fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
488

Ehdokas: Maria Thelen

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Perheessämme on kaksi lasta, tytär ja poika. Poikamme on sairastunut huumeriippuvuuteen. Hän on huumeidenkäyttäjä. Tästä syystä olen joutunut kokemaan lähes kaikki ne kauhut, pelot, uhat ja surut, joita ihminen ja perheenäiti ei yleensä elämänsä aikana joudu kokemaan. Tuo "lähes" tarkoittaa, että onneksi en ole vielä joutunut poikaani saattamaan haudan lepoon. Asun Sipoossa ja olen kaksikielinen.

Huumeperheiden, huumeidenkäyttäjien ja heidän läheistensä kokonaisvaltainen tukeminen ja auttaminen on jo vuosien ajan ollut sydäntäni lähellä. Tätä tulen myös tulevaisuudessa pitämään ”kepin nokassa”: auttamaan, tukemaan, opastamaan, antamaan vaihtoehtoja ja neuvomaan läheisiä huumeriippuvuuden vaikutuksista koko perheeseen. 
 
Huumeriippuvuuden kokonaisvaltaiseen hoitoon, nopeuteen, tehokkuuteen ja kuntoutukseen on saatava muutoksia, jotka nopeuttavat hoitoon pääsyä ja tekevät siitä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Kyse on maksusitoumusten nopeammasta käsittelystä, pidemmistä hoitojaksoista ja intensiivisemmästä jatkokuntoutuksesta.

 Myös läheiset tarvitsevat hätäänsä ja suruunsa apua ja tukea. Läheisten vertaistukiryhmät ovat käytännössä osoittautuneet toimivaksi tavaksi lisätä tietoa huumeriippuvuudesta ja vaikuttaa tehokkaasti läheisten oman läheisriippuvuuden ja käytön mahdollistamisen vähenemiseen.

Vuonna 2016 perustin yhdessä kahden muun läheisen kanssa Kondis rf, ry-nimisen yhdistyksen, joka auttaa ja tukee läheisiä monin eri tavoin. Tätä toimintaa jatkamme vuonna 2019: - Kasvokkain kokoontuvissa vertaistukiryhmissä voivat läheiset puhua vapaasti tilanteestaan, sillä kaikki ryhmässä ovat samassa veneessä ja tietävät puolesta sanasta mistä on kyse, kun perheessä on huumeidenkäyttäjä. Näitä ryhmiä on tällä hetkellä kuudella paikkakunnalla. - Facebookissa toimii Kondiksen mentoroima vertaistukiryhmä, jossa läheiset voivat kertoa tilanteestaan, ja saada vertaistukea läheisiltä jotka ovat samassa tilanteessa. - Kahdenkeskiset tapaamiset ovat yksi tukitoiminnan muoto perheille, jota eivät syystä tai toisesta halua tulla mukaan vertaisryhmiin - Sähköpostiauttaminen ja –tuki eri teknisillä alustoilla on yksi toiminnan muoto, jota paljon käytetään - Ennalta ehkäisevä päihdetyö: kouluvierailut, keskustelutilaisuudet oppilaiden kanssa ja vanhempainillat ovat oleellinen osa toimintaa. Kerromme läheisen kokemuksin, millaista on olla huumeriippuvuuteen sairastuneen lapsen äiti ja isä

Maailma, jota kukaan ei tavoittele

Olemalla avoin ja kertomalla eri medioissa oman tarinani huumeriippuvaisen äitinä, pyrin vähentämään ja poistamaan muiden samassa tilanteessa olevien syyllisyyttä ja häpeää ja kannustaa heitä hakemaan ulkopuolista apua ja tukea. Kuntien ja kaupunkien tulee lisätä kokemusasiantuntijoiden käyttöä omien sosiaali- ja terveystoimen ammattihenkilöidensä tukena. Itse toimin Sipoon kunnassa läheiskokemusasiantuntijana, jonka puoleen vanhemmat voivat kääntyä kun perheessä on paljastunut tai epäillään huumeiden olevan mukana kuvassa. Kun huumeidenkäyttö on pahimmillaan, sairaalahoitoa vaativia yliannostuksia on useita kuukaudessa ja käyttäjä on todella surkeassa kunnossa, tulisi tahdonvastainen hoito ottaa käyttöön, jotta tilanteeseen tulisi edes pieni katko. Tahdonvastaista hoitoketjua ja sen eri prosesseja tulisi kehittää pitkäkestoisemmaksi, pelkkä muutaman vuorokauden katko ei ole riittävä. Ennaltaehkäisevä päihdetyö on halvempaa kuin korjaava päihdetyö. Kun huumeiden kokeilu ja käyttö johtaa riippuvuuteen, on sen hoito sen jälkeen monin verroin vaikeampaa ja kalliimpaa. Siksi ennaltaehkäisevän päihdetyön vaikuttavuuteen tulee suunnata lisää ponnisteluja ja resursseja. Huumeidenkäyttöön liittyy valtava stigma, joka johtaa siihen että käyttäjä ei aina saa tarvitsemaansa hoitoa, vaikka kyseessä olisi jokin muu sairaus kuin huumeriippuvuus. Asenteisiin on näiltä osin saatava muutos kautta linjan. Sama koskee myös käyttäjien läheisiä, he häpeävät ja syyllistävät itseään tapahtuneesta, sairastuvat ja voivat kaikin puolin huonosti. Hoitoon pääsyyn liittyvien maksusitoumusten myöntäminen tulee olla nopeampaa, ei ole kenenkään etu että sitoumuksen antamista viivytellään pahimmillaan kuukausikaupalla. Kyseessä on sairaus, jota tulee hoitaa siinä missä muitakin sairauksia.

Jag hör till en Marthaförening som ordnar i första hand välgörenhet. Vi har samlat pengar bla till en blindhund som har fått sitt namn efter vår Marthaförening. Vi brukar också ordna program 2 ggr i året till ett äldreboende (servicehemmet Linda) i Sibbo. Tycker om saker som man kan göra ute i naturen som att promenera, skida och spela golf.

Teemat

Huumeriippuvuuden kokonaisvaltainen, tehokas ja vaikuttava hoito 40 %
Läheisten tukeminen ja auttaminen vertaistukiryhmien avulla 40 %
Stigman vähentäminen asettamalla oma itseni likoon 20 %

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.