fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
490

Ehdokas: Jan Österlund

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Hangossa syntynyt 50-v Vantaalta. SafeIT:ssä tietohallintopäällikkönä ja osakkaana lakitoimisto Lexedith:ssä. Valtion palveluksessa 22 v. rikostutkinnan ja rikostiedustelutekniikan tehtävissä. Päävalmentaja 19-v naisten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueessa ja erikoisjoukkueiden valmentajana. Hyväntekeväisyyttä Lions Club Hki Herttoniemessä, jossa presidenttinä sain ns. 100%:n ansiomerkin.

Tärkeintä päätöksenteossa on asiantuntijatyön arvostaminen. Päätösten tulee perustua tutkittuun faktaan ja Suomen eturivin osaajat valmistelemaan asioita. Nykyisin se on politisoitunut jo valmisteluvaiheessa eikä valmistelutyössä anneta asiantuntijuudelle painoarvoa vaan tuodaan keskeneräisiä ja epäselviä ratkaisumalleja eikä niistä voida käydä aitoa keskustelua. LiikeNyt:n mallia haluan edistää koska se mahdollistaa aidon muutoksen - ”Siirretään valta takaisin kansalle”. Sen avulla saamme sitoutettua ihmiset päätöksiin koska heillä on aidosti toimiva kanava vaikuttaa asioiden valmisteluun koko prosessin ajan. Nykyisin kansa äänestää kerran neljässä vuodessa kuultuaan vaalilupauksia, joista suurin osa unohdetaan tulosten julkistamisen yhteydessä. LiikeNyt tarjoaa vaikuttamiskanavan jatkuvasti! Aion keskittyä seuraaviin keskeisiin, ajankohtmerkittäviin kokonaisuuksiin: Normien purku – niitä on liikaa. Emme voi suojella kaikkia kaikelta, vaan ihmisille ja yrityksille on anettava tilaa elää myös omin avuin. ”Liika normitus tappaa luovuuden” Digitalisaatio – loistava mahdollisuus kehittää ja tehostaa julkisten ja yksityisten sektoreiden palveluja. ”Tarpeeton byrogratia pois digitalisaation avulla” Tietosuoja – Henkilötietojen tehokkaampi suojaaminen ja valvontaviranomaisten laillisuusvalvonnan kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen. Ihmisillä tulee olla oikeus yksityisyyteen ja valta miten heidän tietojaan käsitellään. ”Oikeus ihmisen yksityisyyden suojaamiseen on viranomaisen velvollisuus” Kestävä kehitys – Itämeren suojelu on tärkeä asia henkilökohtaisesti, mutta myös muita on huomioitava. Nykyisin tehdään kestävää kehitystä populismi edellä huomioimatta päätösten kokonaisvaikutuksia. Päätökset, joilla on tavoitteet ilmaston ja ympäristömme suojelemiseksi, tulee tehdä. En usko vero-ohjaukseen vaan kannustavaan politiikkaan, joka ohjaa kestävien valintojen tekoon arkielämässä. ”Tulosiirroilla ei maailmaa pelasteta, vaan aidoilla teoilla ympäristömme puolesta” Nuoret – Nuorten tilanne on huolestuttava. Syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta on tärkeää mahdollistaa mm. nuorten monipuolinen harrastustoiminta urheilun ja kulttuurin parissa. Varhaista puuttumista on yhdistyksien ja seurojen toiminnan tukeminen, jotta harrastaminen voi olla kaikkien lasten ja perheiden ulottuvilla. Urheilun parissa kärsitään liikuntapaikojen puutteesta tai rajallisuudesta. Panostaminen pienien lajien toimintaedellytyksiin on tärkeää, jotta monipuolisuus säilyisi ja uusien lajien ja harrastusaktiviteettien kehittyminen on mahdollista. Mitä enemmän kykenemme sitomaan nuoria harrastuksiin sitä vähemmän tarvitsemme resursseja syrjäytymisen aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen. ”Nuoret aktivoimalla he pärjäävät jatkossa omillaan aikuisena”. Lapset ja vanhukset – Lastensuojelun ja vanhusten palveluiden päätöksenteon parantaminen. Lastensuojelussa päätökset on lailla ohjattu sosiaalityöntekijöille, joilta puuttuu ymmärrys hallinto-oikeuden päätöksenteon periaatteista. Toimintamalli on usein se ettei annetta mitään päätöstä ja näin estetään lapsiperheiden ja lasten oikeusturva saada asiansa käsiteltyä riippumattomassa tahossa ja oikeus muutoksenhakuun. Vanhusten oikeusturva on olematon, sillä päätökset ei perustu tarpeisiin vaan niitä ohjaavat resurssipula ja kalliit asumiskustannukset. Vanhusten rahat menevät asumisen järjestämiseen eikä varoja jää laadukkaaseen elämiseen. Vanhukset tarvitsevat yhteisöllisyyttä missä tavataan säännöllisesti, ulkoillaan ja hoidetaan ihmisarvoisesti. ”Inhimillisyyttä lasten ja vanhusten asioiden edunvalvontaan”

Yksi merkittävin asia on turhan byrokratian purkaminen ja palveluiden yhtenäistäminen. Kuitenkin siten, että huomioimme jokaiselle ihmiselle kuuluvat perusoikeudet, erityisesti yksityisyyden ja oikeuden henkilötietojen suojaan. Haluan myös säilyttää suomalaista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville samoin kuin kauniin luonnon. Itämeri on muutakin kuin liikenneväylä Suomen ja Viron välillä, Itämeren tila ei ole vain päättäjien käsissä. Pienetkin teot vaikuttavat ja niitä voi tehdä meistä jokainen. Lasten ja nuorten mahdollisuudella harrastaa haaveidensa mukaisesti ovat yksi varhaisenpuuttumisen keinoista, joilla ehkäisemme syrjäytymistä ja tuemme päihdekasvatusta. Nuorten parissa huumeiden käyttö on lisääntynyt ja entistä vaarallisempia bilehuumeita on saatettu markkinoille – tähän on puututtava aktiivisemmin. Vanhukset - heistä on pidettävä huolta. Jokainen meistä ikääntyy ja tarvitsemme turvatun tulevaisuuden, laadukkaan ja arvokkaan elämän, aina elinpäiviemme loppuun asti.

Poliittinen päätöksenteko on nyt kuin hometalo, joka ei tuulettamalla parane! Se pitää rakentaa uudestaan – Siksi LiikeNyt!

Ratkaisu ei ole siinä mitä asioita ajamme vaan, miten niitä ajamme. Päätöksenteko ja sen valmistelu on kaikilla tasoilla paikallisella, kunnallisella ja valtion tasolla, politisoitu eivätkä ratkaisut ole aidosti sitä mitä ne parhaimmillaan voisivat olla, jos ajattelisimme Suomen parasta. Politisointi on sitä, että ajetaan yksittäisen marginaalisen ryhmän etuja. Jokaisella päätöksellä, jonka teemme, on heijastevaikutuksia muihin päätöksiin ja muihin ratkaisuihin. Yhdessä asiassa tehty huono ratkaisu vaikuttaa ja heijastuu koko yhteiskuntaan ihan samalla tavalla kuin yksi hyvä ratkaisu. Haluan olla mahdollistamassa politiikkaa, jolla ajetaan Suomen kannalta hyviä ratkaisuja Suomen parhaiden asiantuntijoiden voimin. Haluatko sinä poliittisella teatterilla höystettyä virkamiesvalmistelua päätösten taustalle, vai aitoa asiantuntija työtä, jolle terve päätöksenteko voi perustua? LiikeNyt on ratkaisu puuttua homeisiin rakenteisiin, ei vain tuuleettaa niitä.

Arvostan itsetehtyä hyvinvointia ja turvallisuutta. Koen tärkeäksi olla vaikuttamassa asioihin omalla työpanoksellani, äänelläni ja toiminnallani. Yleensä toimin taustalla ja annan muiden paistatella tuloksilla. LiikeNyt kansanedustajaehdokkaana uskon voivani vaikuttaa asioihin, joihin itse aidosti haluan yhteiskunnassamme muutosta.

Teemat

Digitalisaatio – Palvelujen parantaminen - turha byrokratia pois 40 %
Kestävä kehitys – Itämeren ja ilmaston suojelu, mutta myös muita kestävän kehityksen ulottuvuuksia ekologisen rinnalla, huomioiden myös yhteiskunnallisia ja kulttuurisia kestävän kehityksen ulottuvuuksia 30 %
Nuoret – varhainen puuttuminen, urheilua ja muuta nuorille suunnattuja aktiviteetteja tukemalla 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.