fbpx
< Näytä kaikki ehdokkaat
273

Ehdokas: Teija Makkonen

Katso ehdokkaan esittelyvideo alta:

Olen Teija Makkonen, 36-vuotias kolmen lapsen äiti Helsingistä. Olen toiminut valtion virkamiehenä yli 10 vuotta ja kouluttautunut kahdella eri hallinnonalalla sekä myös yritysmaailman puolella. Uskon mahdollisuuksiin muuttaa vanhanaikaista politiikan tekotapaa meitä kansalaisia paremmin palvelevaksi.

Politiikka on liian kaukaista, hankalaa ja ei kiinnostavaa. Kansalaisilta on mennyt usko siihen, että he voisivat vaikuttaa asioihin ja siihen, että heitä edes kuunneltaisiin. Tämä näkyy äänestysaktiivisuuden laskuna ja tulee näkymään jatkossakin, kun kansalaisten tahto työnnetään sivuun. Kansalaisaloitteet ovat menettäneet merkityksen, kun hallituspuolueet jättävät ottamasta kansalaisten aloitteita käsittelyyn kuten kävi perintö- ja lahjaveron poistamista vaatineen kansalaisaloitteen kanssa. Kansalaisaloiteinstituutio on luotu meidän kansalaisten vaikuttamiskanavaksi eikä mielivaltainen politikointi saa sitä estää edes vaalikevään kynnyksellä. Haluan muutosta! Haluan tehdä politiikasta läpinäkyvää, ymmärrettävää ja selkeyttää tapaa, jolla päätöksiä tehdään. Uskon, että ihmiset haluavat ja myös osaavat vaikuttaa heitä itseään sekä läheisiään koskevaan päätöksentekoon. Olemme kyllästyneitä vanhaan, joten nyt tarvitaan muutosta ja aktiivisuutta äänestysluukuilla. Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu nyt siitä miten ajattelemme ja mitä päätöksiä teemme! Äänillä on nyt oikeasti väliä!

Eduskunnassa kansanedustajana minua kiinnostaa, että päätökset, joita tehdään, ovat teidän tekemiä päätöksiä, toisin sanoen meidän yhdessä tekemiä. Ja minä lupaan kuunnella ja olla teidän äänenne välittäjä! On hullua ajatella, että vuonna 2019 päätöksenteko perustuu edelleen yli 100-vuotta vanhaan järjestelmään. Elämme täysin uudenlaisessa maailmassa, jossa uudet sukupolvet myös vaikuttavat. En kannata vanhojen toimivien valtiollisten instituutioiden lakkauttamista, vaan haluan modernisoida tavan, jolla poliittisia päätöksiä niissä tehdään ja tavan, jolla demokratia niissä toimii. Uskon vahvasti, että suomalaiset ikään ja sukupuoleen katsomatta haluavat ja osaavat kertoa mielipiteensä heitä koskevissa asioissa. Demokraattisessa yhteiskunnassa tämän pitäisikin olla mahdollista. Ei niin, että kansalaisten mielipidettä kuunnellaan vain neljän vuoden välein eduskuntavaaleissa tyhjien vaalilupausten kannatuksen muodossa.

Yhteiskuntamme tulevaisuus riippuu siitä miten ajattelemme ja mitä päätöksiä teemme juuri nyt!

Mitä nykypäivän poliittinen kenttä kaipaa? Se kaipaa demokratian todellistamista. Se kaipaa sitä, että avaamme yhteiskunnallista päätöksentekoa ja otamme käyttöön uusia tapoja kansalaisten osallistamiseksi ja kestävän hyvinvoinnin rakentamiseksi. Demokratia ei saa olla kansan suuntaan vain neljän vuoden välein tapahtuvaa näennäistä vaalilupausteatteria tai mielenosoituksellisia poliittisia lakkoja. Lähden Liike Nytin kansanedustajaehdokkaaksi, koska uskon mahdollisuuteen muuttaa poliittista päätöksentekotapaa parempaan suuntaan. Liike Nyt:n päätöksentekotapa perustuu nettiparlamenttin, jossa Suomen kansalaiset saavat päättää tärkeistä asioista ensimmäistä kertaa todellisella tasolla. Tämä on läpinäkyvää ja se myös palvelee kaikkia meitä kansalaisia. Kansanedustajana toimin ennen kaikkea kansalaisten edustajana. Teidän äänen tuojana ja asioiden välittäjänä. Kansanedustajan tehtävä on vaikuttamistyötä ja siihen minä sitoudun!

Kolmen lapsen äitinä olen erityisen kiinnostunut lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Toimin helsinkiläisen ala-asteen johtokunnan puheenjohtajana, ja pääsen siten seuraamaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa keskustelua lähietäisyydeltä. Julkis- sekä kunnallishallinnollisen taustan lisäksi minulla on koulutusta liiketoiminnan kehittämisestä ja hallitustyöskentelystä sekä myös omakohtaista kokemusta yrittäjänä toimimisesta.

Teemat

Osallistava demokratia ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän muuttaminen 40 %
Yksilön arvostaminen, yhdenvertainen ja kestävästi hyvinvoiva yhteiskunta 30 %
Vanhanaikaisten poliittisten valtarakenteiden modernisointi 30 %

Ota yhteyttä ja löydä minut verkosta!

Haluatko jakaa tämän sivun?

Viimeisimmät artikkelit

Viimeisimmät kommentit

Arkistot

Kategoriat

Pysy kuulolla

Olemme aktiivisia monessa kanavassa, tule seuraamme ja jatka keskustelua omissa kanavissasi kanssamme.