< Näytä kaikki ehdokkaat
902

Ehdokas: Nina J. Hedkrok

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Syntyperäinen helsinkiläinen, 55-vuotias äiti, isoäiti sekä turvallisuus-, liikunta- ja musiikkialan ammattilainen. Olen suurella sydämellä varustettu ihmisten ja eläinten oikeuksien, sekä luonnonsuojelun puolestapuhuja. Yhteistunto, syrjäytymisen ennaltaehkäisy, lähimmäisen rakkaus, ja puhdas sekä turvallinen elinympäristö ovat minulle tärkeitä. Opiskellut turvallisuusalaa, liikuntaa erikoistuen lasten- ja nuorten liikuntaan, merenkulkua ja musiikkia. Musiikkituottajana ja lauluntekijänä on teoksiani levytetty. Yrittäjänä vuodesta 1989. Haluan olla kehittämässä Helsinkiä toimivammaksi ja turvallisemmaksi kaupungiksi. Turvalliset kadut, nopeasti saatavilla oleva terveydenhuolto, turvallisen työrauhan takaava opetus, toimiva ja edullinen julkinen joukkoliikenne, kaupungin läpi kulkeva kattava turvallinen pyörätieverkosto, ympäristöystävällisen raideliikenteen kehittäminen sekä kaupungin palvelujen nopea, toimiva ja edullinen saatavuus ovat kaupunkilaisten viihtyvyyden kannalta tärkeitä. Toiminnallisten liikuntapuistojen lisääminen koulujen yhteyteen ja lajiliittojen sekä muiden harrastusryhmien välisen yhteistyötä tulisi kehittää ja tukea. Kaupungin tulisi tarjota jokaiselle nuorelle vähintään yksi harrastusmahdollisuus. Puhdas ja vehmas kaupunkimaisema kävely- ja puistoineen, penkkeineen ja grillipaikkoineen lisäisivät viihtyvyyttä. Tulevaisuuden Helsingin näen turvallisena ja modernina, suvaitsevaisena, kulttuuririkkaana, toimivana ja monimuotoisena pääkaupunkina jossa jokaisen on hyvä elää. Liikuntamahdollisuuksien lisäksi myös monipuolinen kulttuuritarjonta on kaupunkilaisten virkistystoiminnan kannalta tärkeää. Uskon sovittelevaan ja diplomaattiseen neuvottelutapaan jossa pysytään päämäärätietoisesti asialinjalla ja päätökset pohjautuvat tutkittuun tietoon.

Rakastetaan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta !

Teemat

Syrjäytymisen ennaltaehkäisy, koulus ja toimeentulo 35 %
turvallinen elinympäristö ja syntyvyyden lisääntyminen 35 %
Ekologisuus ja yhteisöllisyys 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat