< Näytä kaikki ehdokkaat
8

Ehdokas: Marita Knevel

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen 52-vuotias vantaalainen luokanopettaja. Haluan olla tuomassa päätöksentekoa lähemmäksi vantaalaisia. Toivon avointa keskustelua ja halukkuutta kuunnella myös ihmisiä yli puoluerajojen. VAHVA OPINPOLKU Koulutus on yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Koulujen resurssien on oltava kunnossa, jotta niistä voidaan muodostaa kaikille turvallisia ja oppimiseen kannustavia paikkoja. Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten määrä lisääntyy. Nepsy-tietoisuutta on lisättävä ja nepsyille vahvistettava selkeä hoitopolku. Opinto-ohjausta ja henkilökohtaistettuja opinpolkuja on kehitettävä kohtaamaan jokaisen nuoren tapaa oppia ja kehittyä oppijana. Koulutus voi olla hyvinkin työpainotteista. Yhteistyötä yritysten kanssa tuetaan. Korkeakoulujen toimintamalleja ja -rakenteita uudistetaan edelleen, jotta ne tukevat entistä paremmin verkostomaista yhteistyötä, monipuolista ja korkealaatuista osaamisen tuottamista sekä uuden tiedon siirtämistä yhteiskunnan ja työelämän käyttöön. KIUSAAMISEN KITKEMINEN Kiusaamiselle täytyy olla nollatoleranssi. Kaikkien kiusaamiseen osallistuneiden kanssa on keskusteltava ja yhteistyötä on tehtävä myös lasten vanhempien kanssa. Kroonistuneisiin, pitkäaikaisiin kiusaamistapauksiin tarvitaan moniammatillista yhteistyötä. On tärkeää, että tunnekylmät lapset sekä vakavasti käytösongelmaiset voidaan ohjata heidän tarvitsemansa avun piiriin. LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI Lasten ja nuorten harrastamisen mahdollisuuksia on lisättävä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Esimerkiksi koulujen yhteyteen voidaan lisätä erilaista kerhotoimintaa ja liikuntamahdollisuuksia. KULTTUURI JA MONIKIELISYYS Monikulttuurisuus ja -kielisyys ovat Vantaalle rikkaus, jota voimme yhdessä vahvistaa ja josta voimme myös monin tavoin iloita ja hyötyä.

Ideoita ja inhimillisyyttä kuntapolitiikkaan!

Teemat

Vahva opinpolku 40 %
Kiusaamisen kitkeminen 30 %
Lasten ja nuorten hyvinvointi 30 %

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat