fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
243

Ehdokas: Karoliina Kähönen

Olen Karoliina Kähönen, Liike Nytin perustajajäsen, nuori tuleva vastuunkantaja, joka etsii vastauksia konkreettisiin ongelmiin.

Olen syntynyt Tampereella ja käynyt kouluni siellä. Opiskelin Tampereen yliopistossa Johtamiskorkeakoulussa ja valmistuin maisteriksi 23-vuotiaana. Pääaineeni oli julkinen talousjohtaminen. Tällä hetkellä teen tohtorin väitöskirjaa Turun yliopistossa. Olen työskennellyt pankissa, jonka jälkeen siirryin eduskuntaan eduskunta-avustajaksi. Olen valtuutettuna Tampereen seudun Osuuspankin edustajistossa. Minulla on työkokemusta eduskunnasta kolmelta eri vuodelta. Tiedän, kuinka päätökset konkreettisesti tehdään, miten ja missä niihin vaikutetaan sekä mitä arki eduskunnassa on. Olen yksi seitsemästä Liike Nytin perustajasta. Liike Nytin tarkoituksena on saada kaikki kiinnostuneet mukaan keskustelemaan ja päättämään yhteisistä asioistamme. Asioista tulee kysyä heiltä, joita ne koskettavat. Poliittisen päätöksenteon tavat on luotu maailmassa, jota ei enää ole. Pienen joukon päätökset heikentävät uskoa ja luottamusta demokratiaan ja Suomen edun mukaisiin ratkaisuihin. Päättäjien kaksoisroolit ja hyvä veli- virkanimitykset eivät edistä reilua yhteiskunnallista toimintaa. Ihmisten on aika päästä mukaan tekemään muutosta ja tulla kuulluksi vaalien välillä. Vuorovaikutus kansalaisten ja yhteiskunnan kanssa tulee olla jatkuvaa, osallistavaa ja avointa. Suomen asioista päättävällä kansanedustajalla on suuri vastuu ja valta, jonka ihmiset ovat antaneet. Päättäjä ei voi olla rikostaustainen. Hän ei voi istua kuin yhdellä vaaleilla valitulla paikalla riskipitoisten kaksoisroolien välttämiseksi. Poliitikko on luottamustoimi, ei ammatti. Olen kiinnostunut eurooppalaisista uusista liikkeistä ja osallistavista demokratian muodoista, minkä myötä olen vieraillut Brysselissä ja Italiassa tapaamassa Italian varapääministeriä Luigi Di Maioa ja teknologisen Rousseau-alustan kehittäjä Davide Casaleggiota. Nykypäivän vaikuttajan tulee olla vähintään yhtä vahva toimija niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla. Ympäri Eurooppaa syntyy uusia poliittisia liikkeitä, jotka haastavat vanhaa valtaa. Yksi syy liikkeiden nousuun on talous- ja ilmastohaasteiden tuoma epävarma aika, mutta on selvää, että kyse on myös vanhentuneisiin järjestelmiin syntyneistä valtapoteroista. Kun instituutioiden, järjestöjen ja puolueiden asema on vakaa, syntyy aina verkostoja – jolloin myös korruption vaara nousee. On tärkeää, että tulevaisuuden politiikan haasteista puhutaan ja niihin vastataan.

"Me päätämme täällä keskenämme"-mentaliteetti on eilistä päivää. Ihmisten päästävä vaikuttamaan omiin asioihinsa useammin kuin kerran neljässä vuodessa. Liian pienen porukan päätökset heikentävät uskoa demokratiaan ja Suomen edun mukaisiin ratkaisuihin. Päättäjien kaksoisroolit ja hyväveli- virkanimitykset ei edistä reilua yhteiskuntaa. Kyseessä on vallanlinnake, joka tulee murtaa. Korruption riskialue on päätöksenteko, ja päättäjän kaksoisrooli on merkittävä ilmentymä tästä. Kahta tai useampaa luottamustehtävää hoitava poliitikko voi tilanteen mukaan valita, onko kunnan vai Suomen asialla. Tämä on maan tapa. Läpinäkyvyyden lisääminen on ainoa tapa parantaa luottamusta politiikkaan nyt. Päätöksenteko ei muutu jos elämme maailmassa, jota ei enää pitäisi olla olemassa. Kaikkein paras koulutus ei toteudu säästämisellä vaan panostamisella. Koulutukseen ja tieteeseen sekä tutkimukseen panostaminen on tärkeimpiä asioita, jolla on kauaskantoiset seuraukset. Ilmastonmuutosta ei voida enää peruuttaa, mutta sitä on hidastettava. Tämä ei ole niin yksinkertaista, kuin riitelevät poliitikot ovat antaneet ymmärtää.

Kun homma ei toimi, kannatta kokeilla jotain uutta.

Liike perustuu kolmeen ideaan: 1. Ihmiset pääsevät helposti mukaan politiikkaan. 2. Ihmiset pääsevät vaikuttamaan vaalien välillä. 3. Politiikkaan saadaan lisää dialogia. Miksi nuoria pitäisi kuunnella? He eivät ole rutiiniensa vankeja. Jos nuoret olisivat olleet tekemässä ilmastonmuutosta koskevia päätöksiä, aikaa ei olisi käytetty riitelyyn, vaan olisimme jo myymässä teknologisia ratkaisuja maailmalla. Edelläkävijät hyötyvät ilmastonmuutoksesta taloudellisesti, jo muuttuneeseen tilanteeseen sopeutuvat maksavat kalliin hinnan. Yritystukia tulee karsia, ne eivät edistä uudistumista ja osa on haitallisia ympäristölle. Suuret rakenteelliset muutokset on toteutettava, jotta maamme on joustavampi, turhaa sääntelyä on vähemmän ja ihmisiin voidaan luottaa enemmän. Tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja vapaus. Jokainen on yhdenvertainen. Minulle tärkeä arvo on rehellisyys. Mitään arvokasta ei saa aikaan ilman aitoutta ja avoimuutta. Erilaiset näkemykset ja erilainen ajattelu - kollektiivinen viisaus parantaa kykyä kohdata tulevat muutokset paremmin. Vaaliteemat: Liike Nytin tiekartta (eduskuntavaaliohjelma) on yhdessä 12 000 vaikuttajan ja eri alojen asiantuntijoiden kanssa valmisteltu toimenpideohjelma. Ylhäältä alas sanellun vaaliohjelman sijasta Liike Nyt on periaatteidensa mukaisesti osallistanut yhtäläisesti ja yhdenvertaisesti koko jäsenistönsä rakentamaan tiekarttaa tämän kevään eduskuntavaaleihin ja tulevaan vaalikauteen. Toimenpiteisiin sitoutuu jokainen ehdokas. (ohjelma täällä: https://liikenyt.fi/tiekartta/) Dialogi, teknologia ja periaatteiden palautus, siksi että Suomi pärjää.

Teemat

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän parantaminen teknologian ja dialogin avulla 50 %
Koulutus ja tutkimus 30 %
Ilmastonmuutos 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.