fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
283

Ehdokas: Juhani Klemetti

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Juhani Klemetti, kansainvälistä uraa tehnyt päättäväinen muutoksentekijä.

Ympäristölle ja ilmastolle haitalliset yritystuet tulee karsia pois. Haluan, että tulevaisuudessa yritystuet kohdistetaan pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen sekä eri alojen kestävän kehityksen tukemiseen. Uskon Euroopan unioniin, mutta mielestäni on arvioitava uudelleen missä EU:ta tarvitaan ja missä ei. EU:sta pitää kehittää demokraattisempi, vahvempi ulkopoliittinen toimija ja kykenevämpi päätöksentekoon yhteisissä asioissa, kuten maahanmuutto. Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen on yksi sukupolvemme suurimmista haasteista. Tarvitaan huomattavasti lisää määrärahoja ilmastotyöhön liittyviin investointeihin ja kehitysyhteistyöhön.

Hyvinvointivaltio on ollut Suomen menestyksen perusta eikä sitä tule ajaa alas, mutta sitäkin pitää uskaltaa uudistaa. Sosiaaliturva tulee uudistaa sellaiseksi, että yhteiskunnassamme kaikki niin opiskelijat, yrittäjät, eläkeläiset kuin palkansaajat ovat tasa-arvoisessa asemassa. Työ on hyvinvointivaltion tukipilari, ja siksi tuki- ja koulutuspolitiikka tulee rakentaa sellaisiksi, että ne kannustavat ja edistävät työllistymistä. Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa kaikkien on mahdollista menestyä, ja epäonnistuessa yrittää uudestaan!

Ilmastotalkoisiin yritystukia ja EU:ta remontoimalla!

Haluan kaikissa uudistuksissa edistää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa tehtäviin muutoksiin. Tulen lähiaikoina laittamaan alulle kansalaisaloitteen yritystukijärjestelmän muutoksesta, jotta kansalaisilla olisi mahdollisuus ilmaista heidän kantansa päättäjien suuntaan. Suomen kehitysyhteistyömäärärahoja tulee nostaa asteittain kohti 0,7 % BKT:sta, ja pääkohteena tulee olla ilmastotyön rahoitus. Euroopan unionin päätöksenteosta pitää tulla läpinäkyvämpää ja tehokkaampaa muuttamalla päätöksenteon rakenteita, niin että päätöksiä pystytään tekemään ilman jäsenmaiden täyttä yksimielisyyttä.

Olen useiden vuosien ajan ollut aktiivisesti mukana kehitysyhteistyötä tekevän yhdistyksen ja korruptionvastaista työtä tekevän järjestön toiminnassa.

Teemat

Yritystukijärjestelmän remontti 40 %
Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen vaatii investointeja uusiin teknologioihin ja tapoihin 40 %
Euroopan unionin uudistaminen demokraattisemmaksi ja toimivammaksi 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.