< Näytä kaikki ehdokkaat
8

Ehdokas: Rasmus Lindroos

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

MEILLÄ ON OIKEUS ELÄÄ TURVALLISESSA YMPÄRISTÖSSÄ Kuntalaisen hyvinvointi on kuntien tärkein tavoite. Näin sanoo laki ja näin sanoo järki. Tavoitteeni on kehittää kaksikielistä Sipoota yhdessä kuntalaisten kanssa elinvoimaisemmaksi, avoimeksi, yrittäjämyönteisemmäksi ja viihtyisämmäksi kunnaksi, jossa niin nuorten, vammaisten kuin varttuneempienkin sipoolaisten on hyvä ja turvallista elää ja jossa yrittäjille annetaan reilu mahdollisuus menestyä. Kuntalaisen hyvinvointi on minun tärkein tavoitteeni ja ajattelutapani kiteytyy yhteen lauseeseen - Turvallisuus luo elämänlaatua. Hyvinvointikunnan syvin olemus on veronmaksajissa, korkeassa työllisyydessä ja järkevässä taloudenpidossa. Luodaan siis yhdessä kunta, jossa kakkien arki toimii ja jossa pidetään hyvää huolta toisistamme ja Sipoon kauniista luonnosta. Elinvoimaisen maaseudun lähtökohtana ovat maaseudun tyytyväiset asukkaat, yrittäjät ja yhteisöt. Ole se muutos, jonka haluat nähdä! VI HAR RÄTT TILL EN TRYGG MILJÖ Till kommunens uppgift hör att främja samtliga invånares välfärd och ordna tjänsterna för dem på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt. Så säger lagparagraferna och så säger förnuftet - därför behövs det nytänkande i Sibbo! Bevara landsbygdsidyllen och värna tillgången till attraktiv natur och trygghet för alla. Befrämja närproducerat, lokal företagsverksamhet och erkänn att kärnan till den framtida kommunens/nationens välfärd och livskraft upprätthålls och skapas endast genom en god ekonomi. Lyssna på nuvarande invånare. Bevara och låt oss tillsammans med invånarna utveckla våra tiotals unika bosättningsområden som vi har. Utför en ny politik där invånarnas intressen ställs framom personliga eller partiintressen och där gemensamma lösningar ersätter konfrontation.

TURVALLISUUS LUO ELÄMÄNLAATUA - TRYGGHET GER OSS LIVSKAVLITET

Teemat

Avoimuus, luottamus ja eettisesti tehdyt päätökset - Öppenhet, förtroendeingivande- och etiskt försvarbara beslut 35 %
Hallittu väestönkasvu kuntalaisten ja luonnon ehdoilla - En balanserad befolkningstillväxt på invånarnas och naturens villkor 35 %
Hyvinvointikunnan syvin olemus on veronmaksajissa, korkeassa työllisyydessä ja järkevässä taloudenpidossa - Kärnan till den framtida kommunens/nationens välfärd och livskraft upprätthålls och skapas endast genom en god ekonomi 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat