< Näytä kaikki ehdokkaat
927

Ehdokas: Kimmo Niemelä

Olen laajasalolainen valtiotieteiden maisteri. Taloustieteen koulutukseni sekä laaja kokemukseni yritysmaailmasta antavat minulle hyvät valmiudet ymmärtää kaupunkiimme vaikuttavia lainalaisuuksia. Haluan olla vaikuttamassa Helsingin päätöksentekoon ja kehitykseen rakentavalla yhteistyöllä, sinnikkyydellä sekä aidolla kiinnostuksella kaupunkilaisten arjen asioista. Sitoudun avoimeen ja läpinäkyvään poliittiseen päätöksentekoon sekä nykyistä toimivampaan demokratiaan. Kaupunginosien asukkaita tulee kuunnella nykyistä enemmän heidän elinympäristöään koskevissa päätöksissä. Kaupungin virkanimitysten tulee perustua järkeen ja osaamiseen, ei puoluepolitiikkaan. Helsingin tulee olla elinvoimainen ja kilpailukykyinen vetäen puoleensa yrityksiä, investointeja ja osaajia. Ainoastaan vahva ja tasapainoinen talous mahdollistaa laadukkaiden palveluiden tuottamisen kaikkien kaupunkilaisten käyttöön. Kannatan järkevää ja kestävän kehityksen mukaista rakentamista vehreä lähiympäristö huomioiden. Liikkumisen tulee olla vaivatonta, kaupunkirakenteen hyvin suunniteltua, julkisen liikenteen toimivaa monipuolisine vaihtoehtoineen ja autoilun mahdollista myös tiiviisti rakennetuilla alueilla.

Yhdessä helsinkiläisten hyväksi.

Teemat

Avoin, osallistava ja toimiva demokratia 35 %
Vahva talous ja kattavat palvelut 35 %
Järkevä rakentaminen ympäristön ehdoilla 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat