fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
235

Ehdokas: Petri Antikainen

Olen Petri Antikainen, 53-vuotias yrittäjä ja vaikuttaja Tampereelta. Olen toiminut yrittäjänä sekä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisena eri työnantajien palveluksessa yhteensä yli 35 vuoden ajan.

Haluan tuoda kampanjassani esille yrittäjyyden tarpeellisuuden ja sen helpottamisen yrittäjille sekä antaa tukeni niille, jotka haluavat alkaa yrittämisen ja ovat yrittämisen alkutaipaleella. Tämä tuo meille lisää työllistyneitä ja mahdollisesti lisää työpaikkoja ja verojenmaksajia. Urheilun, liikunnan ja kulttuurin nostaminen tapetille on mielestäni yksi tärkeimmistä asioista tämän yhteiskunnan ihmisten tulevaisuuden kannalta ja etenkin meidän kaikkien terveydentilan ja niiden tuoman henkisen ravinnon takia jokaiselle ihmiselle. Liikunnan terveysvaikutuksista on turha kiistellä ja siten sen tuomista vaikutuksista kansantalouteen, mutta myös kaikenlaisen kulttuurin lisääminen tuo mielihyvää, rikkautta ja iloa jokaisen ihmisen elämään. Siksi ne on saatava kaikkien kansalaisten helposti saataville vieläkin edullisemmin ja helpommin. Ilmasto -ja ympäristöaiheista puhutaan tänä päivänä paljon ja niiden eteen meistä jokainen voi tehdä omalla panoksellaan jotain heti. Lainsäätäjien on tehtävä tämän eteen hyviä ja nopeita sekä kauaskantavia päätöksiä erittäin nopealla aikataululla. Ne päätökset kantavat tuleville sukupolville ja vaikuttavat jo nyt meidän kaikkien arkeen ja elämään.

Kun puhutaan yrittämisestä, niin haluaisin ajatella asiaa siltä kantilta kuinka paljon me kansalaiset hyödymme yrittämisestä, yrittäjistä, niistä jotka uskaltavat aloittaa yrittämisen ja mahdollisesti työllistää toisen ja kolmannen henkilön. Tilanteessa, jossa yksityinen henkilö ajattelee ja suunnittelee yrittämisen mahdollisuuksia, niin hän saa ilmaisia TE-keskuksen järjestämiä koulutuksia ja tukea alkuun kuten Starttirahaa (32,40€/päivä) yrittämisen alkutaipaleelle kuuden kuukauden ajalle. Mutta onko näistä riittävästi hyötyä aloittaville uusyrittäjille? Itse olen sillä kannalla, että jos henkilö joka pystyy työllistämään itsensä ja mahdollisesti jatkossa toisen ja kolmannen henkilön, niin hän tarvitsee kaiken mahdollisen tuen riittävän pitkään yrityksen alkutaipaleella. Siten, että hänellä on myös täysi mahdollisuus omaan työtuloon heti alussa, kuten jos henkilö aloittaa työskentelyn niin sanotulla vieraalla työnantajalla. Tähän toivoisin esimerkiksi Starttirahan määrän nostoa 50,00 euroon päivältä ja keston lisäämistä vähintään 12kk mittaiseksi. Tämän jälkeen aloittava yrittäjä voisi vielä hakea kahta 6kk mittaista lisäjaksoa ja siten turvaamaan yrittäjän tulon siedettävälle tasolle ensimmäisten kahden vaikean vuoden ajalle. Onhan hän siten työllistettynä eli yrittäjänä kuitenkin veronmaksaja tästä Starttirahasta ja myöhemmin onnistuessaan yrittäjänä työtuloistaan ja työnantaja muille jotka maksavat työstään veroa. Lisäksi, yrittäjän ilmaiset koulutusmahdollisuudet eivät saisi ainoastaan jäädä vain yrittämisen aloittamiseen, vaan niitä tulisi jatkaa vuosien ajan. Meillä pitäisi olla esimerkiksi koulutusohjelma, johon sitoudutaan kun Starttirahaa myönnetään ja näin varmistetaan yrittämisen sekä työnantamisen mahdollisuudet vuosien ajan. Koulutusta voisi jalostaa myös siihen suuntaan, jossa jokainen yrittäjä saisi tukea myös oman alansa yrittämiseen. Meillä pitäisi olla erialojen koulutusta yrittäjille, kuten koulutuksissa yleensä on, tämä vain olisi suunnattu yrittäjille ja se olisi yrittämisen korkeakoulu. Sen pitäisi olla ilmaista yrittäjille, jotka ovat alussa sitoutuneet Starttirahaan, kuten muukin koulutus meillä on kansalaisille.

Me päätämme millaista nykyisyys on nyt meille - ja meidän päätökset nyt vaikuttavat siihen millainen tulevaisuus on tulevilla sukupolvilla, siksi Liike Nyt!

Ilmastonmuutoksen ja ympäristömme hyvinvoinnin eteen voimme tehdä paljon, esim. poistaa autoveron asteittain. Se vähentäisi ilmastorasitteita eli CO2-päästöjä koska autokantamme uusiutuisi ja nuorentuisi. Suomen tulisi etulinjassa vaatia ladattavien hybridiautojen ja täyssähköautojen lisäkehitystä ja -valmistusta. Sekä näiden valmistuskustannusten, ja siten hankintahinnan kohtuullistamisen, kaikkien saavutettavalle tasolle. Kun näiden autojen tuotantomäärät ja myynti lisääntyvät ja tavallisten polttomoottoriautojen valmistus loppuu, niin ilmastopäästöt vähenevät. Ilmastoa rasittavia fossiilisia lämmitys- ja sähköenergianmuotoja tulisi muuttaa ympäristöystävällisempään uusiutuvan energian suuntaan. Voisimme lisätä tuulivoimaa, aurinkoenergiaa ja ilmastoa ja ympäristöjä säästäviä energiamuotoja sähköntuotannossa. Lämpöenergian hankinnassa tulisi suosia maalämpöä ja ilmavesilämpöpumppujen ym. energiamuotojen tukemista niin yksityisille, taloyhtiöille kuin yrityksille. Esim. tuulivoimaa sähköenergian lähteenä pitäisi lisätä merkittävästi, että se olisi väh. 35 % meidän kaikesta sähköenergian tarpeesta v. 2030 mennessä. Voisimme kaavoittaa ja myöntää rakennuslupia nopeammalla tahdilla ns. tuulivoimapuistoille ympäri Suomen, strategisesti oikeisiin paikkoihin ja alueille, joista sähköä olisi helppo jakaa verkostoon ja yhteiskuntamme käyttöön. Suomen tulisi tavoitella omavaraisuutta energiantuotannon suhteen. Silloin saamme puhtaan ilmaston ja terveen ympäristön emmekä olisi riippuvaisia muista valtioista. Yrittämisen aloittamisen helpottaminen, tukeminen ja koulutus ovat kaiken alku yrittämiseen. Alussa yksi hyvä tukimuoto pienyrityksille voisi olla alv velvollisuuden rajan nosto 35.000,00€/vuosi. Alun jälkeen yrittäjien määrätietoinen tukeminen koulutuksilla ja starttirahan nostolla ja sen maksuajan pidennyksellä varmistaisi aloittavien yrityksien menestysmahdollisuudet. Näin syntyisi lisää työpaikkoja, joka vähentäisi työttömyyttä. Harvoin yrittämisessä tulee pikavoittoja, sillä yrittäminen on pitkäjänteistä työtä. Se, että monesti puhutaan osakkeiden verotuksesta ja sitä kautta tuoton mahdollisuudesta yrittäjälle, ei ole pienyrittäjän arkea. Ne ovat keskisuurten ja isojen yritysten tarpeisiin ja niiden osakkeenomistajille. Jos yrittämisestä saa normaalin palkan ja siitä hoidettua eläkkeen ja pääsee normaaliaikaan eläkkeelle kohtuullisella eläkkeellä, niin se olisi yrittäjille suotavaa ja hyvä vaatimus. Urheilun, liikunnan ja kulttuurin tukeminen ja ihmisten osallistuttaminen näihin lisäisi kansakunnan yleistä terveyttä ja parantaisi kansalaisten elämänlaatua koko elämän ajan ja vähentäisi terveysmenoja pitkällä aikavälillä. Veikkausvaroilla tuetaan jo hyvin tähän liittyviä aihealueita, mutta millä tavalla saisimme kaiken hyödyn ja kaikki mukaan liikunta- ja kulttuuritalkoisiin? Niitä varoja tulisi käyttää näihin tarkoituksiin ja kulttuurin ja liikunnan osalta lasten liikunnasta aikuisliikunnan tukemiseen, eli koko elämänkaaren ajan. Kuntien ja valtion pitäisi olla tukemassa liikunta -ja kulttuurimahdollisuuksia kansalaisille. Tulisi rakentaa lisää kuntien, valtion ja yksityisten yhteisrahoitettuja liikuntapaikkoja, esim. golfkenttiä ja laskettelukeskuksia, virkistysalueita, teattereita ym. vastaavia, joissa tavallisten kansalaisten olisi mahdollista harrastaa ja nauttia edullisista harrastusmahdollisuuksista. Näiden ja muidenkin urheilu- ja kulttuuritilojen käyttöä voisi tukea suoraan kansalaisille esim. etuseteleillä, joiden saatavuuteen voisi olla tulorajat. Näin ne takaisivat kaikkien kansalaisten harrastukset ja kulttuurin saannin.

Olen harrastanut jääkiekkoa maalivahtina lapseta lähtien ja harrastan edelleen nykyään ikämiesjääkiekkoa noin 2-4 kertaa viikossa ja muutakin liikuntaa lähes päivittäin. Veneily ja kalastus sekä moottoripyöräily/pyöräily ovat olleet elämässäni mukana myös aikojen alusta ja harrastan niitä innolla edelleen. Luen paljon kirjoja eri aiheista, suurin mielenkiintoni kohdistuu historiaan, arkkitehtuuriin ja taiteeseen sekä etenkin niiden historiaan.

Teemat

Yrittäminen 35 %
Ilmasto ja ympäristö 35 %
Kulttuuri, urheilu ja liikunta 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.