< Näytä kaikki ehdokkaat
93

Ehdokas: Seija Puputti

Olen syntyperäinen savonlinnalainen, Kosolan kylän tyytyväinen asukas. Perheeseeni kuuluu puolisoni Eskon lisäksi tyttäremme perhe Seinäjoelta. Minulle tärkeitä asioita ovat perhe, uskonto ja luonto. Koulutukseltani olen apuhoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, jalkojenhoitaja ja terveydenhuollon maisteri/opettaja. Työkokemukseni kattaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja terveydenhoitotyön lisäksi opetustyön, jossa painottui amk - tutkinnon jälkeisten koulutuksien kehittäminen ja erilaiset työelämälähtöiset tutkimus- ja kehittämishankkeet. Olen toisen kauden kaupunginvaltuutettu. Luottamustehtäviäni ovat mm. kaupunginhallituksen II varapj., kaupunginvaltuuston, vanhusneuvoston jäsenyydet. Lisäksi olen Savonlinnan Hankekehitys Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Savonlinnan Vuokratalot Oy:n hallituksen jäsen. Työotteeni on kuntalaislähtöinen ja yhteisöllisyyttä korostava. Omaan monipuolisen johtamis- ja palveluiden kehittämisosaamisen ja rohkeuden etsiä ja työstää uutta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Olen valmis jatkamaan työtäni Savonlinnan ja sen asukkaiden hyväksi tavoitteenani: 1. Kaupunkimme elinvoiman kehittäminen läpileikkaa kaikkea kunnan toiminta. Luodaan suotuisat olosuhteet olemassa oleville, kehittyville ja kasvaville yrityksille. 2. Elinvoimaisuutta lisätään laadukkaalla koulutuksella ja kulttuurilla. Huolehditaan varhaiskasvatuksen, perus- ja lukio-opetuksen riittävästä resurssoinnista. Turvataan laadukas ammatillisen koulutuksen koulutustarjonta. 3. Terveyttä ja hyvinvointia edistetään aidoilla teoilla. Turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut. Etsitään toimintamallit turvata lasten ja nuorten tasapainoinen kehitys 4.Edistää päätöksenteon avoimuutta ja kuntalaisten osallistumista päätöksentekoon.

Savonlinna tarvitsee kehittäjiä ja tekoja – tehdään yhdessä hyvä kaupunki

Teemat

Läpinäkyvä ja toimiva demokratia, kansalaisten äänen kuuleminen kunnan päätöksenteosssa 20 %
Työn lisääminen yrittäjyyttä vahvistaen, erityisesti innovaatioiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten kasvun tukeminen. 40 %
Laadukkaat sivistys- ja sote-palvelut, sairaalamme 24/7 päivystyksen säilyttäminen 40 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat