fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
251

Ehdokas: Marjo Simpura

Rautaisella asenteella varustettu, oikeudenmukaisuuden puolustaja, joka ei vaikene epäkohtien edessä.

Yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Viranomaisen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta, arvioitava sen toteutumista toimissaan ja ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Asiat, joita haluan nostaa esiin on isien oikeudet erossa ja sen jälkeen sekä luottotiedottoman henkilön asema yhteiskunnassa. Molemmissa tapauksissa voidaan monessa kohtaa todeta, ettei yhdenvertaisuus toteudu. Pelkästään jo lakipykälien valossa, on isän asema heikompi kuin äidin, eikä tällöin voida puhua yhdenvertaisesta asetelmasta. Myös luottotiedottoman asema ja kohtelu yhteiskunnassa vaarantaa vakavasti yhdenvertaisuuslain toteutumista.

Haluan, että asioista joita tulen nostamaan esiin, puhutaan ääneen enemmän ja tietoisuutta lisätään. Aihealueet ovat vähemmän puhuttu ja tiedetty osa-alue yhteiskunnassamme. Se, mikä ei välttämättä kosketa sinua, koskettaa silti tuhansia ihmisiä Suomessa. Asiat ei muutu, jos niihin ei puututa ja lähdetä hakemaan muutosta. Oikeusasteissa kulutetaan yhteiskunnan varoja miljoonia euroja erilaisten huoltoriitojen takia. Lapsi on sijaiskärsijä riitaisissa erotilanteissa ja yhteiskunnan on pystyttävä suojelemaan lasta tällaisilta tilanteilta. Myös luottotiedottoman asema yhteiskunnassamme on kaikkea muuta kuin yhdenvertainen. Kaikki luottotiedottomat eivät ole epärehellisiä, vilpillisin keinoin eläviä ihmisiä, eikä heitä tule myöskään kohdella siten. Tulen toimimaan oikeutta edistävästi ja lisäämään tietoisuutta näistä asioista.

Yhdenvertainen kohtelu kuuluu kaikille!

Lakeja tulee tarkistaa ja tarkentaa sellaisiksi, että huoltoriitoihin puututaan tehokkaammin. Isän oikeudet lapseen ja lapsen tapaamiseen tulee myös tunnustaa lakisääteisesti. Tällä hetkellä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta lähtee lapsen oikeudesta tavata vanhempia, ei toisinpäin. Erotilanteissa, joissa vanhemmat eivät pääse yhteisymmärrykseen, jää isä useimmiten "kakkoseksi". Yhdenvertaisuus ei toteudu. Isän asemaa ja oikeuksia vanhempana tulee vahvistaa lainsäädännöllisesti. Tämä tukee myös lapsen oikeutta molempiin vanhempiin. Myös luottotiedottoman asemaa yhteiskunnassa tulee tasavertaistaa ja asemaa yhteiskunnassa kohtuullistaa. Luottotiedottomuus ei saa olla peruste asunnon saamiselle, vaan luottotiedottoman henkilön asunnon saantia tulee helpottaa myös yksityisillä markkinoilla. Vakuutusten saamista tulee myös helpottaa. Luottotiedottomuus aiheuttaa eriarvoista kohtelua monissa tapauksissa mm.virastoissa, eikä yhdenvertaisuus toteudu. Tähän on puututtava ja lainsäädäntöä tarkistettava.

Olen luova ihminen, joka ajoittain maalaa tauluja tai tekee niitä muilla menetelmillä. Toisinaan teen myös koruja tai muuta näperrystä käsillä. Olen ollut vakavasti sairas ja toivuttuani löytänyt uuden ulottuvuuden elämästä, joka näkyy intohimoisena suhtautumisena elämään ja sen eri muotoihin. Lisäksi toimin Liike Nyt Pirkanmaan aluevetäjänä.

Teemat

Isien oikeudet 40 %
Luottotiedottoman asema 40 %
Yhdenvertaisuus 20 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.