fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
164

Ehdokas: Teemu Soini

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Teemu Soini, 37-vuotias kahden pienen tytön isä, tuotekehittäjä, mahdollistaja ja urheilun moniottelija.

Minua ajaa eteenpäin ajatus siitä, että voin mahdollistaa ihmisille asioita, jotka he kokevat itselleen tärkeiksi. Haluan, että yhä useampi ihminen voi jatkossa vaikuttaa yhteisiin päätöksiin ja sitä kautta omaan elämäänsä. Ihmisille pitää myös taata mahdollisuus tehdä työtä kannattavasti ja tulla toimeen tekemällään työllä. Yrittäjille pitää mahdollistaa entistä helpompi ja joustavampi tapa palkata työvoimaa ja samalla menestyä. Suomen kilpailukyvystä tulee pitää huolta, jotta voimme tarjota hyvinvointia kaikille jatkossakin. Perheille pitää mahdollistaa riittävät tukiverkostot ja työkalut kasvatustyöhön yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Kaikilla tulee olla oikeus mielipiteeseen ja tasa-arvoiseen kohteluun riippumatta siitä kuuluuko vähemmistöön vai enemmistöön.

Mielestäni julkisen sektorin raskaita rakenteita voidaan virtaviivaistaa ja tällä tavalla karsia ihmisiä tuskastuttavaa byrokratiaa. Turhia rakenteita karsimalla saadaan myös vapautettua taloudellisia resursseja julkisesta hallinnosta varsinaiseen kenttätyöhön. Uskon, että liikunnan ja urheilun tukemisella estetään lasten ja nuorten syrjäytymistä ja terveydellisiä ongelmia. Lisäksi tukemalla myös aikuisten liikuntaa edistetään heidän terveyttään ja vapautetaan kuormitusta sairaanhoidosta. Tukea yksityisautoiluun silloin kun se on järkevin ja tehokkain tapa liikkua, kuten maakunnissa usein on. Yksityisautoilua ei tule rangaista kohtuuttomasi, mutta sitä voidaan ohjata esimerkiksi päästöjen osalta ekologisempaan suuntaan tai jopa paikallisesti päästöttömään ratkaisuun. Julkista liikennettä tulee kehittää kaupunkialueilla houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi. Osallistetaan ihmisiä enemmän omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa ja luodaan näin parempaa ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Näin voidaan myös saada positiivisempaa ilmapiiriä yhteiskuntaan, vallitsevan vastakkainasettelun sijaan.

Hyvinvointi on kaikkien oikeus. Sinä päätät!

Julkishallinnon päällekkäisyyksiä tulee karsia ja kilpailutukset tehdä järkevästi, jotta saadaan pitkällä tähtäimellä edullisimpia ratkaisuja. Maakuntien elinvoimaisuus pitää taata laajentamalla alueellista päätöksentekoa, jolloin voidaan sallia esimerkiksi maksujen ja verotuksen kevennyksellä luoda kilpailuetua. Jokaisen pitää pystyä vaikuttamaan oikeasti itseään koskeviin päätöksiin ja isoissa asioissa kansalaisten mielipide pitää tulla ilmi uskottavalla tavalla. Nuorten ja lasten liikuntaa tulee edistää tukemalla seuroja, esimerkiksi ohjaajien palkkaamisessa ja varusteiden hankinnoissa. Lisätään kiinnostavien ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamista kaikenikäisille.

Toimin kahdessa urheiluseurassa johtokunnassa, joista toisessa puheenjohtajana. Mahdollistan näin eri-ikäisille mahdollisuuden omantasoiseen liikuntaan. Itse harrastan liikuntaa jalkapallon, salibandyn, jääkiekon ja maastopyöräilyn kautta. Lisäksi käyn tyttäreni kanssa perhefutiksessa. Uusi tekniikka kiinnostaa minua ja uskon tekniikan auttavan ratkaisemaan ihmisten jokapäiväisiä ongelmia. Tekniikalla pystytään myös luomaan hyvinvointia ja taloudellisia säästöjä. Olen Kuopion Ev.lut seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston ja Kuopion Alavan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen jo kolmatta kautta.

Teemat

Maakuntien elinvoimaisuus, enemmän valtaa paikallisille toimijoille 40 %
Päätöksenteon jalkauttaminen yhä useammalle 30 %
Julkisten menojen kasvun hillitseminen ja kustannustehokkuus 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.