkastaan. Yrityselämässä pitäisi enemmän lisätä paikallista sopimista työajoista sekä työehdoista. Kaikkien eläinten ja lintujen hyvinvointi on minulle sydämen asia. Minulla on ollut mökillä jo 20-vuoden ajan ihana sama joutsenpariskunta, joista on tullut minun sydänystävät.

Teemat

Eläkeläisten ja vanhusten elämänlaadun parantaminen 35 %
Yrittäjyyden tukeminen 30 %
Pääkaupunkiseutuun saatava edullisempia asuntoja 35 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.