fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
276

Ehdokas: Kristiina Kartano

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Kristiina Kartano, sosiaalieetikko lääketieteen etiikasta, pappi, 4 lapsen äiti, vaikeavammaisen äiti, vammaisjärjestöpj. ja humoristinen lastenkirjailija.

Minulle tärkeää on edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta. Julkisen vallankäytön tulee olla läpinäkyvää ja mahdollisimman ymmärrettävää. Ihmisille tulee kanavoida osallistumismahdollisuuksia siihen. Tieto on valtaa. Koulutus on avain vakaaseen tulevaisuuteen ja omaan elämäänsä vaikuttamiseen. Ihmisoikeus- ja ihmisarvoperustainen ajattelu on ”yhteinen käyttöjärjestelmä”, jonka päälle yhteiskunnan tilannekohtaiset poliittiset ratkaisut päivitetään ja rakennetaan - arvovalinnoin. Kaikille saavutettava yhteiskunta tarkoittaa myös tiedon saavutettavuutta ja digiosaamisen tukea. Heille, jotka pärjäävät paremmin, se merkitsee myös ”valveutuneisuuden velvoitetta”. Eli heikoimmistakin huolenpitämistä. Lasten ja nuorten tulevaisuuden suojelu lyhytnäköisiltä ratkaisuilta tarkoittaa mielestäni perhepolitiikan- ja palveluiden tukea sisältäen lapsivaikutusarviot, ilmaston- ja luonnonsuojelun, koulutusturvan, mielenterveyden tukitoimien riittävän resursoinnin ja (myös ammatillisen) koulutuksen arvonpalautuksen. Vammaisten ja vanhusten ihmisarvoiset hoiva- ja terveyspalvelut ovat läheinen asia minulle – perheessäni on kaksi pyörätuolin käyttäjää – tämä asia ei minulta vahingossakaan unohdu!

Konkreettinen palvelupolku ja palvelusuunnittelu helpottaa apua tarvitsevan ihmisen arkea. Ihmisen oman asiantuntijuuden ja kokemuksen arvostaminen hoitoprosesseissa. Sosiaaliteknologisen kontrollin tilanteissa (esim. sairastaessa tai sosiaalipalveluja tarvitessa) jo kaventuneita yksilöoikeuksia on tärkeä tukea edes jäljellejääneellä, kaventuneella itsemääräämis- ja toiminta-alueella. Terveydenhuollon ongelmakohtia ovat paitsi vanhustenhoivapalvelujen riittämätön resursointi, myös lasten- ja nuortenpsykiatrisen sekä huumeriippuvuushoitoonpääsyn viiveet, samoin pitkäaikaissairaiden vammaisten lasten ja perheiden kuormittava arki. Tutkimustietoon perustuvat ns.”Käypä hoito” ja ”parhaat käytännöt” yhdenmukaistavat palveluiden laatua. Tuki ns. Perheen Taloille valtakunnallisesti. Ennaltaehkäisy ja varhaiset tukitoimet sosiaali- ja terveystoimialalla säästävät rahaa ja ihmisiä - erityisesti kannatan lastensuojelun ja kotipalvelun tukitoimia. Olen tehnyt töitä yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi luottamustoimieni ja järjestövastuuni kautta niin kotimaassa kuin kehitysyhteistyöprojektissakin. Omaksumani kompetenssi 20 vuoden aikana vammaispolitiikan kuvioista kääntyy monenlaisiksi strategiatyökaluiksi ja sosiaalipalvelukentän realismin tajuksi. Tarvitsemme mielestäni myös maahanmuuttajien vastuullista kotouttamista, työllistämisen helpottamista ja yrittäjyyden riskienhallintaa sekä tulostajua.

Yhdenvertainen ja inhimillinen Suomi.

Sosiaali- ja terveyspalveluihin terveyskeskuslääkäreitä lisää; kannatan jo ehdotettua 1000:n yleislääkärin lisäresurssia. Vanhustenhuoltoon miljardi euroa lisää/vuosi; tämä nostaisi Suomen Pohjoismaiselle palvelulaatutasolle. Lakisääteinen hoitajamitoitusminimi niin vanhus- kuin vammaisten hoivapalveluihin. Kilpailutuksissa kuntatason julkisiin hankintoihin sopimusrikkomussanktiot ja kilpailutusammattitaitoon huomiota ja pätevyyttä. Laatukriteerien palauttaminen kilpailutuksen keskiöön. Ei vain hinnan tule ratkaista vaan laadun ja jatkuvuuden. Tämän osoitti Kelan epäonnistunut kilpailutus vammaisten asumis/terapia/kuljetuspalveluista. Moni asia ihmisten välillä ja yhteiskunnassa perustuu luottamukseen, niin terapiasuhde, koulutusauktoriteettiasema kuin soten läpivienti. Maltillinen, asteittainen sote-uudistus kuten Liike Nyt ehdottaa: Tarvitsemme ennakoivaa viitekehystä, kokeilutuloksia ja rajatusti myös valvonnan tehostamista. Tarvitsemme vaikuttavuusarviointia sisäisin ja ulkoisin indikaattorein; tarkoituksenmukaisuus- ja tarvelähtöisesti- ei tekijälähtöisesti. Saavutettavuustyö ja digiosaamisen hyödyt; onnistuneimmillaan yksilön tasa-arvoa ja elämänhallinnan mahdollisuuksia lisäävinä. Liikkumisen, asumisen, palveluiden ja vuorovaikutuksen esteettömyys koituu kaikkien eduksi; niin ikääntyvien, vammaisten kuin tilapäistapaturmista kärsivien. Suomi on tässä kehityksessä kansainvälisesti jäljessä. Koulutukseen resursseja! Sisäänpääsyn ensikertalaishakemisen etu mietittävä uudelleen (palveleeko vai kaventaako opintoalavalintaa; tuottaen epämotivoituneita opiskelijoita, jotka eivät pääse vaihtamaan alaa). Käytännönharjoittelun täyshyödyntäminen ja tuki vastaanottaville ohjaajayrityksille. Osallisuuden lisääminen ja demokratian uudistaminen: Kansalaisaloitejärjestelmän vanhenemispykälän poisto vaalien välillä. Liike Nyt -äänestysalustan käyttö on toimiva keino lisätä osallisuutta ja uudistaa demokratiaa!

Perheeseeni kuuluu jackrussellinterrieri Sohvi 3v, älykäs ja aina ilahduttava pikkuotus, varsinainen tassuterapeutti! Vitsailen ammattini velvoittaneen rotuvalinnassa, sillä russellit jalosti aikanaan brittiläinen pastoriskollega Jack Russell. Jos lapsen- ja koiranhoidoltani ehdin, myyn lasten kokkikirjaani Heikki Hurstin leipäjonotyön hyväksi; osa tuotosta hyväntekeväisyyteen. Fanitan H.Hurstia ja YK:n hyväntahdonlähettiläs Audrey Hepburnia.

Teemat

Yhdenvertaisuus ja osallisuus 35 %
Koulutus 30 %
Lapset ja nuoret 35 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.