< Näytä kaikki ehdokkaat
132

Ehdokas: Pekka Turunen

Olen 43-vuotias perheenisä Kontiolahden pohjoispäästä Puson kylästä. Ammatiltani olen koneasentaja, mutta teen mitä esimieheni sattuvat kulloinkin keksimään ja työni on siksi monipuolista ja vaihtelevaa. Tuloja ja menoja tulee myös metsän omistamisesta, sivutoimisesta yrittäjyydestä ja arvopaperikaupasta. Kaikki edellä luetellut asiat auttavat hahmottamaan niin talous-, yritys-, ja työllisyysasioita. Vanhuksia on kunnioitettava, he ovat tämän maan rakennukseen osallistuneet ja veroja maksamalla mahdollistaneet koulutuksemme ja hyvinvointimme. Työssäkäynnin tulee olla kannattavaa. Olemme harvaan asuttu kunta ja työpaikkoja on vähän, joten kustannuksia syntyy jo pelkästä työmatkasta. Verotusta ei voida kiristää, mielestäni kaikki kivet on käännettävä ennen veronkorotuksia. Yritykset luovat työtä ja hyvinvointia. Hyvinvoiva kuntalainen on onnellinen, pyritään Suomen onnellisimmaksi kunnaksi, se onnistuu kun meillä on kannattavia ja kasvavia yrityksiä! Tulevaisuuteen vaikuttavat merkittävästi tämän päivän nuoret ja lapset. Heille on taattava turvallinen oppimisympäristö ja laadukas opetus. Syrjäkylien tilanne on muuttumassa digitalisaation ja erilaisten pandemioiden myötä. Ehkä myös huoltovarmuutta ja lähiruokaa aletaan arvostamaan enemmän. On siis hyvä pitää maaseutukin elinvoimaisena ja huolehtia, että kaikkialla on toimivat tietoliikenneyhteydet etätöitä ja laadukasta tiedonsiirtoa varten. Julkista liikennettä joka kolkkaan ei voida velvoittaa, joten ihmisten on päästävä liikkumaan omin neuvoin tai esimerkiksi kimppakyydein. Tieverkosto on pidettävä raskaan liikenteen vaatimassa kunnossa jo pelastuslaitoksenkin tehtäviä varten, mutta myös teollisuuden tarpeita silmälläpitäen. Yhtä kaikki: kuntalainen on kaiken keskipisteessä.

Pekka Turunen, tyhjää parempi!

Teemat

Hyvinvointi 50 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat