< Näytä kaikki ehdokkaat
95

Ehdokas: Miia Halttu

Olen 43-vuotias Hollolalainen. Työskennellyt erikoissairaanhoidossa monta vuotta lähihoitajana, sekä nyt opiskelen Sosionomin loppuopintoja ammattikorkeakoulussa. Minulle tärkeää on kuunnella kuntalaisten mielipiteitä ja kannustaa heitä ilmaisemaan omia mielipieteitään kunnan asioista. Tärkeää on keskustella asioista rehellisesti ja rakanetavasti hyvässä dialogiassa. Minulle tärkeitä asioita on lasten ja nuorten hyvinvointi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja siellä tärkeimmässä kasvuympäristössä kotona. Vanhempien varhainen tuki lasten kasvatustehtävissä. Toisena asiana nousee minulle tärkeäksi asiaksi vanhusten hyvinvointi, kotihoitoon on jollain keinoin saatava lisää resursseja, sekä pohdittava yhteisöllisiä asumismuotoja vanhuksille. Sekä yhtenä tärkeänä asiana on noussut kuntamme työllistämis asiat. On tuettava uusien yritysten syntyä, jotka luovat uusia työpaikkoja kuntamme sisällä, sekä erilaiset työttöminen kuntoutus mahdollisuudet on selvitettävä.

Ollaa ylpeet Hollolast!

Teemat

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi 40 %
Vanhusten hyvinvointi, kotihoito 30 %
Työllistyminen uusien ytritysten kautta 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat