< Näytä kaikki ehdokkaat
6

Ehdokas: Johannes Hahl

Olen 70-vuotias syntyperäinen hartolalainen Kuivajärveltä. Toimin yrittäjänä (lakimies/konsultti) tehtyäni tätä ennen työuran (n. 40 v.) teollisuuden sekä elinkeinelämän järjestöjen palveluksessa, mistä olen nyt eläkkeellä. Kunta voi hyvin, jos kunnan asukkaat voivat hyvin. Kunta luo osaltaan mahdollisuudet hyvinvointiin. Kunnan asukkaiden palvelujen saanti pitää turvata joko kunnan toimesta järjestettynä tai kuntayhteistyöllä. Kunnan asukkaiden on voitava tuntea, että jokaisesta huolehditaan. Kunnan tulee osaltaan huolehtia siitä, että yrittäjyydelle Hartolassa on tarpeelliset edellytykset. Kunnan yritysstrategian tulee perustua jo todetuille vahvuuksille. Kunnan talouden vakauttaminen on vaativa tehtävä. Niukkuuden vallitessa on kyettävä priorisoimaan mihin kohteisiin ja missä laajuudessa kunnan varoja käytetään. On kuultava kuntalaisia ja etsittävä uusia tapoja järjestää kunnalliset palvelut asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti.

Parempi kuulla kuntalaisia

Teemat

Palvelujen saannin turvaaminen 50 %
Yrittäjyyden edellytyksistä huolehtiminen 30 %
Kunnan talouden vakauttaminen 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat